21 Günde NLP / 1.Gün


1. GÜN

İnsanlar Nasıl Çalışır

Bu ünitenin içerdiği konular:

  • Sübjektif (Öznel) Deneyim
  • Düşünmek ve Yapmak
  • Kişisel Mükemmellik
  • Örnek Başarı
  • NLP Modeli

Taşınabilir herhangi bir nesne seçin ve onu masanın üstüne koyun. Şimdi rahatlayın ve nesneye odaklanın. Onun sizin için ne ifade ettiğini anlamak için zihninizin onunla bağlantı kurmasını sağlayın. Örneğin, nesnenin rengi sizi çocukluğunuzdaki bazı hatıralara götürüyor olabilir veya şekli hayal dünyanızın kapılarını açar ve bulutlar üzerinde bir şeyler görüyor gibi ya da ateşe bakıyor gibi olabilirsiniz.

Nesneyi objektif yani bilinçli olarak görmeyi bırakır bırakmaz gördüğünüz şeyi bilinçaltınızın yorumlamaya başlamasına izin verin. Böylece bazı anlamlar ortaya çıkacaktır. Nesneyi gözlemlemenizin harekete geçirdiği bazı şeyler “zihninize dolacaktır.”

İsterseniz gözlerinizi kapatın ve nesneye hayalinizde bakın. Bazı olaylarda nesne ve onun size düşündürdüğü şey arasındaki bağlantıyı fark edeceksiniz. Böyle durumlarda görülen bağlantı dolaylı veya belirsiz de olsa “mantıklı” bir açıklamasını yapabileceksiniz. Diğer durumlarda, bazı bilinmeyen yöntemlerle nesne tarafından net bir şekilde harekete geçirilmiş bile olsa zihninize bunun mantığa ters düştüğü gibi bir düşünce gelebilir.

NLP

Bu tarz olaylar genellikle hayal kurduğumuz veya düşüncelerimizi başıboş bıraktığımız zamanlarda olur. Örneğin, araba kullandığımızda geçmişte araba kullandığımız zamanki şeylerle genellikle böyle zihinsel bağlantılar kurarız. Eğer 100 kişi aynı nesneye bakarsa ne olur? Seminerlerde sürekli karşılaştığımız tecrübelerimize dayanarak, en ilgincinden en tuhafına kadar 100 farklı “anlamın” ortaya çıkacağını biliyoruz.

Bu bize sözde objektif ve somut olan çevremizdeki dünyaya bakarken, onu işitirken veya hissederken aslında ne kadar sübjektif olabildiğimizi gösteriyor.

“Duygularımıza” veya algılarımıza karşı gösterdiğimiz  reaksiyonlar davranışımızı yapacağımız şeyi belirler. Her insanın kendine özel olan, gizemli, gizli ve tamamıyla sübjektif olan dış dünyayı yorumlayışları o kişinin kişisel davranışını şekillendirir. Aynı şekilde görürken ve hissederken de farklı hareket edebiliriz.

Örneğin, yukarıdaki örnekte verdiğimiz aynı nesne, birey olarak nesneyle özel bağlantıları sebebiyle bir kişiyi üzerken öbürünü çok mutlu edebilir. Davranışlarımızın, bunun sonucu : olarak da elde ettiğimiz şeylerin hepsi sübjektif deneyimlerimize bağlıdır. Bugün, 1. gün, bu önemli görüşlerin bazıları üzerinde düşüneceğiz.

İlk olarak NLP için temel olacak olan bazı bilgilerden ve tanımlardan bahsedeceğiz.

NLP, antropolog, Gregory Bateson’ın görüşleri üzerine inşa edildi ve 1970’lerde John Grinder ve Richard Bandler tarafından geliştirildi. Grinder, dilbilimde uzmanlaşırken Bandler’in özel alanı matematik, bilgi teknolojisi  ve psikolojiye duyduğu ilgiydi.

Temelde ilgilendiği konu insanlararası ( iletişim, “tecrübe” ve  mükemmeli gerçekleştirmeye çalışmaktı, Bu konu, insanların nasıl düşündükleri ve davrandıkları konusunda düzenli bir yaklaşım sunuyor. Bu insanlar bunu insan deneyiminin yapısı olarak adlandırıyorlar. Böylece konunun gizemini dağıtırlar ve insanları anlamadaki belirsizliği ve rastlantıyı azaltır.

NLP’yi giriş bölümünde “kişisel mükemmelliğin bilimi ve sanatı” ya da “sübjektif deneyim çalışması” olarak tanımlamıştık. Konuşma diliyle ifade edecek olursak “insanların nasıl çalıştığını öğrenmek” olarak tanımlayabiliriz.

NLP etkileyici bir akademik soy ağacına sahip olmaktan gurur duymaktadır. Bununla birlikte, elde ettiği sürekli artan ilginin sebebi daha ziyade davranışlarda ve de bunun sonucunda elde edilen başarılarda gerçekleştirdiği hızlı değişikliktir yani sistemin işe yarıyor oluşudur. O her yerde uygulanabilmektedir.

Spor, terapi, eğitim- öğretim, kişisel gelişim ve satış, görüşme, insan kaynakları yönetim , müşteri hizmetleri gibi bir dizi iş alanında kullanılabilmektedir. Her olayda fazlasıyla pratik olması ve sonuç vermesiyle NLP diğer metodolojilerden ayrılmaktadır. Bu kitapta size NLP’nin işinizde, kariyerinizde, evinizde,  sosyal hayatınızda ve kişisel gelişiminizde pratik yollarla size nasıl yardım edebildiğini göstereceğiz.

Başlangıçta NLP’yi size “kişisel mükemmelliğin bilimi ve sanatı” olarak tarif ettik. Peki ona niçin sanat diyoruz?

Bunun sebebi, sübjektif düşünmenin ve bunun uygulanmasının fiziksel bilimlerin kullanmakta olduğu objektif bilimsel metotlara tam olarak uygun olmamasıdır.

Aynı zamanda bireyler arasındaki iletişim yeteneklerinin bazı incelikleri bilimden ziyade sanata yakışmaktadır. Çünkü, imkan dahilinde NLP deneyimlere belli bir yapı vermeye çalışmaktadır ve sağlam prensipler, örnekler ve “dil” oluşturmuştur. Kısacası, oldukça sübjektif bir çalışma alanının sınırları içerisinde, aynı zamanda, mümkün olan bilimsel dikkatten de kaçınmamıştır.

NLP

Sübjektif (Öznel) Deneyim

Sübjektif deneyim”, dış dünyada olduğu kadar zihninizden geçen şeyleri de kapsamaktadır. Hiç kimse gerçekte birisinin nasıl düşündüğünü bilmez; izin verildiği kadarıyla ne düşündüğünü bilebilir. Her birimiz “gerçeği” bildiğimizi düşünürüz. Bundan dolayı “deneyim” (veya hayat) olarak adlandırdığımız şey kişiden kişiye bu kadar büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Her birimiz, kendimize özel ve sübjektif olarak yaşadığımız dünyayı algılarız.

Eşyaları farklı görürüz. Hepimiz kendi davranışlarımıza, inançlarımıza ve değerlerimize sahibiz ve bunlar hep  birlikte bizim “dünya görüşümüzü” oluştururlar. Belki bizim dünya görüşümüz başka- ‘ insan- için hiçbir şey ifade etmez ve bazı insanların düşünme ve davranma şekilleri de genellikle bizim ‘için mantıklı değildir. Bununla birlikte hiçbirimiz bilim adamlarının “objektif gerçeklik” olarak adlandırabilecekleri tarzda bir tekele sahip değiliz.

Maalesef, dış olaylardan farklı olarak, kendimize özel, sübjektif deneyimlerimizi laboratuvarlarda inceleyemeyiz. NLP bunu kabul eder ve bireylerin yaptıkları şeyi daha iyi yapmalarına yardım etmek için sübjektif deneyimi basitçe anlamamızı sağlar. Düşündüğümüz şeylerin yaptığımız şeyleri nasıl etkilediği ve  bizim nasıl düşündüğümüz konusundaki deneyimleri anlaşılabilir örnekler kullanarak açıklar.

Özel olarak, beş duyumuzla algıladığımız şeyleri nasıl anlamlandırdığımızı gösterir. NLP, beş duyumuzla içinde yaşadığımız dünyayı nasıl anlama, algılamaya ve uygulamaya (deneyime) dönüştürdüğümüzü belirler. Bu bizim oldukça sübjektif olan şeyler hakkında daha objektif bağlantılar kurmamızı mümkün kılar. Bu şekilde diğer insanları daha iyi anlayabiliriz, daha etkili bir iletişim geliştirebiliriz ve hayatımızın kontrolünü daha fazla elimizde tutabiliriz.

Düşünmek ve Yapmak

Çoğunlukla düşündüğümüz şeyleri yapma eğilimindeyizdir. Sinir Dili Programının, “sinir” (N) kısmını ilgilendirmekte olan düşünme şeklimizi değiştirmemize yardım etmek için NLP bize basit teknikler sunmaktadır. Sonra da davranışlarımız kaçınılmaz olarak değişmektedir. Descartes’in dediği gibi: “Düşünüyorum öyleyse varım. Farklı düşünerek farklı davranacaksınız ve farklı sonuçlar elde edeceksiniz.

” İncil’de de şöyle söyleniyor: “Bir kimse her ne düşünüyorsa odur.” Düşündüğümüz şeyler çoğunlukla değişime sebep olan aksiyonlara dönüşürler. Düşünceler; sonuçlar, ödüller, başarılar veya başarısızlıklar olurlar.

Filozoflar yüzyıllardır insan zihninin gizemlerini araştırdılar. Bununla birlikte, bizim sübjektif deneyim olarak adlandırdığımız şeye genellikle hepsi ulaştı fakat bu deneye dayalı ilimlerin sonuçları bilimadamlarını şaşırttı. Evlerinde, insan zihninin labora-tuvarında olduklarını hissedemediler.

Diğer yandan NLP özümüze ait olan bu sübjektifliği kabul ediyor. Görülmeyeni veya mistik olanı inkar etmekten ziyade NLP bilinçli olarak oldukça sübjektif olan bu alanı yapılandırmaya ve belli bir metot haline getirmeye çalışıyor. Birçoğumuzun sezgisel olarak kabul ettiklerimizi kabul eder. Bunlar, zihnimizin, bilincimizin, dış sebepler ve onların sonuçları arasında bir yerlerde olan düşünme “karakutu”muzun varlığıdır.

Kişisel Mükemmelliğe Doğru

Hepimiz mükemmele ulaşabiliriz. Çoğu zaman yaratılıştan yeteneksiz olduğumuzdan yakınır bunu yaparken de  kendimizden daha iyi konumda olan başkalarına bakarak karşılaştırma yaparız. Fakat potansiyelimizin sınırsız öğrenme ve gelişim için daha az veya daha fazla olması açısından hepimiz oyun alanı seviyesinden başlıyoruz. Herbirimizin, çok basit şeylerin içinde akıllıca gizlenmiş olan neredeyse elde edilmesi imkansız yüce istekleri var.

Başarıyı Örnek almak

Başarıyı “örnek” alabilirsiniz. NLP’yi kullanarak, başka insanların üstünlüklerini gözlemleyebilir en iyiyi bulabilirsiniz ve onların başarılı stratejilerini ve becerilerini kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Onların sözde “doğal yeteneklerini” ve becerilerini kullanmaya başlayarak öğrenim sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Bazen onların uzun yıllarını alan tecrübelerinden ve yaptıkları yanlışlardan da yararlanırsınız. Bu tecrübeleri kendi içinizde var olan doğal kaynaklarınızla birleştirdiğiniz zaman her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

“Doğal Yetenek”

Bazen diğer insanların, sosyal, mesleki, sporcu ve sanatçı özelliklerine bakarak onların “doğal yeteneklerini” kıskanırız. Halbuki hepimizin bunlara benzer kabiliyetleri vardır. Örneğin, (NLP’nin bilinçsiz yetenek olarak adlandırdığı) birçok şeyi “düşünmeksizin” yapabilirsiniz ve diğer insanlar size yaptığınız bu şeyden dolayı hayran olur veya sizi kıskanır. Belki yüzmeye, motorsiklet binmeye, zihninizden matematik işlemleri yapmaya, sufle yapmaya, ebru yapmaya veya kolayca arkadaş edinmeye yeteneklisiniz. Bunlar size çok sıradan gelebilir. Fakat birileri de sizin için aynı şeyi düşünebilir: “Onlar bunu nasıl yapıyorlar? Onu çok kolay yapıyor görünüyorlar.”

Hepimiz dostlarımızın veya iş arkadaşlarımızın  kolayca yaptıklarını gördüğümüz şeyleri yapmak isteriz. Fakat insanlar genellikle kendilerinin çok iyi yaptıkları şeyleri nasıl yaptıklarını görmezler veya çoğu zaman kendi “üstünlüklerini”  kabul etmezler bile. NLP ile bu yetenekleri -alışılmadık bir boyutta- uygulayabilir ve bunları kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz.

Mükemmellik Stratejileri

NLP insanın mükemmelliği fikrinden mistik yönü çıkarmaya ve bu fikri daha ulaşılabilir kılmaya çalışıyor. Herhangi bir] “üstün” yetenek ve davranışta “stratejiyi keşfedebiliriz. O yeteneği sergilemek şahıs tarafından bilinmediği zaman bile bu strateji sürekli başarıya götüren düşünce ve aksiyon serisini kapsar. 16. ve 18. günlerde örnek alma ve stratejiler konusunda daha derin bilgiler öğreneceksiniz. Bu örnek alma tekniklerini kullanarak, ulaşmak istediğiniz mükemmellik seviyesine erişmiş insanların düşünme ve davranma stratejilerine ulaşmış olacaksınız.

Orijinalinde NLP’nin kurucuları, alışılmadık iletişim yetenekleriyle ünlü olan meşhur terapistlerin model olma görüşlerini  uyguladılar. Bugün, insanlar onu kişisel veya mesleki hayatlarının her alanında kullanıyorlar. Özelde, NLP sözlü veya sözlü olmayan insanlar arası iletişim yeteneklerini yeni bir teknolojik seviyeye yükseltti.

NLP

NLP Modeli

Keşfettiğimiz gibi, deneyim dışarıdan gözlenebilen davranışların ötesine geçiyor ve zihnimizin kara kutusunda olmakta  olan şeyleri de içeriyor. Bu sebeple NLP’nin kişisel deneyimlere mekanistik bakan sebep-sonuç yaklaşımları veya “davranışçılar” olarak adlandırılan yaklaşımla bir parça bilgi alışverişi vardır.

(Davranışçı yaklaşım, somut bilimlere daha kolay uygulanabilen çok titiz zaman ve hareket çalışmalarına ve metotlarına bağlıdır.) “İnsanların nasıl çalıştığı” üzerinde dururlar ve bunu yaparken söz konusu olan; bir tür olarak insanlık değil kendine özgü bir birey olarak insandır.

Hepimiz eşyaları farklı görür, işitir ve hissederiz. Duygularımızdan gelen bilgiler, hatıralarımız, hatıralarımızın hatıraları, duygularımız ve daha önceki algılarımız tarafından şekillendirilen duyumsal gidiler sayısız zihinsel “filtreler”den geçer. Bu benzeri olmayan filtrelerde, sadece kendimize ait olanı, kendi “doğrumuz”, gerçeğimiz olarak adlandırdığımız dünyanın sınırlı yorumunu yaşarız.

Şekil 1.1.’de gösterilen NLP modeli, bir metot veya sistem olarak deneyimi gösterir. Bildiğimiz beş duyumuzu içermektedir. Fakat bunları maddi olarak olduğu kadar manevi olarak da düşünme şeklimize göre adapte eder. Vücudun ve zihnin birliğini örneklendirir.

Buzdağı örneğini kullanırsak NLP modeli sadece güzeyin üzerindeki” deneyimi değil içerideki, sübjektif olan, yüzeyin altındaki” deneyimi de yansıtır. İnsanların kendilerine öz değerlere, duygulara, inançlara, arzulara ve motivasyonlara göre hareket ettiğini kabul eder. Sizin “deneyiminiz” (yaşantınız) sadece benimkinden farklı değil herkesinkinden farklıdır.

NLP, bize anlamak ve zavallı gerçekliğin şartlarıyla yüzleş-, mek için yardım eder. Özelde, eşyayı nasıl yorumladığımızı, onu nasıl temsil ettiğimizi süreç içerisinde elde edilen bilgilerin  birço-; ğunu nasıl genellediğimizi, nasıl anlam kaybına ve anlam kaymasına uğrattığımızı anlamamıza yardım eder. Daha da önemlisi, bütün bu algılamaların davranışlarımızı her açıdan nasıl etkilediğini ve bundan sonra da ne elde ettiğimizi anlamaya başlarız.

Deneyim Oluşturmak

Zihin-vücut “sistemi” dış uyarılardan daha fazlasını kullanır.’ NLP modelinden görebileceğiniz gibi, aynı zamanda kendi içimizde de işittiğimizi ve hissettiğimizi görüyoruz (hatıralarımız ve| görselleştirme deneyimlerimiz).

Dış uyarıcılar sonucu sahip olduğunuz belirli deneyimleri yeni deneyimler oluşturmak için ustaca kullanabilirsiniz. Örneğin, hafızanızdaki geçmişinize ait bir şeyi hatırlayabilir bilinçli veya bilinçsiz olarak onu değiştirebilirsiniz. Bir “gerçeği” hatırlamak için basit bir hareket, daha önceki bir bükülmenin veya “filtrelenmiş” deneyimin tekrar bükülmesini gerektirebilir. Uygun bir deneyimi hafızanın hafızasının hafızası ile bitirebilirsiniz ki bu da gözünüze ulaşan orijinal ışık dalgaları veya kulağınıza gelen ses dalgalarının ilk bağlantısıyla ilgilidir.

Bu deneyimleri ustaca kullanma yeteneği kişisel değişime kolayca yön verir. Örneğin, kendinizi nasıl hissettiğinizi ve ruh halinizi sizi rahatsız eden düşünce ve hatıralarınızı daha pozitif  bir şekilde ifade ederek değiştirebilirsiniz. Sadece farklı sonuçlar hayal ederek zihninizin yapısını nasıl değiştirebileceğinizi 7. günde öğreneceksiniz. Hatta, eğer isterseniz uzun süredir etkisi altında olduğunuz inançları, değerleri ve davranışları da değiştirebilirsiniz.

Fiziksel gözünüz, kulağınız, dokunma hissiniz olmaksızın kendi deneyiminizi oluşturabilir veya zihninizi ve görüşlerinizi yeni bir şekilde karıştırarak deneyiminizi sentezleyebilirsiniz. Diğer bir deyişle, hayal kurabilirsiniz. Dahası, gelecekteki bir deneyiminizi veya tüm dünyada geçerli olacak bir şeyi hayal edebilirsiniz ve bu anılarınızı hatırlayabilmek kadar kolay olur.

Canlı hayallerde  ve rüyalarda olduğu gibi bazı olaylarda içinizde yaşadığınız deneyimin gerçek hayattaki kadar gerçek olduğunu görürsünüz. Düşünceleri oluşturma ve ustaca kullanma yeteneği herhangi bir fiziksel beceri gibi pratik yapmayı gerektirir. Fakat çoğu zaman çabaların karşılığını fazlasıyla verir.

NLP vasıtasıyla, sübjektif deneyimleri anlamaya başlayabilirsiniz ve gerektiği yerde daha iyisiyle değiştirebilirsiniz. Bu şekilde deneyimler oluşturabilir ve farklı bir gelecek yaratabilirsiniz.

Kendinizi ve Başkalarını Tanımak

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak kastettiğimiz şey geçmişinizden gelen şartlara veya dışarıdaki olaylara tepki göstermenizden ziyade deneyimler oluşturabilmenizdir. Böylece hayatınızı kontrol etmek ve kendi geleceğinizi kendinizin oluşturması gibi konularda daha fazla seçeneğe sahip olabileceksiniz. Bilinçli olarak ve olumlu bir şekilde istediğiniz şeyi elde etmek için sisteme çalışabilirsiniz.

Kendinizi bu şekilde tanıyarak, diğer insanları daha iyi anlayabilirsiniz. Öncelikle, tabiatları gereği onların algılarının sizinkinden farklı olduğunu kabul edeceksiniz. Şimdi de onların algı filtrelerini tanıyabilirsiniz ve bunun o kişinin olayları yorumlayışını nasıl etkilemiş olduğunu  değerlendirebilirsiniz. Daha sonra bu zengin ve çeşitli algılama filtrelerini veya zihinsel “haritaları” karşılaştırabilirsiniz. Daha da iyisi, o şeyleri kendiniz için farklı şekillerde deneyebilir ve yeni perspektifler ekleyerek kullanabilirsiniz. Kendinizin zaten var olan muhteşem zihinsel kaynaklarınızı bu şekilde çok fazla geliştirebilirsiniz.

Hepimiz kişisel mükemmelliğe ulaşabiliriz. Anladığımız ve deneyimlerimizi gerçek sonuçlara yöneltebildiğimiz zaman bu gerçek olacaktır.

Harita vatan değildir.

Hepimizin kendimize ait sübjektif dünya “haritamız” vardır, Çevremizde neler olduğunu, eşyanın bizim için anlamını ve onlar hakkında ne hissettiğimizi, neye inandığımızı, algılarımızı ve gerçekten ya da deneyimden ne anladığımızı gösterir.

Yaşadığımız dünyayı anlamaya çalıştığımız sürece zihnimizdeki bu tüm harita çizim işlemleri devam eder. Ve böylesine “derli toplu” biri zihinde, deneyimin en küçük bir parçası için bile bir yer; bir göz veya sınıf olmak zorundadır. Herşey anlamlı olmalıdır.

Kişisel haritanız hayatınız boyunca elektro-kimyasal olarak 1 biçimlendirilmiş olan beyin sinir ağını da içerir. Bu sebeple her insanın haritası farklıdır. Kendinize özel olan kişisel tarihiniz anbean karşılaştığınız binlerce duyumsal deneyim üzerinde bir filtre gibi hareket eder.

NLP

Ve bütün bunlar otomatik olarak ya da bilinçsizce gerçekleşir. Bir süre sonra, zihinsel filtrelerinize bir şeyler ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz; yani zihninizi gerçekten değiştirebilirsiniz. NLP size bu değişiklikleri bilinçli olarak, istediğiniz sonucu elde etmek için yapma şansı verir.

Peki, “vatan”? Çünkü hepimiz dünyayı kendi algı filtrelerimizden görürüz; hiç birimiz etrafımızdaki şeyleri gerçekte olduğu gibi göremeyiz.

Bunun için “Harita (bizim sübjektif, sınırlı algımız) vatan (gerçeklik) değildir.” Bazı insanlar bu fikri oldukça şaşırtıcı bulabilir. Diğer insanların deneyimlerini keşfettiğinizde ve  dünyayı farklı yorumladığınızda bu görüş öğrenme sürecinizi zenginleştirebilir. Bu bilinç düzeyinde aksiyona geçmek bir insanın tüm hayatını zenginleştirebilir.

Şimdi bu sözün sizin için ne anlama gelebileceğini düşünün.  Daha önce, başka bir insanın mükemmel olma stratejisini örnek alarak bir şeyi daha iyi yapabileceğinizi gördük.  Onların stratejileri bir yetenekle, bir işle veya ruh haliyle motivasyonlarını koruma, sakin veya güvenli olmakla bağlantılı olabilir. Veya onlar basit bir şekilde dünyaya farklı bir perspektiften bakıyor olabilirler; eşyaları farklı açılardan görebilirler.

Aynı zamanda, öyle ya da böyle hepimiz üstün olduğumuzdan, kendi mükemmellik stratejilerinizi de başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Başka insanların gerçeklik haritalarını keşfederek kendi deneyimlerinizi genişletebilir ve zenginleştirebilirsiniz, gerçeklik vatanında daha iyi bir anlayışa yükselebilirsiniz.

Kendinizi hangi durumda gördüğünüzü tespit etmek için bu söz üzerinde düşünmeye başlayın.

İnsanların genellikle kendi görüşlerini değiştirmek yerine “karaya ak” dediklerine dikkat et.

Optimist bir insanın bardağın yarısını dolu görürken pesimist birisinin bardağın yarısını nasıl boş gördüğüne dikkat et. Bu insanların, kendilerine özel bakış açılarından çevreye nasıl baktıklarının evrensel bir örneğidir. “Güzellik (yarısının dolu veya boş olması) seyircinin bakışındadır (gerçekte zihnindedir).”

Sigorta raporlarında kazalara şahit olan insanların genellikle gördükleri olayları birbirlerinden çok farklı anlattıkları görülür. Bunlar, gayet tabi, şahitlerin sübjektif bakış açılarını yansıtır ve “gerçek deneyimin” ne kadar farklı olabileceğini doğrular. Bu şekilde farklı yorumları günlük hayatınızda gözlemleyin ve eğer bir davranışa, deneyime veya olaya! şahit olduysanız kendi halinize dikkat edin ve farklı bir “bakış” geliştirin.

Diğer “gerçeklik haritalarını” düşünün, dış Görünüşe göre aynı veriye dayanmasına rağmen tamamen farklı sonuçlara nasıl ulaşabildiğimize dikkat edin. Bunu iş toplantılarında, sosyal diyaloglarda hatta haberler veya yeni’ bilgiler karşısında aile üyelerinin davranışlarında görebilirsiniz. Görünüşe göre oldukça objektif olan “gerçekleri” bile nasıl sübjektif yorumlayabildiğimize dikkat edin.

Bütün bu farklılıklar, elbette, kendi zihinlerimizde olmaktadır. Her insanın hayatında kişisel deneyimleri; gördükleri, işittikleri ve hissettikleri şeyler konusunda bilinçsiz bir filtre görevim yaparlar. Bu kişi ile “vatan” (gerçeklik) arasında geçilemez ve sürekli artan bir engel oluşturur.

O bazen deneyimlerinizi saptırır veya  küçültür ve elde etmek istediğiniz şey konusunda sizi sınırlar. Kendi kendinize oluşturduğunuz bu sınırlamaları farkettiğinizde, daha önce hiç sahip olmadığınız seçenekleriniz olduğunu fark edeceksiniz. Ve seçeneklerinizin olması başarı şansınızı büyük oranda arttıracaktır.

Bir anlığına burada geçen örnekleri hayata geçirdiğinizi düşünün. İş yerinizdeki konuşmaları dinleyin. Gazetelerdeki, TV’lerdeki ülkeler, takımlar ve siyasi partiler arasındaki, aileler ve ergenler arasındaki büyük çaplı görüş ayrılıklarına dikkat edin. Bütün haritalara, onlardaki farklılıklara orijinalliğe ve benzersizliklere bakın, kendi haritanız dışındaki gerçeklikleri de arayın. Farklı perspektiflerden bakarak kendi deneyiminizi zenginleştirin.

Günün Uygulamaları

Günün sözünü ezberleyin ve bunu uygulayabileceğiniz üç veya daha fazla olay bulun. Her ne zaman bir şey hatırlasanız hayal gücünüzü tümüyle kullanın. Hatırlamanıza  yardımcı  olacak şeyler, zihninizde resmetme veya hatırlamanıza yardım edebilecek başka şeyler kullanmayı düşünün.

Çoğu zaman aynı fikirde olmadığınız veya pek anlaşamadığınız birisini düşünün. “Gerçekler” konusunda genellikle, müracaat ettiğiniz her birinize ait filtrelerin listesini yapın. Örneğin, değerleriniz ve inançlarınız; arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın etkisi, aldığınız eğitim ve yetişme tarzınız, o anda kendinizi nasıl hissettiğiniz ve buna benzer şeyler. Mantıklı olarak nasıl farklı gerçeklik haritaları oluşturabileceğinize dikkat edin. Sonra, şu anda o insan hakkında neler hissettiğinizi düşünün.

Yarına hazırlanırken, elde etmek istediğiniz değişik kişisel hedefler düşünün. Özel hedefler seçebileceğiniz gibi bunlar sadece arzularınız, istekleriniz veya hayalleriniz de olabilir. Bunları yazın. Yarın isteklerinize ulaşma şansınızı nasıl yükseltebileceğinizi öğreneceksiniz.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Youtube
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.