21 Günde NLP / 15.Gün

15. GÜN

Kutunun Dışını Düşünmek Bu ünitenin içerdiği konular:

  • Çerçeveler ve Tekrar Çerçevelendirmek
    • Sonuçlar İçin Tekrar Çerçevelendirmek
    • Toplantı Çerçeveleri

Çerçeveler ve Tekrar Çerçevelendirmek

Özellikle algının değişmesi olmak üzere bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz birçok şey değişimle ilgiliydi. (Bir şeyleri düşünme şekliniz veya bir şeyleri “görme” şekliniz). Çerçeveler, kendileri vasıtasıyla bir şeyleri içselleştirdiğimiz algı filtre sisteminin bir parçasını oluştururlar.

Bunlar, sürekli aldığımız milyarlarca duyu mesajını onlara ilettiğimiz zihinsel şablonlar olarak çalışırlar. Oluşturduğunuz Kutunun   Dışını  Düşünmek

Herhangi bir olayın anlamı onu algıladığımız çevreye dayanır. “çerçeve”  (taslak)  bilinçli  veya  bilinçsiz,  bir  şeyleri  algılama şeklinizi   veya   bir  şeylere  bakma   şeklinizi   yansıtır. Yeniden çerçevelendirme bir olayın, bir davranışın veya ifadenin etrafındaki referans çerçevesini değiştirmek anlamına gelir. Yani, farklı bir anlam veya yorum çıkarmak, her şeyi farklı bir gözle görmek demektir.

İnsanlar olarak etrafımızdaki şeyleri zihnimizde belli gözlere veya çerçevelere yerleştirmek ihtiyacında gibi görünüyoruz. Yine de maalesef belli düşünme şekillerine saplanır kalırız. Böylece problemi çözme veya sorunu algılama için yeni tarzlar fırsatını kaçırırız. İçinde bulunduğunuz çerçevenin dışına çıktığınız zaman veya onu değiştirdiğinizde tekrar çerçevelendirmiş olursunuz.

Bir kabiliyetten daha ziyade bir tutumu tekrar çerçevelendirmek tamamen yeni “kutunun  dışında” yaratıcı bir düşünme gerektirir.

Sevdiğiniz bir ziyaretçinin gelmesini ümit ettiğiniz zaman kimseyi beklemediğiniz bir gece duyduğunuz kapı seslerinden daha farklı bir şekilde kapının çalındığını algılayacaksınız (veya ‘çerçevelendirecek=tasarlayacaksınız.)

Sizin gönderme yaptığınız çerçeveler değişir ve böylece anlam da değişir. Çerçevenin değişmesi anlamın değişmesi demektir. Ve anlamın değişmesi iletişim, davranışın veya olayın sonucunun değişmesi demektir.

Yeniden çerçevelendirmeyi her çeşit durumda kullanabilirsiniz. Aslında zihinsel bir süreç olmasına rağmen davranışlarda da ani değişikliklere sebep olabilir. Başka bir insanın davranışını değiştirmek ve hatta kendinizinkini değiştirmek size zor gelebilir. Fakat her zaman düşünme ve bir şeyleri “görme” şeklinizi değiştirebilirsiniz; bir anda çok az bile olsa. Yeniden çerçevelendirme hissetme tarzınızı da değiştirir ve bundan dolayı yaptığınız şeyler de değişir.

Sonuçlar İçin Tekrar Çerçevelendirmek

Tekrar çerçevelendirme hızlı sonuç verir ve bunun için NLP pratisyenleri arasında popüleritesi fazladır. İşte, kişisel gelişimde iletişim ve terapi de birçok uygulama alanları vardır. “Çerçeveyi değiştirme” prensibine dayalı çok sayıda teknikle kendi yararına güçlü bir problem çözme tekniği ortaya koyar.

Etraflı veya “kutunun    dışında”    düşünmeyi    harekete    geçirir. Çatışmalı durumlarda tekrar çerçevelendirme güçlü bir hitabetten ve savunulan şeyin sağlamlığından çok daha etkili olabilir.

İçeriğin ve Bağlamın Tekrar Çerçevelendirilmesi

Tekrar çerçevelendirme o durumun bağlamını etkileyebilir. Örneğin, zaman veya mekanı değiştirebilirsiniz. Sadece farklı bir bağlam düşünün ve orada davranış faydalı veya yararlı görülebilsin veya davranış farklı bir ışık altında değerlendirilsin. Veya o durumun gerçek içeriğini veya özünü değiştirilebilirsiniz. Örneğin, davranışı veya olayları değiştirebilirsiniz veya sadece bir şeye farklı bir anlam verebilirsiniz.

Mizahın birçoğu bazı tekrar çerçevelendirme çeşitlerini içerir. Bir şaka hemen anlamı veya onun uyandırdığı duyguyu değiştirir. İçerikte veya bağlamda beklenmedik bir değişiklik kendi kafasında anlamı dönüştürür ve ortaya çıkan sürpriz ve alışılmamışlık mizahı yaratır. Örneğin son komedyenlerden George Burns sık sık mizahında tekrar çerçevelendirmeler içeren tek kişilik, gösterileri kullandı. Örneğin: “80 yaşınıza geldiğinizde her şeyi öğrenmiş olacaksınız… fakat onları hatırlamak zorundasınız.

11. günde görmüş olduğumuz mecazlar sayısız yeni tasarılar, yeni çerçeveler sunabilir. Yeni bir hikâye bağlamında alışıldık problemlere veya konulara alışılmadık bir çevrede yer verilir ve onlara farklı anlamlar yüklenir.

1. günkü NLP modelinde gördüğümüz gibi biz sadece gerçekliğin filtreden geçirilmiş versiyonunu yaşayabiliriz. Bu yüzden her zaman bir şeyleri bilinçsizce saptırırız. İçerik veya bağlam vasıtasıyla anlamı değiştirmek, davranış ve reaksiyon şeklinizi değiştirmek demektir. Farklı bir perspektif kazanmak  aslında nasıl hissettiğinizi değiştirebilir ve böylece dolaylı olarak davranışlarınızı ve sonuçlarınızı etkileyebilir. Bundan dolayı yeniden tasarlama daha düşük çaba yoluyla sonuçlara ulaşmayı mümkün kılar.

Şu soruyu sorma alışkanlığını kazanın: “Bu ne anlama gelebilir?”, “Hangi durumlarda bu farklı görünebilir?” veya “Hangi bağlamda bu davranış pozitif ve faydalı görülebilir?” Çeşitli yeni çerçeveler çok kolay akla gelebilir.

Ruh Halinizi Kontrol Etmek hekimoğlu

Tekrar çerçevelendirme metodunu kontrol edersiniz ve bunun dıştaki  olaylara  ve  hadiselere  dayanması  gerekmez. Örneğin,

ergenlik çağındaki kızınız eve beklediğinizden daha geç geldiği için, içinde bulundu-

beklerken içinde bulunduğunuz duygu ve davranışlar “çerçevelendirdiğinize” dayanacaktır. Kaza geçirmiş ^Bilinçli bir şekilde mi size itaat etmek istemiyor? Temidir? Tekrar çerçevelendirmenin sınırı nasıl yorumlayacağınızı seçebilirsiniz. Böylece, dendirme “tasarlama” şekliniz davranışınızı, uzunn süreli düşünce sağlığınızı etkileyebilir. Oluş veya olayı çerçevelendirme şekliniz \birlikte sizi kesinlikle etkiledi. Sa-görürseniz bile bu da sizin %nış olduğunuzu yansıtır.

Bir Şeyleri Farklı Görme Alışkanlığı

Ergenlik çağındaki kız örneğinde bir ebeveyn şöyle söyleyebilir: “Söylemek yapmaktan daha kolaydır.” Yüzmek veya bisiklete binmek gibi bilinçdışı bir yeteneğinizi bir kez alışkanlık haline getirdiğinizde onu yapmak size gerçekten kolay gelir. Düşünme yetenekleri de düşünme alışkanlıkları olabilir. Bu paha biçilemez bir zihinsel yetenek olan tekrar çerçevelendirme yani yeniden tasarlamayı da içine alır.

Bir kere o işe alıştığınız zaman, aksi takdirde sizin için negatif olan ve duygusal olarak yapmaktan hoşlanmayacağınız bir şeyi tekrar çerçevelendirebilirsiniz ve böylece amaçlı ve faydalı bir hale gelebilir. Sadece alternatiflerinizi tanımak ruh halinizi daha da iyileştirebilir ve bir durumun üstesinden gelebilirsiniz veya bir karar verebilirsiniz.

Dışarıya çıkış yolunuz var yani tünelin sonunda ışık var. Tekrar çerçevelendirme mucizevi bir kavrayış gibi görünen şeyler ile büyük problemleri çözebilir. Fakat her zaman seçim ön plandadır. Eğer değişik çerçeveler algılayabiliyorsanız, zaten seçenekler oluşturmuşsunuz demektir ve seçenekler etkili bir şekilde tepki vermenizi mümkün kılan kaynakları gösterirler.

Tekrar çerçevelendirme  muhtemelen örnek ve rehber olmadan daha az yetenek gerektirir.  Fakat tekrar çerçevelendirme alışkanlığı kazanmak için onu günlük hayatınızda sürekli uygulamanız gerekir. Açık, esnek “ve yaratıcı bir zihin çok az bir çabayla mükemmel sonuçlar elde edecektir.

İlişkileri Geliştirmek

Bu bağlamda, sizin tekrar çerçevelendirme şekliniz elbette diğer insanları etkileyecektir. Herhangi bir aile ergenlik yaşındaki çocukların “sonuca nasıl atladıklarını” bildiklerinden onlara aşırı derecede ne güvenirler ne de aynı şekilde endişelenirler. Ani davranış, tek ve kesin bir çerçeveye veya yoruma reaksiyon göstermek, orijinal sözler ve olaylarla tüm oranlarla ortalık derhal kızışabilir ve bir boşanmanın tarafları, çatışma ve savaş haline dönebilir.

Bir kişinin davranışlarını tekrar çerçevelendirmek onu doğrudan değiştirmeyecektir. Bununla birlikte süreç, davranışı algılayış şeklinizi elbette etkileyecektir. Yani sizin onu ne kadar ciddiye aldığınızı, sizi duygusal olarak ne kadar etkilemesine izin verdiğinizi ve onu yorumlayış tarzınızı etkileyecektir.

Düşünme veya hissetme tarzınızın söylediğiniz şeyleri de içerecek şekilde kendi davranışlarınızı etkilediğini biliyoruz.  Öyleyse davranışlarınız şüphesiz dolaylı olarak diğer insanları da etkiler. Kendinizi duyguların etkisinden izole edemezsiniz veya diğer bir sözümüze (varsayımımıza) atıfta bulunacak olursak: “İletişim kurmamazlık yapamazsınız.”

Bilinçli olarak iletişim kurmak zorunda değilsiniz. Bir ünitenin sonunda şu sözle karşılaşmıştınız. “İletişimin anlamı elde ettiği cevaptır.” Bir şey yaptığınız veya yapmadığınız, söylediğiniz veya söylemediğiniz için birisinin üzerinde etkiniz varsa bir şeyler iletiyorsunuz demektir. Sessizlik, yanlış anlaşılan bir bakış veya diğer bir kişiye yönelen bir iletişim, bunların hepsi bir sonuç veya bir etki yaratabilir.

Söylediğimiz sözler kadar tüm fizyolojimiz sürekli diğer insanlara “mesajlar” taşır. İletememezlik yapamayız ve o bu ciddi gerçeği kabul etmek durumundadır. Bu gerçek üzerindeki basit bir duyarlılığımız, diğer insanlar üzerindeki etkimiz ve onlarla veya onlar vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz hedeflerimiz üzerinde bize daha fazla kontrol hakkı verebilir.

Yaratıcı Problem Çözme

Bazen bir problem tekrar çerçevelendirildiğinde yani yeniden ele alındığında kolayca ortadan kayboluverir. Diğer olaylarda, o sebepten ziyade bir sonuca dönüşür. Böylece siz onun köklerini belirleyebilirsiniz. Diğer durumlarda da yeniden tasarlamak eski kafalılığı bıraktıracak tamamen yeni çözümler önerir. Tekrar çerçevelendirme çoğunlukla zihinsel bir batağa saplandığınızda kendi kendinizi sallama anlamına gelir.

Açıkçası bazı yeni çerçeveler diğerlerine göre daha pratik kullanılabilecek gibi görünürler. Örneğin, onlar gerçek olayı daha yakından yansıtırlar. Bu durumda, eğer isterseniz, “bakış açısı” sadece birkaç derece hareket eder. Bununla birlikte yeni çerçeve ne kadar az radikal ve yaratıcı olursa, problemi veya konuyu da  o kadar az ihtimalle çözecektir.

Öyleyse “mantıklı” bir yorum aramayın. Problem sahibi, muhtemelen probleme çok sayıda değişik bakış açısından zaten bakmıştır. Fakat “filtreden” geçirilmiş deneyimlerin oluşturduğu bir kafa yapısıyla. Zihinsel monotonluktan kurtulmak için daha fazla bir şeylere ihtiyacınız olacaktır.

Büyük veya garip bir yeni çerçeve önce uyduruk ve aptalca görünebilir. Fakat bu düşünme sürecini geliştirdiğiniz zaman onun avantajlarını görmeye başlayacaksınız. Onu deneyin, işiniz, eviniz; arkadaşlarınız ve sosyal hayatınızla veya başka bir şeyle ilgili son zamanlarda karşılaştığınız üç problemi düşünün. Sonra, her’birine en azından üç yeni çerçeve uygulayın.

Bunu hızlı bir şekilde ve sezgilerinize dayanarak yapın. Şüphesiz mantıklı ve rasyonel bir şekilde herhangi bir güncel probleme değinmiştiniz ve artık o bir problem bile değil. Öyleyse, tekrar çerçevelendirmeye iyi bir test olarak, kolay kontrol edilemeyeceğini düşündüğünüz gerçek bir problem seçin.

Paradoksal olarak, problemleri çözmeye çalıştığımız zaman genellikle en iyi çözümleri kaçırırız. Tekrar çerçevelendirme, mantıksal olarak eleştirme veya bir durumu model alma değildir. Daha ziyade sınırlayıcı bir modeli veya zihin yapısını serbest bırakmaktır. “Problem” içinde bulunulan problemin içeriğinden ziyade zihinsel monotonluk ile ilgilidir. Başka bir insan bu problemi bir fırsat olarak veya lanet olarak görebilir ve bunun tek sebebi onu farklı çerçevelere yerleştirmeleridir.

Çoğunlukla çevremizi veya olayları sorumlu tutmamıza rağmen gerçek farklılık kendi zihinsel haritalarımızda yatmaktadır. Algılarınızı değiştirerek elde etmek istediğimiz sonuca ulaşmanıza yardım edecek olan faydalı aksiyonlar ve yetki için seçenekler oluşturursunuz. Başrol oyuncusu gibi hareket edersiniz.

Pratikte Tekrar Çerçevelendirmek

Herkesten daha önde olma alışkanlığı olan ve görevlerinizde sizin gösterdiğiniz çabayı takdir etmeyen bir meslektaşınızdan bahsedelim. Onun ani nezaketsizlikleri ve genel tutumu sizi üzüyor. Bu durumu tekrar nasıl çerçevelendirebilirsiniz (tasarlayabilirsiniz)?

^   Ağrılı bir tıbbi rahatsızlığı var.

^   O kendini güvende hissetmiyor ve  ruhi  çöküntünün  eşiğinde.

^   Patronundan benzer davranışlar görüyor.

^ Evde sürekli kılıbık konumunda ve bundan ancak hıncını işte çıkartarak kurtulabiliyor.

^ Size özel bir terfi için diğerlerinden ayırıyor ve karşılaşmak zorunda kalacağınız zor yönetim çerçeveleri için sizi test etmek durumunda kalıyor.

^    Davranışlarının sizi nasıl etkilediğini bilmiyor.

^    Diğer insanlar da önce aynı şekilde davranıyor.

Çocukluğunda korkunç suiistimallere maruz kalmış.

^    Üç ay önce ağabeyini kaybetti.

^>    Geçen yıl evi üç defa soyuldu.

^   Ölümcül bir hastalığı var.

^   Karısı ve çocukları ona tapıyorlar.

^ Siz en iyi işleri yaptığınız için size en zor işleri veriyor. Mantıklı olarak, bu sebeple de birçok iş başınıza kalıyor.

^   Sevdiğiniz bir şeyle paylaştığınız bir hobinizle  uğraşırken veya bir akşam yemeği gibi sosyal bir ortamda nasıl davranıyor?

^   Yakında gerçekleşecek olan şirketteki problemleri biliyor fakat onları personelle yeterince paylaşmıyor.

“^>    Onu damadınızmış gibi hayal edin.

^>    Kendi arzusuyla size bir servet bıraktığını hayal edin.

^    Uzun, beyaz sakallarının olduğunu hayal edin.

^   Sizi sevdiğini fakat bunu gösterme konusunda zorluk çektiğini hayal edin.

^   Sorunun sadece son iki aydır/son iki haftadır/son iki gündür olduğunu hayal edin.

Bir kere bu metoda alıştığınız zaman, kendiniz sayısız yeni çerçeveler bulacaksınız. Fakat şimdiye kadar kendinizi hiç eşitliğin bir tarafına koymadınız. Örneğin, kendi kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

Ya zenci olsaydım (veya bunun gibi bir şey)? Ya işleri değiştirseydik?

Ona her gözlemi için teşekkür etmiş olsaydım? Ya her konuşmada kıkırdasaydım?

Ona güzel bir kalem almış olsaydım?

Ya farklı bir şirketten iş teklifi alsaydım? Ya piyango bana çıksaydı?

Bu insan benim hayatımın temel amaçlarını nasıl etkileyebilir?

Yeni çerçevenin mantıklı, yapılabilirliği olan ve hatta sağduyulu olmasının gerekmediğine dikkat edin. 11. günde görmüş olduğunuz mecazların etkisine benzer bir şekilde hareket ediyor. Sadece var olan zihinsel yapıları rahatsız ediyor, yenilerini açıyor ve yaratıcı  sinirsel  ağlar  oluşturuyor. Bu yüzden, kendinizi nasıl

hissedeceğiniz ve ne yapabileceğiniz konusunda çok fazla seçeneğiniz var bununla birlikte sağduyu ve mantık genellikle olaydan sonra ve gerçekleşen şeyin ardından ne yapılması gerektiği konularında görülür.

Toplantı Çerçeveleri

Tekrar çerçevelendirme, eğitim veya danışmanlıkta olduğu kadar bize iletişimde de mükemmel bir araç sunar. İyi bir iletişimin tüm kuralları (2. günde görmüş olduğunuz) iyi tasarlanmış bir sonucu da içerecek şekilde onda vardır. Özelde, diyalogu sürdürmeniz gerekecektir (Bakınız 9.gün). Sonuç elde etmek için yeni çerçevenizi açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekmiyor. O sizin zihninizde kalabilir.

Onu gerçekten ilettiğiniz zaman, örneğin, birisinin problemini çözmesine yardım etmek için, yetenek, bu tarzda diyalogu sürdürmeniz için yeni çerçevede bulunmaktadır. Her zaman değerleri ve deneyimleri eşleştirin. Diyalog kurduğunuz zaman, (çözümü samimi bir şekilde araştırmakta) olan bir kişi en akla gelmedik bir yeni çerçeveye bile pozitif tepki verebilir.

Bununla birlikte amaç, şok etmek veya bilgeliğinizi göstermek değil fakat karşınızdaki insanda yaratıcı “aha” buluşlarını harekete geçirmektir. Bir insanın iç dünyasında algıya dayalı bir kavrayış gibi görünen şey mükemmel bir diyalog kurabilir.

Çerçevelerin geniş uygulamalarına bir örnek olarak, bu tekniği herhangi bir toplantıda da uygulayabilirsiniz. Muhtemelen aşağıda listesini verdiğimiz çerçevelerden  bazılarını tanıyacaksınız. Çerçeveleri örneklendirmek ve onları daha etkili bir toplantıda nasıl kullanabileceğinizi göstermek için bazı sorular ekledik.

Daha önce görmüş olduğunuz birçok diğer dil örnekleri gibi kesin tanımlar ve hatta terimlerle ilgilenmeniz gerekmiyor. Fakat, bazı durumlarda terimler size yardım edecektir. (Örneğin, “miş gibi” çerçevesi ismiyle kendi kendini açıklıyor.) Diğer durumlarda kendi etiketlerinizi kullanabilirsiniz. Örnekleri ve yeni çerçeveleri harekete geçirecek olan soru çeşitlerini tanımaya çalışın.

Sonuç Çerçevesi

Bir bütün olarak toplantının başında ve her gündem maddesinin başında bu maddeyi belirleme ve bunun üzerinde görüş birliğine varma prosedürü (Hedefler/sonuçlar konusunda 2. günde görmüş olduğunuz çalışma sonuç çerçeveleri oluşturmakla ilgiliydi.)

Soru: “Bu toplantı veya maddeden özellikle istediğimiz şey nedir? “Miş Gibi” Çerçevesi

İnsanların kendilerini istenen sonuca yansıtmalarına ve başarının duygularla ilgili özel kanıtlarını belirlemelerine yardım eden tekniktir. Yani kendinizi istediğiniz sonucu elde “etmiş gibi” düşünürsünüz.

Soru: “Bu sonucu zaten gerçekleştirmiş olduğunuzu hayal edin. İstediğiniz sonucu elde etmiş olmanız ne görmenizi, işitmenizi ve hissetmenizi sağlıyor?

Karşıtlık Çerçevesi

Burada, onların göreceli değerlerini hesaplamak veya karar verme sürecini geliştirip geliştiremeyeceklerini görmek için farklı seçenekleri karşılaştırırsınız.

Soru: “Tanımladığınız şey ve şu anda sahip olduğunuz şey arasında ne gibi farklılıklar var?” veya “Bu falanla nasıl karşılaştırılır?”

Anlaşma Çerçevesi

Bu çerçeve, istenen sonuç için eşleştirme, örnek ve rehber olmanın tüm uzlaştırıcı noktalarını kullanır. Ortak bir zemin üzerine inşa eder. Örneğin: “x’e ihtiyacımız olduğu görüşüne katılıyorum ve ona biraz “y” eklemeyi de faydalı bulabilirsiniz.”

İlginin Dağılmamasını Sağlayan Çerçeve

Bu, toplantıyı akılda tutma ve ilgisiz anlamlandırmaları ve zaman kaybını önlemeye yarayan bir prosedürdür. Bu özellikle, sonuç üzerinde zaten karara varılmış olan bir gündemin belirlendiği yerlerde uygulanabilir.

Soru.- “Bu konu için sonuçla bağlantılı olarak söylemiş olduğunuz

şeyi nasıl söylersiniz?”

İz Sürme Çerçevesi

Karar vermeyi netleştirmek için tartışılan noktaları veya uzlaşmayı kontrol etmek için verilen kararı özetleme tekniği. Bu daha sonraki anlaşmazlıkları uzaklaştırır, tutanak tutulmasını kolaylaştırır ve bilgili insanın gerekli olan aksiyonu anlamasını sağlar.

Soru: “Nihayet karar verdik… Herkes bu karara katılıyor mu? Veya bir bireye hitap edin: “Sizin doğru bir şekilde anlayıp anlamadığınızdan emin olmam için…”

Toplantıda uygun olan herhangi bir zamanda yukarıdaki çerçevelerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Onları, gündem maddesine yerleştirmekte bir rehber olarak veya yöneticisi için bir kontrol listesi olarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Fakat toplantıdaki herhangi bir üye bu çerçeve örneklerini dahil ederek toplantının etkililiğini arttırabilir. Aynı zamanda 10. günde görmüş olduğumuz yumuşak ön cepheyi kullanmaya da dikkat edin. Tüm bu teknikleri birbirine karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.

Toplantılar kadar, röportaj, danışmanlık, meditasyon, görüşme, eğitim, vaaz ve öğretim gibi herhangi bir iletişim türünde çerçeveleri faydalı bulabilirsiniz. Aile içinde ve sosyal iletişimde  de aynı şeyler geçerlidir. Farklı çerçevelerin iletişim durumlarına kolayca adapte edilebilir olduğunu göreceksiniz.


Her zaman düşündüğünüz şeyden daha fazlasısınız.


Bu söz, insanın vücut-zihin sisteminin şaşırtıcı kapasitesine vurgu yapar. Bu, bilinçdışı yeteneklerimizi veya genellikle insanın mükemmelliğini gösteren otomatik pilota bağlanmışçasına yaptığımız davranışlarımızı kontrol eden sınırsız bilinçaltımızı da kapsar. Sadece düşünerek, zihinsel filtrelerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Bu, beyin kapasitenin güçlü olmayan düşüncelere ve istenmeyen davranışlara dağılmasının gerekmediği anlamına gelir. “Eğer birisi yapabilirse ben de  yapabilirim.”  sözü potansiyel mükemmelliğin dünyasına açılır. Motivasyon ve öz saygı için temel olan sonsuz potansiyel herkesin kendi içerisindedir. Bunu nörolojik bir gerçeklik olarak kabul edin.

Sol beyniniz görüşlerinizin ilgisiz veya aptalca olduğunu düşünebilir.) Fakat bazen çok saçma yeni çerçeveler bile o  durum hakkındaki nişlerinizi değiştirebilir ve bu genellikle gerçek değişimin başlangıcı demektir.

Bugün işe gittiğiniz zaman etrafınızdaki davranışlara dikkat etmeye ve onları yeniden çerçevelendirmeye başlayın. Yaşadığınız her şey hakkında içgüdüsel olarak bir yorum yapmanız veya ona bir anlam vermeniz kaçınılmaz olacaktır fakat şunları sormaya başlayın: “Bu başka ne anlama gelebilir? Bu ifadeyi soruyu,  davranışı,  bilgiyi veya olayı yeni bir  şekilde nasıl tasarlayabilirim?” Ne kadar farklı hissettiğinize ve ne kadar farklı davrandığınıza dikkat edin (veya davranmadığınıza).

Gün boyunca farklı algı pozisyonları deneyin ve hislerinizin ne kadar değiştiğine dikkat edin.

Günün Uygulamaları

Eğer yukarıdaki tekrar çerçevelendirme alıştırmalarını yapmamışsanız şu anda yapın. Karşılaştığınız üç problem ve bu üç problemin her birisi için en azından üç ayrı yeni çerçeve düşünün. Bu çalışma hayalinizi ne kadar esnetebileceğinizi gösterir. Yeni çerçevenizin “realist” veya “uygulanabilir” görünmemesi sorun değildir.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir