21 Günde NLP / 14.Gün

14. GÜN

Değişim Yerini Seçmek

Bu ünitenin içerdiği konular:

 • Davranışı Nörolojik Aşamalarla Bağlantılandırmak
 • Nörolojik Aşamalar ve Organizasyonlar
 • Sıraya Koymak

Bir çok NLP çalışması kişisel değişimle ilgilidir ve değişim sadece dışardan görünen davranışlarımızı değil “yüzeyin altındaki” bazı seviyeleri de içine alır, inançlarımızı ve değerlerimizi ve de çoğu zaman farkında bile olmadığımız ‘parçalarımızı’ kapsar. Davranışlarımız, içimizdeki bu çok farklı aşamalardaki algılardan kaynaklanır. Değişim bir insanın zihninde gerçekleşmedikçe, değişim (en azından son değişim) muhtemelen gerçekleşmeyecektir.

“Anlamlı bir hayat” bu farklı düşünme seviyeleri arasında bir uyuma sahip olma eğilimindedir. Bunu “sıraya koyma” terimiyle de ifade edebiliriz. Bu, eksiksiz bir insanın her parçasının aynı yöne gitmesi anlamına gelir. İçimizdeki yanlış sıralama zihnimizin farklı aşamaları arasında iç çatışmaya sebep olabilir. Nihai bir kişisel değişim zihnimizin bu farklı aşamalarını kavramayı gerektirir.

Tinsellik (Ruhanilik) / Amaç Kimlik

inançlar ve değerler Yetenekler Davranış

Çevre

Her seviye, aşağısındaki seviye için bilgi organize eder. Birinci seviyede bir şeyleri değiştirme kuralları ondan daha düşük seviyelerde bir şeyleri değiştirme kurallarından farklıdır. Düşük seviyede değiştirilen bir şey, gerekli olmamakla birlikte, üst seviyeleri de etkileyebilir. Bununla birlikte, üst seviyelerde değişen bir şey her zaman alt seviyelerde farklılıklar oluşturacaktır.

Bunu, her zaman üst kısımları aşağıya doğru akan bir şelaleye benzetebilirsiniz. Nörolojik Aşamalar Modelinde, inandığınız şeyi değiştirirseniz, yaptığınız şeyi de değiştirme eğiliminde olacaksınız. Tersine, davranıştaki bir değişiklik, bazı inanç ve değerlerle (bir üst seviye) yeni davranış desteklenmedikçe    muhtemelen    uzun    süreli   olmayacaktır.

Değişim   Yerini  Seçmek

v    Davranışı Nörolojik/Aşamalarla Bağlantılandırmak

Bu aşamaları kendi hayatınıza nasıl uygulayacağınızı anlamak için en düşük seviye olan çevreden başlayın ve en üst  seviyeye doğru tırmanın. Aşağıda bazı örnekler verdik.

Çevre

Bir an için, içinde yaşadığınız dünyayı düşünün. Orada eşyalar ve etrafınızdaki insanlarla yaşıyorsunuz (evde, spor yaptığınız veya hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman sosyal olarak veya işte).

Davranış

Onda mükemmel olduğunuz özel bir davranışınızı düşünün. Örneğin, dinlemek, liste yapmak, program hazırlamak.

Yetenek

Tamamıyla hangi yeteneğiniz bu davranışın bir parçasını şekillendirir? Örneğin, insanlarla ilişkiniz, organize etme ve planlama yeteneğiniz.

İnanç

O sizin hakkınızda ne anlatır? Bu yeteneğe sahip olmak için size göre doğru olmak zorunda olan nedir? Kendiniz hakkında neye inanıyorsunuz? Örneğin, insanların önemine, sağlığın önemine veya kişisel gelişimin önemine inanıyor musunuz?

Kimlik

Sizin kimliğinizi (yani kim olduğunuzu) hangi ifade gösterebilir? Örneğin, “Ben insanlardan bir insanım.” veya “Ben yaratılıştan organizatörüm.”

Tinsellik (Ruhanilik)

Sizin ruhsal bağlantılarınızı veya desteklediğiniz yüce idealleri hangi sembol veya mecaz ifade eder? Belki beyaz bir güvercin, derin bir okyanus veya tenha bir bahçe?

Nörolojik Aşamalar Modelini Uygulamak

Bu örnekleri takip ederek, modeli mükemmel olduğunuz bir davranışa uygulayın. Daha sonra modeli test etmek için farklı bir davranış seçerek egzersizi tekrar yapın.

Her seviyenin bir aşağıdakini mantıki bir hiyerarşi içerisinde nasıl beslediğine dikkat edin. Örneğin, sizin insanların önemi konusundaki inancınız sizin insanlarla bağlantı kurma yeteneğinizi besler. Bu yetenek, sırasıyla, sizin dinleme yeteneğinizi besler. Tersine, dinleme yeteneğiniz sizin “insanlarla” ilgili yeteneğinizi ve insanlar hakkındaki inançlarınızı destekler.

Üst aşamalarda bir değişiklik (mesela inanç veya kimlik) ve aynı zamanda alt aşamalarda bir değişiklik olduğunda neler olacağını hayal edin. Hangisi hayatınız üzerinde daha fazla etkili olacaktır? Hangi değişiklik en uzun sürecektir? Hangi değişikliğin uygulaması en zor olacaktır?

Bu modeli problemlerle veya karar vermeniz gereken önemli konularla uğraşırken de kullanabilirsiniz. Öncelikle, “görünen” problemin seviyesini tespit ederek işe başlayın. Sonra aşamalar açısından da, onun temelleri veya sebepleri konusunda düşünün. Problemin  her  aşamada  izini sürüp süremeyeceğinize ve kişisel gelişim açısından ne anlama geldiğini düşünüp düşünemeyeceğinize bakın.

Genel bir örnek verirsek:

Çevre: Masam düzensizdir.

Davranış: Bir şeyleri ortadan kaldıramıyorum. Yetenek:                Dosyalama sistemini anlamıyorum.

İnanç:     Çok düzenli olmaktan  ziyade yaratıcılığa ihtiyacımız var.

Kimlik:     Ben plansız bir insanım.

Problem kendini bu aşamaların herhangi birinde “gösterebilir.” Örneğin, çevreyle ilgili bir sorun, yetenekte bir zayıflık veya sınırlı bir özgüven belirleyebilirsiniz. Bu durumda problemlerle ilgili daha düşük aşama sizin problemlerinizin sonuçları olarak görünür. Herhangi bir olayda, çözüm genellikle daha üst aşamalardadır.

Bir veya iki seviye yüksekteki, çok önemsiz davranış sorunlarını değiştirebilirsiniz. Bu durumda ruhsal kategoriyi dışarıda bırakabiliriz. Diğer yandan büyük bir kişisel problemin kökleri muhtemelen daha yüksek seviyelerde veya “süper ego” (ruhsal seviye) da olacaktır.

Bu modeli problem çözmek kadar kişisel gelişimin her şekline uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda başkalarını anlama ve iletişim kurmada da yardımcı olabilir. Bu nörolojik aşamalar 1. gün görmüş olduğumuz zihinsel haritaları ve nörolojik filtreleri örneklendirir.

Nörolojik Aşamalar ve Organizasyonlar

Hepsi, fakat en üst nörolojik seviye bir organizasyon bağlamına kolayca çevrilebilir:

Kimlik: İnançlar: Yetenekler: Davranış: Çevre:

Misyon ve vizyon Felsefe ve kültür Kabiliyetler ve bilgi Alışkanlıklar ve pratik Eşya, çevre ve mekan

Bazı durumlarda en üst “ruhani” aşamanın karşılığı da uygulanır. Genellikle kâr amaçlı bir organizasyon olmadığı zaman bu gerçekleşir. Yardımseverlik, sağlık veya çevreyle ilgili şeyler gibi kendinden daha büyük amaçları gerçekleştirmeye çalışır.

Bu nörolojik aşamalar aynı zamanda şirketlerin personellerini motive etmek veya değişim için uyguladıkları yöntemi örneklendirir.

Misyon ve Vizyon

İş kişiyi şirketle özdeşleşmeye ve onun misyonundan esinlenmeye mecbur eder. Onlar kolektif yön ve amaç duyusuna sahiptir. İnsanlar bu şirketle çalıştıkları için gurur duyarlar. Şirket kendi ayrı kişiliğine sahiptir.

Felsefe ve Kültür

Şirket farklı değerlere saygı duyar. Bu saygıyı hissettikleri için insanlar vefalı davranırlar. Genel inanç “Burada işleri nasıl yaparız?” fikrini etkiler ve şirket değerlerini, personelini, müşterilerini ve sistemi düşünerek uygular. Eğitim, ödül ve refah gibi konularda net politikalar sergilerler.

Kabiliyetler ve Bilgi

İdare, bilgi ve anlayış taşır. Onlar durumu anladıkları için, iş isteklere cevap verilmesini mecbur kılar. Yönetim-eğitim ve diğer politikaları yerine getirir. Onlar, personellerini yeni teknolojiye uygun olacak şekilde donatırlar ve hızlı ve verimli çalışan sistemler kullanırlar. Personellerini sağduyularını kullanmaları konusunda güçlendirirler ve personel, üst düzey kararlara katılabilir.

Alışkanlıklar ve Pratik

Bir organizasyon bireysel davranışları ödüllendirir veya cezalandırır. Personel sağduyulu eğitimlere katılabilir ve önerilerde bulunabilir. Personel şirketin kabul ettiği normlara sadık kalır.

Eşya, Çevre ve Mekan

Şirket iyi hizmetler ve çalışma koşulları sağlar. Bir istisna ile yönetme eğilimindedirler – sadece onların planlarına uymayan şeyler üzerine yoğunlaşırlar.

Bu aşamaların her biri, onlardan değişim adına çok büyük ölçülerde etkilenecek olan aşağı seviyelerle uyum içerisinde bulunma ihtiyacındadırlar. Birçoğumuz, onların davranış veya çevrelerine uygun olmayan özel misyon veya inançlarla gurur duyan kişi veya organizasyonlara rastlamışızdır.

Onlar bir yalanı yaşarlar ve başarılı olamazlar. Dahası, bu tarz bir uyuşmazlık içerlemeye yol açabilir. Tam tersine, sıraya koymak gücü besler. Bu da tüm organizasyonun tek bir’ insan gibi tek yönde hareket etmesi anlamına gelir.

Sıraya Koymak

Özel bir problemi düşündüğünüz zaman, sizde var olan nörolojik aşamayı belirlemenize yardım edecek olan aşağıdaki tarzda sorular sorun:

Tinsellik (Ruhanilik) / Amaç  Başka kim?

Kimlik / misyon Kim?

İnanç sistemleri ve değerler  Niçin?

Yetenekler  Nasıl?

Davranış   Ne?

Çevre Nerede?

Kendi deneyimlerinizde nörolojik aşamaları sıraya koymak için aşağıdaki alıştırmaları kullanın. Sonra, hedeflerinize ulaşmanız için birlikte çalışabileceğiniz her şeye sahip olacaksınız. Hayalinizin devreye girmesine izin verin. Çok basit görünmekle birlikte, bu metodun hayatınızı değiştirme gücünü küçümsemeyin:

 1. Güçlü bir hal seçin (hakimiyet, güven, yaratıcılık, huzur vs.)
Onu nerede ve ne zaman kullanmak istediğinizi belirleyin. Bu durumu “x” olarak belirleyin.
 • Bir konum olarak yerde bir çizgi üzerinde ruhsallıktan çevreye kadar nörolojik aşamaları düzenleyin. Kağıt yapraklar aşamaların pozisyonlarını yapacak.
 • “Çevre” konumunda arkanızda bıraktığınız geri kalan aşamalarla birlikte bulunun. “X” halini nerede yaşamak istediğinizi düşünün. Zihninizde çevreyi kendi kendinize tarif  edin.
 • “Davranış” konumuna geri dönün ve şunu sorun: “Bu zamanda ve bu konumda ne yapmak istiyorum?” Durumunuza, mimiklerinize, ifadelerinize, sesinizin tonuna, hislerinize dikkat edin. Aynı zamanda hayalinizde diğer insanları ve onların davranışlarını, yorumlarını ve hareketlerini canlandırın.
 • Bir adım daha geriye atarak “yetenekler” konumuna gelin ve şunu sorun: “Bu çevrede bunun gibi nasıl davranırım?” Kendi kendinize ne söylediğinize, yeteneklerinize, sahip olduğunuz bilgiye, nasıl hayal ettiğinize veya bunları zihninize yerleştirirken nasıl kodladığınıza dikkat edin.
 • “İnançlar” konumuna gelin ve yaptığınız şeyi niçin yaptığınızı sorun veya: “Neyin benim bu yetenekleri  kullanacağımı bu davranışları göstereceğimi ve bu çevre içerisinde bunları yapacağımı sağlayacağına inanıyorum?”
 • Bir adım gerideki “kimlik” konumuna gelin ve sorun: “Bu inançlara sahip olan kişi olarak ben kimim?” Kimliğinizle ilgili  canlı bir mecaz düşünün. Bu, belki bir sembol, bir renk, bir hayvan, bir bitki kısacası bilinçaltınız her ne çıkarıp getirirse o olabilir. Bu konuya 11. günkü mecaz konusunda işledik.
 • Son olarak “ruhanilik/tinsellik” konumuna geriye doğru bir adım daha atın ve şunu sorun: “Hayatımda takip ediyor olduğum tüm vizyonum veya amacım nedir?” ya da: “Bu en derin (en yüksek) aşamada beni kim veya ne motive edebilir?” Amacınızın veya misyonunuzun sizden önce kişisel dönüşüm aşamalarından nasıl geçtiğine dikkat edin.
 • Vizyon veya amacınızda netliği sürdürerek bir adım ileriye kimlik konumuna gelin ve onların hepsinin biraraya geldiğini hissedin.
 • Hem kimliğinizi hem de vizyonunuzu inançlar aşamasına taşıyın ve burada onların birbirine karıştığını, bir araya geldiğini hissedin.
 • Vizyon, kimlik ve inançlarınızı yetenekler konumuna getirin ve hepsinin birbiriyle kaynaştığını hissedin.
 • Vizyon, kimlik, inanç ve yetenekleri davranış aşamasına katın ve hepsinin biraraya gelip birleştiğini hissedin.
 • Vizyon, kimlik, inançlar, yetenekler ve davranışlar hepsini çevre konumuna taşıyın ve birbirinin içinde kaybolduklarını hissedin.
 • Yeni bir sıra duyusunun zevkini çıkarın ve her ne zaman onları kullanmak isterseniz bu kaynakların elinizin altında olduğunu bilin.
Aşağıdaki durumlarda da Nörolojik Aşamalar Modelini kullanabilirsiniz:

^ İster kişisel olsun ister organizasyona ait olsun problemleri belirlemek ve netleştirmek

^    Kendisinde değişiklik yapılacak en iyi aşamayı belirlemek

Kendinizi, hedeflerinizi ve motivasyonlarınızı daha iyi tanımak; “sizi ayakta tutan şeyi” bilmek

Diğer insanları daha iyi tanımak – “onları ayakta tutan şeyi” -ve onlarla daha iyi diyalog ve ilişkiler geliştirmek.

Problemleri çözmek

2. ve 3- günlerde oluşturmuş olduğunuz hedefleri netleştirmek Yaptığınız her şeyde bir amaç duygusu kurmak

Problemleri farklı algı aşamaları vasıtasıyla anlayarak hayatınıza perspektif kazandırmak


Kendi zihnimin egemenliği altındayım ve bu sebeple benim hükümranlığım söz konusu.


Daha ilk karşılaştığımız kavramlardan biri olan zihinsel “harita” sözünden kastedilen şey benim haritam/senin haritandır. İstediğiniz şeyi düşünebilirsiniz. Önemli olanı  seçebilirsiniz.  İnanç ve değerlerinizi, insanlara ve olaylara karşı davranış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bu temel insani seçimler konusunda dışarıdan hiçbir olay sizi yağmalayamaz.

“Siz, düşündüğünüz şeysiniz.” Ve böylece yaptığınız şeylerin sorumluluğunu alabilirsiniz. Geçmişiniz her ne olursa olsun,  içinde  bulunduğunuz       zamanı     ve       geleceği     kontrol  etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle sonuca göre hareket eden insanlar için; bu söz onların haz ve verimliliğini arttırmaya yardım edebilir.

Günün uygulamaları

işte veya hayatınızın herhangi bir alanında karşılaştığınız bazı problemlerin listesini yapın. Her birini farklı nörolojik aşamalara yerleştirin. Örneğin, çok az çalıştığınızı mı düşünüyorsunuz? Yoksa başka bir yatak odasına mı ihtiyacınız var? Veya bilgisayarınız size küçük mü geliyor? Bu tarz problemleri çevresel olarak sınıflandırın.

Dil, yazmak ve diğer yetenekleri davranışla ilgili olarak not edebilirsiniz, insanları idare etmek, bir işi  organize etmek veya bir topluluk önünde konuşmak gibi problemler muhtemelen yetenekler aşamasına girer ve bunu böyle devam ettirin.

Sonra, bu problemleri farklı aşamalar açısından düşünün. Örneğin, davranışınız çevrenizi nasıl etkileyebilir? Kimliğiniz veya kişisel imajınız yeteneklerinizi nasıl etkileyebilir? Bu size problemin temeline inme konusunda yardım edecektir ve hangi seviyede değişiklikler yapmanız gerektiğini önerecektir.

Şimdi aynı modeli, işinizdeki veya ticaretinizdeki organizasyonel, politik veya sistemlerle ilgili bir probleme nasıl uygulayabileceğinizi düşünün.

Eğer daha önce yapmamışsanız, sıraya koyma alıştırmasına çalışın.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir