21 Günde NLP / 10.Gün

10. GÜN

Daha Özel Konulara Başlamak Bu ünitenin içerdiği konular:

 • Meta Model-Derin Yapı ve Görünen (yüzeydeki) Yapı
  • Meta Model Soruları
  • Soruları Kullanmak
  • Değişim İçin Uygulamalar

—-

Meta Model’in içerdiği dil örnekleri, NLP’nin kurucuları olan Bandler ve Grinder tarafından meşhur bir aile terapisti olan Virginia Satir’in modeli esas alınarak oluşturulmuştur. Satir, insanların deneyimlerinde kullandıkları kelimeleri tekrar birleştirmek ve dili aydınlatmak için dili kullanarak kesin bir bilgi toplama tarzına sahipti.

3. günde öğrenmiş olduklarınız açısından Meta Model, Milton dilindeki kayıp anlamları yeniden ele geçirir, o, dil madalyonunun öbür yanını veya genel-özel çubuğunun diğer ucunu yansıtır. Şimdi NLP’nin önemli bir unsuru olarak kurulan Meta Model, hem dilimizi hem de düşüncemizi aydınlatmamıza yardım edebilir.

Meta Modeli diğer insanların “haritalarını” daha doğru anlamak için kullanabilirsiniz. O, “görünen yapıyı” sorgulayarak dilin “derin yapısını” araştırır. (Görünen yapı veya bizim sıradan bir iletişimde kullandığımız dil.)

Meta Model – Derin Yapı ve Görünen (Yüzeydeki) Yapı

Meta Modeli anlamak için öncelikle düşüncelerimizi nasıl kelimelere dönüştürmemiz gerektiğine bakmamız lâzım. Düşüncelerimiz dilin ifade edebileceğinden çok daha fazla anlamı kapsamaktadır. Yine de verilen bu sınırlamayla birlikte bile, dil nörolojinizde oldukça derin bir seviyede bulunmaktadır ve gerekli olduğu zaman, söylediğimiz şeylerin arkasında yatan oldukça fazla detayı ifade edebilir. İşte biz bu derin seviyeye ulaşan dili “derin yapı” terimiyle ifade ediyoruz.

Günlük hayatta, bununla birlikte, bizim kullandığımız dil bu derin seviyeye ulaşamaz. Biz dili etkili bir şekilde “görünen yapıda” özetleriz. “Lorna çok zeki bir çocuktur.” cümlesi “görünen dil”  için bir örnektir. Lorna hakkındaki tüm ek bilgiler ve onun  zekası

(Ne şekilde, kiminle karşılaştırıldığında, kim söylediğinde? v.s.) herhangi bir anlam kayması, anlam kaybı veya genelleme olmadan önce görünen, yüzeysel ifadenin derin yapısını oluşturur. Aynı şekilde duyularla elde ettiğimiz bilgi kitlesini de filtreleriz; bilinçli olarak anlam kaybı, anlam kayması ve dilde genellemeler vasıtasıyla derin yapıdan görünen yapı oluştururuz.

Meta Model, ortak dil örneğini üç temel kategoriye ayırır:

Anlam kaybı, anlam kayması ve genelleme. Sonra kullanılan kelimeler arkasında var olan daha derin anlamların ortaya çıkmasına yardımcı olmak için sorular şeklinde standart cevaplar verir.

Duyularla ilgili algılarımızın hepsi (sadece dille ilgili değil) kestirmeleri, tahminleri ve “duyumsal tahminleri içerir (Diğer bir deyişle, genellemeleri, anlam kaymaları ve anlam kaybı ya da dışarıda bırakma). Bugün öğreneceğiniz üzere, Meta Modelin “cevapları” 9. günde görmüş olduğunuz Milton örneklerinin çoğuna hitap eder. Özel olarak Meta Modelin cevapları veya soruları:

Genellemeleri açıklamak Belirsizlikleri göstermek

Anlam kayıplarını yeniden kazanmak Anlam kaymalarını düzeltmek Belirsizlikleri aydınlatmak

Özel anlamları ortaya çıkarmak Bilinçli “aktif zamana” neden olmak

Dilin “derin yapısını” ortaya çıkarmak.

Anlam kaybı veya sapmasını (kaymasını) kötü bir şey olarak ele almamız gerekmez. Aslında hem yararlı hem de gerekli olan bu süreç, herhangi bir zamanda beynimizde potansiyel olarak var olan bilgilerin büyük çoğunluğuna ulaşabilmemizi mümkün kılar. Doğal olarak o bağlamda doğru görünen şeyi “fark etmek” ve

iletişim amacımız için içgüdüsel olarak dili kullanma eğilimindeyizdir. Aslında, sadece iletişimi değil birçok şeyi alışkanlık gereği ve “düşünmeksizin.” yaparız.

Elbette, kişisel farklılıklar çok fazladır. Örneğin, konuşkan, çok rahat iletişim kurabilen bir kişi, evinde tek hecelilerle idare eden konuşmaktan hoşlanmayan bir insandan daha çok

Derin Yapı ve Görünen (Yüzeydeki} Yapı derin GÖRÜNEN (YÜZEYDEKİ) YAPI

Kayıp Sapma Genelleme DERİN YAPI

yapıyı kullanma eğiliminde olacaktır. Fakat hiç durmadan konuşan bir insan bile teorik olarak sadece herhangi bir iletişim için “var olan” küçük bilgi parçalarını kullanır. Bu yüzden herkes genelleme, sapma ve kaybı kullanır ve Meta Model bize bu evrensel filtreleme sürecinde kaybolan anlamları tekrar ortaya çıkarma konusunda yardım eder.

Daha   Özel   Konulara   Başlamak Dilde Kestirmeler

“Mary kaza geçirdi ve iki hafta boyunca raporlu olacak.” gibi bir ifade birçok durumda büyük çoğunlukla, özellikle iş bağlamındaysa “yüzeysel seviyede” kabul edilebilecek olan bir iletişimi şekillendirecektir. Gerçekten, eğer dinleyici, bilgi verenin Mary hakkında sahip olduğu tüm bilgileri alırsa, kısa sürede kendisine fazla yüklendiğini görecektir, tabii eğer  kızmadıysa veya sinirlenmediyse..

Örneğin, “Mary 27 yaşında bir kadındır ve iki çocuk annesidir. Onların da isimleri… ve onlar…’da yetiştiler… Onun ayak başparmağı üç haftadır alçıda ve bir gün… ” ve…  ve… Tipik bir günlük “yüzeysel seviye” iletişiminde mega-baytlar tutacak yedek bilgimiz olur (derin yapı). Fakat (bilinçli olmasa da) ona iletişim amaçlı ihtiyacımız olmayacağını farz ederiz. Bu sebeple ya onu hiç hesaba katmayız ya da birkaç genel kelimeyle birlikte yığarız.

Bununla birlikte, farklı durumlarda, daha fazla bilgiye ihtiyacınız olabilir. Bu, diğer insana açıklamak isteyeceğiniz anlayışa bağlı olacaktır, yani iletişiminizin amacına bağlı olacaktır. Örneğin, Mary olayında, tıbbi bir bakış açısından veya hastalığın faydaları bakış açısından veya ofiste bir iş açısından iletişim kurmak isteyebilirsiniz.

Her bir durumda, gerçekleştirmek istediğiniz şeye yani iletişiminizde arzu etmiş olduğunuz sonuca bağlı olarak söylemek istediğiniz şeyi özel bir şekilde anlatmak için dilin derin yapısında var olan detayları ortaya çıkaracaksınız.

Bununla birlikte, bazen iki tarafın da ihtiyaçlarına bakmaksızın “görünen (yüzeydeki) yapıyı” kullanırız. Bu kestirme anlatımlar tekrar genellemeler, kayıplar ve kaymalar (sapmalar) şeklini alır. Bunlar da 9. gündeki Milton Modelinde örneklendirilmiştir.

Bu şartlar altında, çok net bir şekilde gönderilen mesajları bile kolayca yanlış anlayabiliriz. Bu bir şirkette veya organizasyonda olduğu kadar ailede veya sosyal bir durumda da aynı sıklıkla gerçekleşebilir. Sonuçta, karşımızdaki insanı ikna etmek için “bilmeliydi”, “dinlemedi” “fark etmek zorundaydı” gibi kestirmelerle de aşırıya kaçarız.

Karşımızdaki insanın algı “haritasının” bizi yansıttığını farz ederiz ve bundan dolayı bir şeyleri seslendirme ihtiyadı duymayız ve hemen ardından, karşımızdakinin zihnini okuyamadığımızı ve bizim “haritalarımızın” gerçekten farklı olduğunu anlarız.

Meta Modelin bir dizi soru şekli vardır ve bunlar tüm normal dillerde var olan genelleme, kayıp ve kaymaları (sapmaları) sökmek ve tersine çevirmek için uğraşırlar. Birçok anlam, düşünceden dile, derinden yüzeye doğru seyahat ederken bir yerlerde kaybolma eğilimindedirler.

Meta Model soruları bu kaybolan veya şüpheli bilgileri aydınlatabilir ve ortaya çıkarabilir. Geriye kalan dil, “kişinin zihninde olan şeyi” daha yakın bir şekilde yansıtabilecektir ve karşılıklı anlayış ile daha iyi bir iletişime izin verecektir.

Meta Model diline özel olan şeyler, düşünce spektrumunda-ki “aktif zamana” yakın olan uçtaki şeyleri kapsar. Bununla birlikte, Meta Modeli bilinçaltımızdaki kaynaklara erişmek için de kullanabiliriz fakat Milton dilinden farklı bir yol izleriz.

Meta Model soruları, derin anlamın bilinçli anlamlara ve amaçlı, rasyonel davranışlara çevrildiği yer olan zihnimizin bilinçaltı seviyesine erişebilir. Sonuçta, anlamak istediğiniz şeylerle ilgili olan özetler için bu model, bilinçaltımızın derinliklerini tarar. İletişiminiz daha çok “aktif zamana” odaklanmaktır ve Meta Model size yardım edecektir.

İki dil yöntemini de ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanın. Bazen, örneğin,  bilinçaltıyla  ilgili  bir  işlemde  bir  durum  için  kuluçka dönemine ihtiyacınız olabilir. Bu durumda, bilincinizi baypas etmeniz gerekir. 9. günde gördüğünüz “kurnazca belirsizleş- tirilen” Milton örnekleri işe yarayacaktır. Diğer durumlarda uyanık ve mantıklı davranmanız gerekir ve meta model örnekleri bu hali harekete geçirir.

6. ve 7. günlerde bir insanın duyuları ve alt duyuları vasıtasıyla eşyaları içsel olarak algılama şekillerinin onların tüm kimlik ve kişiliklerini yansıttığını görmüştük. Benzer şekilde, her birimizin dili kullanma ve ona tepki verme şekli, kişiliklerimizi eşleştirebileceğimiz ve zihinsel haritalarımızı birleştirebileceğimiz diğer bir alana açılmamızı sağlar.

Bir insanın alışkanlığı gereği kullandığı dildeki genellemeleri, kayıp ve kaymaları fark etmeye başladığınız zaman, onların gerçekliğini yani kendilerine has zihinsel dünya haritalarını bilmeniz kolaylaşacaktır. Bundan  dolayı bu süreç herhangi bir iletişimde diyalog oluşturabilir ve “zihinlerin biraraya gelmesine” bağlı olarak bu diyalog  uzun  süreli ilişkiye dönüşebilir. Oldukça basit bir şekilde ifade edersek, karşınızdaki insanın haritasını ne kadar iyi anlarsanız, iletişiminiz o kadar iyi olur.

Eğer sizin iletişim sonuçlarınız hedef hiyerarşinizin bir parçasını oluşturuyorsa, istediğiniz şeyi elde etmeye ve arzu ettiğiniz hayatı yaşamaya başlayacaksınız. Eğer istediğiniz sonuçlar iletişimle ilgili değilse, insanlar vasıtasıyla istediğiniz sonuçları elde edeceğiniz için yine de iletişim yeteneklerine örneğin Meta modele ihtiyacınız olacaktır. Milton Modelde olduğu  gibi, kendinizi Meta Model diline alıştırmanız gerekir. Böylece, onları bilincinde olmadığınız yeteneklerinizle kolayca kullanabilirsiniz.

Meta Model Sorular

Her bir Milton Model dil örneği için, “derin” anlamı ortaya çıkaracak bir soru veya yorum öneririz. Bu oldukça adil bir şekilde standartlaştırılan sorularla kastettiğimiz şey Meta Modelin cevaplarıdır. Muhtemelen sürece aşina oldukça siz de başka cevaplar düşüneceksiniz. Kişiye özgü ne kadar çok özel alan ortaya çıkarabilirseniz “derin yapının” anlamını o kadar çok gösterebileceksiniz.

Gerçek Anlamda Sapmalar Zihin Okuma

“Benden hoşlanmıyorsun.”

Senden hoşlanmadığımı nasıl biliyorsun?

Kayıp Özne

“Eleştirmek için uygun değil.”

Onun uygun olmadığını nasıl biliyorsun? Kime göre?

Yanlış olduğunu kim söylüyor.

Sebep ve Sonuç “Beni kızdırıyorsun.”

Yaptığım şey seni kızdırmaya nasıl sebep oluyor?”

Karmaşık Eşitlik

“Bana her zaman bağırıyorsun; umurunda bile değilim!” Sana bağırmamı nasıl umurumda olmadığın şeklinde anlıyorsun?

Hiç umurunda olan; sevdiğin birisine bağırmadın mı? Varsayımlar (sözler)

“Eğer patronum ne kadar çok çalıştığımı bilseydi bunu bana sormazdı.”

Onun bilmediğini nasıl biliyorsun? Çok çalıştığını nasıl biliyorsun? Genellemeler

Evrensel ölçüler

“O asla beni dinlemez.” ; .    Asla? O bunu yapınca ne oluyor?

Gereklilik İfadelerinin Kullanımı

Bakılacak kelimeler: “Should”, “Should’t” “Must”, “Musn’t” “have to” “need to”, “it’s necessary” (o gerekli) (-meli/-malı -ma-malı).

“Bunu bu gece bitirmeliyim.” Eğer bitirmezsen ne olur?

İhtimal ifadelerinin Kullanımı

Bakılacak kelimeler: “Can”, “can’t” “will” “won’t” “may” “may  not” “possible (mümkün)” “impossible (imkansız)”

(-ebilmek/-ebilir/-ecek)

“Bu sınavı geçemeyeceğim.” Sınavı geçmenizi ne engelleyecek? Geçersen ne olacak?

Fiilden Yapılan İsimler

“Bu çevrede iletişim hiç olmadı.”

Onunla iletişim kurmayı başaramayan kim? Hangi konuda iletişim kurmak istiyorsun?

Özel Olmayan Fiiller “O, beni yaraladı.”

Özel olarak seni nasıl yaraladı?

Basit Anlam Kayıpları “Bıktım.”

Kimden? Hangi konuda? Kastedilen Öznenin Eksik Olması “Onlar bakmadılar.”

Özel olarak bakmayan kim? Karşılaştırmalı Önlem Kayıpları

Bakılacak kelimeler: “İyi”, “daha iyi”, “daha fazla”, “daha az”, “en fazla”, “en az”, “daha kötü”, “en kötü” “O en kötü erkek arkadaştır.”

Kiminle karşılaştırıldığında? Soruları Kullanmak

Meta Modeli öğrenirken herkes yukarıdaki başlıkları pek kolay hatırlayamaz. Aslında, Milton Modelde olduğu gibi bunları hatırlamanız gerekmiyor. Bu model zaten size bu örnekleri tanıyabileceğiniz donanımı veriyor. Daha da önemlisi, kesin anlamlara ulaşmak için doğru soru türlerini sormayı öğrenmektir.

Meta Modeli öğrendiğiniz zaman, aşağıda istenenleri yerine getirirseniz sizin için faydalı olacaktır:

^>    Bir kişinin söylediklerini dinlemek

^>    Onu kendi kendine tekrar etmek

^>    “Kaçırdığım bir şey var mı?” diye kendi kendine sormak

Tüm farklı cevaplara veya meydan okumalara aşina olduğunuz zaman birçok olaya birden fazla örneği uygulayabileceğinizi göreceksiniz. Bu yetenek, örnekleri hangi bağlamda kullana-, cağınız                       bilgisini             de    içerir. Bu konudaki yetenekleriniz arttığı zaman kendinize daha fazla soru sorabilirsiniz. Mesela:

^    Bu sınırlamaya ne sebep oldu veya oluyor?

^>    Onun hangi yönde gitmesi gerekiyor?

^    İtirazımı nereye yönlendirmeliyim?

^ Eğer böyle bir  itiraz yaparsam  bunun  bana getirisi ne  olacak?

^    Yararlı başka sorular düşünebilir miyim?

Diğer NLP tekniklerinde olduğu gibi, bunları da belli bir yapı ve tanım çerçevesinde kullanma eğiliminde olacaksınız. Sonra, yeteneğiniz geliştiği zaman, farkında olmadığınız bir yeteneğe sahip olan biri olarak alışkanlık halinde ve yaratıcı bir şekilde hareket edeceksiniz. (Bu da mükemmelliğin özelliklerinden biridir (Bakınız 1. gün-)

Bilinçli her müdahale potansiyel olarak farkında olmadığınız yeteneklerinizi geliştirir, böylece onlara güvenmeye başlayacaksınız. Bu anlatılanlara sahip olarak, istediğiniz  herhangi bir zamanda, hâlâ bilinçli olarak dil örneklerine dikkat etmek ve istediğiniz sonucu elde etmek için araya girmek arasında bir seçim yapabilirsiniz. Bir iletişimi ve onun sonucunu özünden etkileyebildiğiniz zaman bu seviyedeki bir seçenek özel bir değere sahip olur.

Varsayımlar (Sözler)

9. günde Milton Modelinin bazı örneklerini derinlemesine incelemiştik. Bütün bu yorumlar hâlâ Meta Modelin karşıtı bir anlayışla yorumlanabilir. Bugün varsayımlara daha başka birkaç yorum daha ekleyeceğiz ve bu bilgiler onları belirleme yeteneğinizin gelişmesine yardım edecek.

Bir cümleyi veya deyimi anlamlı kılmak için dinleyici  varsayımların onun aslında olduğunu farzetmek zorundadır. Aslında, onlar varsayımların gerektirdiği sinir ağını veya zihinsel yapıyı oluştururlar. Zihinsel olarak, önceden farzedilen,  varsayılan bir şeyi “gerçek yaparlar”.

Dil genellikle bir şeylerin davranışlara veya farzedilen olaylara sebep olduğunu varsayar. Bu yüzden, Meta Model yaklaşımını kullanarak varsayımlar tarafından yok edilen anlamları belirleyebilir ve yeniden ortaya çıkarabilirsiniz ve aynı zamanda davranışları da etkileyebilirsiniz.

Dilbilimsel anlam sapmasının bir parçası olmasına rağmen, varsayımların sürekli kullanımı muhtemelen günlük dilin  etkililiğini arttırır. 9-gün görmüş olduğumuz gibi, bilinçli olarak kullanıldığında direnci ortadan kaldırabilir ve istenen sonuca  daha hızlı ulaşmanıza yardım edebilir. Meta Modelin tersini kullanarak, şimdi varsayımları belirlemeyi öğrenebilirsiniz ve dilde anlam sapmalarına gitmeksizin anlamı ortaya çıkarabilirsiniz.

Varsayımlar farklı kategorilere ayrılabilir ve onlar hakkında düşünmeye başlayabilmeniz için size aşağıda yedi tanesinden bahsedeceğiz. Daha önceden aşina olduğunuz “sebep ve sonuç” gibi bazı dil sınıflandırmalarına dikkat edeceksiniz. Aslında bir varsayım, içine “iyice gömülmüş” çok fazla dil örneğini kapsayabilir. 9-günde gördüğümüz gibi bazı durumlarda “to be” (olmak) fiilinin özellerden arındırma sürecinize yardım ettiğini göreceksiniz.

Varlık

Merak ediyorum, acaba o ne kadar eskidir?” Bu cümleyi kabul etmek için “Ben” ve “O’nun var olduğunu farzetmek zorundasınız. Birçok ifadede varlık varsayımı vardır.

İhtimal

“Satranç oynamayı ne kadar hızlı öğreneceğinizi merak ediyorum?

Bu ifade sizin satranç oynama yeteneğine sahip olduğunuzu varsayar. Zihin bundan sonra “Ne kadar hızlı?” olacağına yönelir.

3- Sebep-Sonuç (Ardışık Varsayım)

“Eğer yemek yapma konusunda pratik yaparsanız, kısa sürede tecrübeli birisi olursunuz.”

Bu ifade bir şeyin diğer bir şeyi takip edeceğini veya diğer bir

şeye sebep olacağını varsayar.

4. Karmaşık Eşitlik

“Dünyayı dolaş; açık fikirli ol.”

Burada bir şeyin diğer bir şey anlamına geldiği veya iki şeyin birbirleriyle eşitlik oluşturdukları varsayılır.

5- Zaman

“Bir daha ki sefere bunu denediğinde, daha kolay gelecektir.” Burada farzedilen şey zamanın etkisi ve bir sonraki seferin

olacağıdır. Sonra, zihin burada ihtimal sorusunu atlar ve “daha kolay” ifadesine hitap eder.

 • Sıra Sayıları

“Domuz eti mönüdeki üçüncü yemekti.” Burada birinci ve ikinci yemeklerde olduğu gibi bir sıra bir düzen olduğu farz edilir.

 • “Yoksa”

“Onu hediye paketlemek için mi istiyorsunuz yoksa sadece kendisi olduğu için mi?” Burada öncelikle o şeyi satın almaya karar verdiğiniz varsayılır.

Yüzeyde, Yumuşak, Kibar Kullanımlara Yer Vermek

İnsanlar genellikle, Meta Modelin sorularının fazlasıyla meydan okuyucu göründüğünü ve bunun karşı tarafta savunmalara  sebep olabileceğini söylüyorlar. Özellikle rahatlatıcı bir ortamda olmazsa, bu tarz sorular sorarak diyalogumuzu nasıl sürdürebiliriz?

İşin sırrı yukarıda kullandığımız “yüzeyde yumuşak kibar dil” ifadesi altında yatmaktadır. Bunun anlamı sorularınızı öyle bir tarzda yönelteceksiniz ki ne herhangi bir itiraza sebep olacak ne de herhangi bir tartışma ortamı oluşturacak.

Amerikan televizyonundaki Dedektif Columbo bu “yumuşak” tekniğin çok güzel bir örneğidir. O en inceleyici soruları bile çok saf, art niyetsiz ve itiraza sebep olmayacak şekilde sorma hünerine sahip bir kimsedir. Bu tekniği kullanmak için sorularınızın veya konuşma çerçevenizin derinliğini ve ilgisini gizleyecek bir şekle adapte olarak her zaman diyalogunuzu iyi tutabilirsiniz.

Eğer elde etmek istediğiniz bilgilere ulaşmak ve daha da önemlisi süreç içerisinde diyalogunuzu en üst düzeye çıkarabilmek için kendinizi olduğunuz gibi görünen, tehdit oluşturmayacak, güvenilir ve hatta biraz toy, tecrübesiz göstermeniz gerekir.

Aşağıda genel olarak kullanılan yumuşak ifadelerin  birkaç örneğini göreceksiniz:

“Şunu anlamak istiyorum,…..’dan kastettiğiniz gerçek anlam nedir?”

“Sadece şunu merak ediyorum: X nasıl olur da Y anlamına gelir? “Bu benim için yeni. Her zaman böyle midir?”

“Sadece bir dakikalığına eğer… durumunda ne olacağını hayal edebilir misiniz?”

Meta Model soruları konusunda yumuşak kullanımlı veya değil biraz pratik yapın ve elde ettiğiniz cevaplar arasındaki farklılığa dikkat edin.

Değişim İçin uygulamalar

Bu NLP dil yetenekleri size değişim için güçlü araçlar sunar. Biraz pratikle onları herhangi bir ortamda güvenle kullanabilirsiniz. Değişim sürecinizin veya “aracılığınızın” farkında olmadığınız zaman insanlar size daha az direnç göstereceklerdir.

Daha önce gördüğümüz gibi, Metal Model dil ve deneyimler arasındaki bağlantıyı tekrar kurar. Aşağıdaki alanlarda onu kullanabilirsiniz:

Bilgi elde etmek

&    Anlamı aydınlatmak (^            Sınırları belirlemek

&    Seçenekler oluşturmak

&    Daha iyi sonuçlar şekillendirmek &         Diyalog oluşturmak veya kesmek &      Daha iyi ilişkiler oluşturmak

&    Problemleri çözmek

&    Bir şeyin iç yüzünü kavrama yeteneği kazanmak

Bugün ve 8. ve 9. Günlerde kullandığımız örneklerin bazıları daha fazla uygulama önerir. Onları kendi kendinize deneyebilirsiniz ve sonuçları gözlemleyebilirsiniz.

Örneğin, bir kişinin problemini incelemek için Meta Model’i sorularını kullandığınız zaman problemin (öznenin  bakış açısından) kendiliğinden çözülecek gibi göründüğünü bulabilirsiniz. Dahası, bir kişi onu bir şeyin iç yüzünü anlama çalışmalarıyla kendi kendine çözebilir. Aslında onlar yeni sinir ağları oluştururlar ve bunlar sizin itekleyici sorularınızla ateşlenir. Bu da yeni anlamlar sağlar. İnsanlar etraflarını farklı bir perspektiften veya yeni bir ışık altında görürler.

Bu yüzden, Meta Modeli bir problem çözme tekniği olarak da uyarlayabilirsiniz. Kolay bir şekilde soruları “problem ifadelere” uygulayın veya onların iyi oluşturulup oluşturulmadıkları konusunda bir test olarak 2. gün oluşturmuş olduğunuz hedefler üzerinde bu cevapları uygulayabilirsiniz. Bu modeli başkalarıyla veya kendi kendinize kullanabilirsiniz.

Başarısızlık yoktur, söz konusu olan geri bildirimdir.

İnsanlar genellikle dil modellerini öğrenmek ve onları kullanma yeteneklerini geliştirmek için belli bir zaman harcarlar. Eğer bu yeteneklere hemen ulaşamamışlarsa ve hafızaları birazcık başarısız olmuşsa bunu hemen bir “başarısızlık” olarak ele alırlar.

Aslında “bir şeyin tam istenilen şekilde olmaması” da öğrenme sürecinin bir parçasını oluşturur (özellikle yeni öğrendiğimiz yetenekleri alışkanlık derecesinde kendimize mal etmek istiyorsak). Bunun için, bugünün sözünü bunun gibi şüphe durumlarında kullanın. Yaptığınız şey istediğiniz kadar etkili olmamışsa da en azından faydalı bir geribildirim bilgisi kazanacaksınız.

Bu prensip sadece iletişim konusunda değil evrensel olarak her şeye uygulanır. Eğer davranışlarınızı değiştirirseniz bu sebeple farklı bir sonuç elde edersiniz ve istenen şekilde bir sonuç elde ettiğiniz zaman başlangıçta size başarısızlık gibi görünen şeyin tüm anlamı değişir. Bu, başarı sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu söz, 2. günde görmüş olduğunuz Dört Aşamalı Başarı Modelini destekler.

 1. Ne istediğinize karar verin.
 2. Bazı şeyler yapın.
 • Ne olduğuna dikkat edin.
 • İstediğiniz sonucu elde edene kadar yaptığınız şeyleri değiştirin.

Bu model, belki ilk denemenizde istediğiniz sonucu elde edemeyeceğinizi fakat “başarısızlığı” faydalı bir “geribildirim” olarak görebilirseniz, bunun size nihai hedefinize ulaşmak için yardım edeceğini vurgular. Meta Model, birçok geribildirim üretme avantajına sahiptir.

Günün Uygulamaları

Onları başaramadığınız için o anda ve şimdi kendinizi nasıl hissettiğinize göre geçmişte olan olayların bir listesini yapın. Bu deneyimlerinizden neler öğrendiğinizi ve bunların şu andaki hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda size nasıl yardımcı olabildiklerini düşünün.

Kolaylıkla belirleyeceğinizi düşündüğünüz bazı Meta Model örneklerini seçin ve gün boyunca onlara dikkat etmeye başlayın. Milton örneklerinde olduğu gibi, öncelikle etiketleri hatırlamaya çalışmayın.
 • Örnekleri belirlemeye başlar başlamaz, yukarıdaki örnekleri kullanarak fakat onları bağlamına uyarlayarak zihninizde bir cevap oluşturun. Bu aşamada hiçbir şeyi sesli söylemeyin. Olgunlaşmamış ve çok hararetli Meta Model sorgulamasıyla ilişkiniz bitebilir. Öncelikle örneklerin ve cevapların bilgisini oluşturun. Böylece kendinize güveniniz artacaktır.
 • Çözmeniz gereken herhangi bir problem veya olay düşünün. Onu Tdit “problem ifadesi olarak” basit bir dille yazın. Şimdi bulunduğunuz yere adapte ederek ve uygun olmayanları atlayarak Meta Model sorularını uygulayın. Sizi gerçek hayattaki problemleriyle karşı karşıya bırakan birisine cevaplar verdiğinizi hayal edin. Problemin nasıl daha özele indiğine ve daha iyi tanımlandığına dikkat edin. Problemi zihninizden çıkardığınız zaman, belki de biraz kuluçka döneminden sonra olayın  iç yüzünü kavramaya hazır hale gelirsiniz.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir