21 Günde NLP / 18.Gün

18. GÜN

Herhangi Birisi Yapabilirse Ben de Yapabilirim Bu ünitenin içerdiği konular:

  • Örnek Almak
  • Yeterlilik ve Yetenek
  • Örnek Alma Süreci
  • İşe Yarayan Stratejiler

Stratejilerin nasıl ortaya çıkarılacağını öğrendiğinizden şimdi onları kopyalamaya veya “ödünç almaya” başlayabilirsiniz (Bunu NLP örnek almak olarak adlandıracak.) Bu teknikle normalinde sıradan olan insanlar kişisel mükemmellik yolunda sıra dışı bir rota izleyebilecektir.

Herhangi   Birisi  Yapabilirse  Ben de Yapabilirim Örnek Almak

Örnek almak NLP’nin kalbini oluşturur. Gerçekten de NLP tam olarak bunu nasıl yaptıklarını bilmemekle birlikte çok iyi sonuçlar alan ünlü terapistlerin uygulamalarını örnek aldığı için kökenini örnek almaya borçludur. Uygulamalarının terapi çalışmalarından spora, iş dünyasına, hükümete, pazarlamaya, görüşmelere, aileye, ilişkilere ve her çeşit kişisel gelişime uzanmasına rağmen örnek almanın merkezde kalmış olması pek de şaşırtıcı değildir.

Bir yetenek kazanabilmek için öncelikle ihtiyacınız olan tek şey sizin yapmak istediğiniz şeyi yapan bir kişiyi bulmaktır. Sonra, örnek almanın etkili ve pratik araçlarını kullanarak mükemmelliğe kestirmeden ulaşırsınız.

Mükemmelliği onu insanlarda gözlemleyerek anlarız. Bu  bizim gibi sıradan insanların süper insanlar olan dahileri model olarak almamız anlamına gelmiyor. Hatta her insan kendi mükemmel davranışlarını veya yeteneklerini sergiler. Bunları tanımaya ve ilgimizi onlar üzerine odaklamaya ihtiyacımız vardır. Diğer bir deyişle, mükemmel insanlardan ziyade mükemmel davranışlar bulmalıyız. Herhangi birisi “örnek” olarak nitelendirilebilir.

Örneğin, zihinsel matematikte çok usta bir kimseyi tanıyabilirsiniz. Fakat, mesela aynı kişiyi sabahları  uyanma saatleri ve masasını düzenli tutma konusunda örnek almayabilirsiniz. Benzer şekilde bir atlet veya sporcunun “mükemmelliği” de ömür boyu aldıkları eğitim sonucunda çok özel hale gelmiş fiziksel yetenekleriyle sınırlı kalabilir. Diğer alanlarda pek de yeterli olmayabilirler.

Siz de biz de, NLP’nin farkında olmadığımız, bilinçdışı, yetenekler olarak adlandırdığı otomatik olarak yaptığımız yeteneklere sahibiz. Her nerede bu tarz yetenekler veya davranışlar bulsak, aynı kolaylıkla ve aynı seviyede bu yeteneklere sahip olan birçok insan da buluruz. Aslında hepimiz, her zaman en iyiyi, mükemmeli yaparız.

En azından, sonuç ne olursa olsun sistem bunu yapar. Fakat, bununla beraber sonradan kazandığımız veya doğal yeteneklerimizi sonuçlara dönüştürmek zorundayız. Diğer bir deyişle, bu yeteneklerin bize bir getirisi olmalıdır.

Hemen özel kabiliyet ve hünerleri fark ederiz. Böylece, sanatta, sporda veya ticarette mükemmel olan bir kimse hayatını bu yeteneğinden kazanabilir. Değillerse, yine de taktir edilecek şeyler yapabilirler ve yaptıkları şeyden zevk alabilirler. İki durumda da onları bir insan olarak taklit etmekten ziyade onların kabiliyetlerinin benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışabilirsiniz.

Bir insandaki mükemmelliği örnek almak, tümüyle o insanı örnek almaktan ziyade o kişiyi davranış ve yetenekleri açısından örnek almak anlamına gelir. Kişinin yapabildiği şeyi örnek alın. Bu daha önce keşfettiğimiz gibi, onların düşünme stratejilerini kapsar. Ve onların düşünme stratejileri, davranışlarını motive eden ve onların temelini oluşturan inançları ve değerleri içerir.

Yaratılıştan mı Eğitimden mi?

Özel yetenekler gösteren insanlar çoğunlukla onları küçük yaşlardan itibaren sergilerler ve muhtemelen çocuklar arasında olağanüstü yetenekleri olan birilerini tanıyorsunuzdur. Bu gibi olaylar yeteneğin genetiğe dayandığı iddiasını desteklerler.

Fakat az da olsa başarısını sınırsız bir eğitime, uygulamaya ve bütünüyle sıkı çalışmaya borçlu olan insanlar da tanırız. Diğer bir deyişle, kaynağı ne olursa olsun işlenmemiş bir yetenek gün yüzüne çıkmadan önce eğitilmeyi, geliştirilmeyi hatta teknik bir eğitim almayı gerektirir. Çocuk dahiler bile etraflarındaki bir çeşit inanç ve ümit serasından değişik hünerleri içlerine çekerler ve cesaret alırlar.

Örneğin büyük besteci Wolfgang Mozart daha küçük yaşlardan itibaren olağanüstü bir yetenek sergiliyordu: Daha altı yaşındayken Avrupa kortlarında piyano resitalleri veriyordu. Fakat babası Leopold, tuş pratik sistemini ona aşırı derecede empoze ederek küçük oğlunun yeteneğini beslemişti.

Doğa ve eğitim, hikâyenin sadece bir parçasını anlatır. Aynı zamanda örnek almanın bazı püf noktalarını da düşünmemiz gerekir.

Strateji

17. günde gördüğümüz gibi yetenekli insanlar yapacakları şey için gerçekten (bilinçli veya bilinçsiz) bir stratejiye sahiptirler. Onu gerçekten düşünürlerse veya başka birisi onların doğal yeteneklerini gözlemler ve fark ederse, bunlardan sonra o ana kadar var olan bilinçdışı yeteneklerinden haberdar olabilirler.

Bir kere gözlemlendikten sonra sihirli bir unsurun olmadığı ortaya çıkar. Belki yabancı veya farklı görünmesine rağmen o da herhangi bir strateji gibi (GİK) algılarının sırasına veya söz dizimine sahiptir. 1. günde öğrendiğiniz gibi, olağanüstü olan; hemen hemen her stratejinin tekrar ortaya konabiliyor olmasıdır.

Motivasyon

Başarı, bir kişinin doğasında var olan yetenekten ziyade onun motivasyonu, kararlılığı ve sebat sonucunda ortaya çıkar. Bazen yaratılıştan kaynaklanan olağanüstü yetenekler var gibi görülür fakat her zaman istek tek başına bizim yol almamızı sağlayamaz. Fakat hepimiz hayatın belirli alanlarında, belirli durumlarda sınırlı da olsa yüksek motivasyonu yaşamışızdır.

Böylece motivasyonu (diğer bir stratejiyi) hayatınızın bir alanından diğer bir alanına transfer edebilirsiniz (Bakınız 7. gün alt duyuları değiştirme).  Eğer onun daha çok işe yaradığını düşünüyorsanız başka birisinin stratejisini ödünç alabilirsiniz (örnek alma). Kural olarak, ihtiyacımız olan tüm kaynak ve yeteneklere sahibizdir (mesela motivasyon) fakat kendi yaşantımızda onları çok sınırlı bir alanın ötesinde kullanamayabiliriz. Karşılaşılan ilk çevre genellikle başarı konusundaki azmi izah eder.

Örneğin, borç sebebiyle babasının hapse girmesinin ardından annesi ailenin geri kalanıyla ilgilenmek için hapishanede kalırken genç Charles Dickens’ı da çalışması için fabrikaya koydu. Babasının serbest kalmasından sonra da, psikolojik olarak rahatsızlanan babasının yerine annesinin ısrarlarıyla fabrikada çalışmaya devam etti.

Hayatı boyunca Charles bu karanlık ve acı hatıraları karısından ve çok yakın arkadaşlarından bile sakladı. Bununla birlikte, bu çocukluk deneyimleri onun yaratıcı enerjisine katkıda bulunmuş ve David Copperfield ve Büyük Umutlar gibi romanlarındaki ihanet ve yabancılık duygularını bu günlerden almış gibi görülüyor. Hatta hayatımızın ilk yıllarındaki pek de gözlenemeyen birçok olay kişiyi olağanüstü bir başarı için motive etmiş olabilir.

Deneyim

Örnek almanın, size herhangi bir olimpiyat madalyası kazandıracağını veya yeni keşfettiğiniz keskin zekanızla işinizdeki rakiplerinizi yerle bir etmenize yardım edeceğini düşünmeyin. Bu, gerçek deneyimin gerekliliğinin savsaklanmasına sebep olur ve özellikle başarı birçok “başarısızlığın” (veya geribildirimin) üzerine inşa edilir. Benzer şekilde, fiziksel şartlar, diyet ve hayat tarzı da fiziksel başarıya katkıda bulunabilir. Dahası modelleriniz şüphesiz sizden yıllar önce yola çıkmışlardır.

Bununla birlikte, geç başladığınızı ve fiziksel yapınızı da hesaba katarak yüksek derecedeki bir stratejiyi taklit etmeye çalışabilirsiniz. Dünyanın en iyisi olmasanız da veya ülkenizin milli takımına katılmasanız da kasabanız veya ilçeniz için en iyi şekilde oynayabilirsiniz. Sizin kendi standartlarınızla karşılaştırıldığı zaman şu anda içinde bulunduğunuz durumdan daha iyi durumda olabilirsiniz. Örnek olma metodunu kullanarak insanlar kayda değer sonuçlar elde edebilirler.

Sonuçlar

Diğer bir temel faktör hedeflerinizin veya elde etmek istediğiniz sonuçların “iyi tasarlanmış” olup olmadığı ile ilgilidir (Bakınız 2.  ve 3. gün). Bu gerçekleştirdiğimiz şeyi bize dikte eden ekoloji ve “ikinci dereceden kazanımların” karışımından oluşur. “Mükemmelliğin” bir sonucu olmak zorundadır. Ve sonucu gerçekleştirme zevki gösterilen çabayı değerli kılmalıdır. Bu tarz bir değerlendirme aldığımız ilk eğitimin bir  parçası  olarak farkında olmaksızın, bilinçdışı gerçekleşir.

Fakat, çok farklı istek ve motivasyonlarımızın kaynağı ne olursa olsun ihtimallere değerinin altında paha biçmemeliyiz. Sizi sadece hayaliniz sınırlandırabilir. Kalıtsal, nöro-fizyolojik kaynaklarınız böyle bir sınırı tanımaz. Böylece o andaki amaçlar için hem kalıtsal olarak hem de eğitimle elde ettiğiniz şeyleri unutabilirsiniz.

İyi tasarlanmış bir sonuç yaptığınız ve gerçekleştirdiğiniz şey üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. “Herhangi birisi  yapabilirse ben de yapabilirim” düşüncesi hayat maratonunda genetikten veya içinde hayata başladığımız ilk çevreden daha geçerlidir. Örnek alma ile, “Ben de yapabilirim.” sözünü gerçeğe dönüştürmek için pratik bir araca sahip olmuş olursunuz.

Diğer Faktörler

Güvenilir genetikçiler de kalıtsallığm sadece birçok faktörden biri olduğunu kabul ederler. Çoğu zaman uygulama, kararlılık ve eğitim vasıtasıyla diğer insanların “doğal”  yeteneklerini geçebiliriz. Örneğin, ebeveynin verdiği ilk cesaret, akranların ve çevrenin kabulü, yetenekler ve gerçek eğitim, nihai başarıyı getiren faktörler açısından terazinin kefesini aşağıya doğru çekerler.

Dahası, kendilerini genetik olarak yetersiz hisseden kimselere müjde! Görünüşe bakılırsa aynı metodu kullanarak “doğal” yetenekleri de örnek alabiliriz. Artık herhangi bir doğal, kalıtsal avantaj yarışa daha önce başlama hakkı vermeyecek. Aksine, kaynağı ne olursa olsun herhangi bir yeteneği veya hüneri; örnek almak için iyi bir kaynak olarak ele alın.

Yeterlilik ve Yetenek

Örnek alırken, yeterlilik ve yeteneğin arasını ayırmak zorundasınız. Örnek alma yeterlilikten ziyade farklı bir yeteneği en iyi şekilde ortaya çıkarır. Yeterlilik muhtemelen çok fazla yeteneği kapsar. 16. günde açıkladığımız gibi, her birini ayrı bir parça olarak ele almamız gerekir.

Örneğin bir aşçının yemek pişirme yeterliliğini söylemesinden önce onun çırpma, oyma, sunma gibi yeteneklere ihtiyacı vardır. Benzer  şekilde, dinleyiciyle diyalog kurma yeteneği halk karşısına çıkıp konuşabilme konusunda yeterli olması anlamına gelmeyebilir. Bu birçok yetenek gerektirir.

Bu ayrım, 14. gün karşılaşmış olduğumuz nörolojik aşamaları hatırlatabilir. Yetenek, yeterlilikten daha aşağı bir nörolojik seviyededir ve bu bize başarılı bir örnek alma için ipucu verir. Bir davranışı veya yeteneği örnek almak için, yüksek seviyedeki düşünce stratejisini örnek almanız gerekebilir. Güven veya kişisel inanç gibi.

Örnek Alma Süreci

Örnek alma metodunu, el sanatları, özel spor aktiviteleri, yeni bir dans figürü öğrenmek gibi fiziksel aktivitelere kolaylıkla uygulayabilirsiniz:

^    Öncelikle örnek almak istediğiniz yeteneği seçin.

^ Sonra modeli seçin. Sadece seçmiş olduğunuz özel yetenekte mükemmeli yakalamaya ihtiyacınız var. Örneğin, modeliniz bir insan olarak tümüyle sizi etkilemiyor olabilir ve hatta yeteneğin bir parçasının şekillendirdiği genel olarak yeterlilik alanı sizi tümüyle ilgilendirmeyebilir. Örneğin, sulu boyada mükemmel olan bir kişi teknik olarak portre çizme ve perspektif konusunda iyi olmayabilir veya çok usta şoför olan bir kimse sürücülük sınavını geçemeyebilir.

” Aynı zamanda modele erişmeniz gerekir. Onu çok dikkatli bir şekilde belki de farklı açılardan ve o kişinin bilgisi olmaksızın gözlemlemeye ihtiyacınız olacak. Örneğin, spor veya aşçılıkta bu işi en iyi yapan kişilere ulaşma noktasında video kayıtlarıyla avantajlı duruma geçebilirsiniz. Eğer modelle görüşebilirseniz onların stratejilerini harekete geçirmeyi başarabilirsiniz. Göz hareketlerini gözlemlersiniz. Özel bir yeteneğin altında yatan değerler ve inançlar hakkında onlara sorular sorabilirsiniz.

“?> Yeteneği sergileyen modeli izleyin ve kolayca hareketler serisine  “katılın.”  Çok  katı  olmamaya  çalışın.   Çocukluğunuza doğru geri gidin; sizin yapamadığınız bir şeyi yapan bir arkadaşınızı izleyin ve doğal olarak onu taklit edin.

Sonra kendinizi model olarak görün fakat bağlantısız bir halde olun yani kendinizi dışarıdan birisiymiş gibi izleyin. İzlediğiniz zaman kendinizi model bedeninde görün.

^ Model aktivite serisini tekrar işlettiğinde modelin içine doğru adım atın ve tamamen bağlantılı hale geçin. Kendi gözleriniz vasıtasıyla görün ve yeteneği kendiniz sergiliyormuş-çasına kendi duyularınızla hissedin. Modelle ve onun tüm hisleriyle bir olun, yani özdeşleşin.

Tüm bunları zihinsel olarak yapın. En sonunda, iç güdüsel olarak fiziksel aktiviteyi gerçekleştirin. Duraksamayın veya herhangi bir şeyi analiz etmeyin; sadece yapın! Tüm metodu, modeli içinizde hissedene ve yetenekte iyice ustalaştığınızdan emin olana kadar tekrar edin. Yaptığınız küçük de olsa her yeni geribildirim ayarlaması nihai başarınıza katkıda bulunacaktır.

Asla, tamamen “mükemmele” ulaşamayacaksınız. Aynı şekilde örnek alma metodunu kullandığınız zaman yanlış yapmazsınız ve daha kolay öğrenirsiniz. “Öğrenmemezlik yapamayız.” (12.  günün sözü). Bu yüzden siz de öğrenme noktasında iyi bir iş çıkarabilirsiniz ve daha iyiyi elde edebilirsiniz. Dört  Aşamalı  Başarı Modeline göre bilinçli olarak kendi yeteneğinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz (bakınız 2. gün) ve aynı zamanda örnek aldığınız stratejileri değiştirmeye çalışabilirsiniz.

Açıkçası, bu yeterlilik aşamasına ancak modelinizi en iyi şekilde taklit ettiğinizi hissettiğiniz zaman ulaşacaksınız. Bazı noktalarda “azalan verim kanunuyla” karşılaşacaksınız yani ekstra çabanıza rağmen daha az sonuç elde edeceksiniz.  Şimdiden mükemmelliğin kendi kendisini meydana getiren sarmalını sürekli geliştirmek için kendi kalıtsal yaratıcılığınızı uygulayabilirsiniz.

Şimdi, tenis veya topla oynanan ona benzer bir oyunu oynayan bir kişiyi model olarak aldığımızı düşünelim. Bir uzmanı örnek almak sizi hızla makul bir yeterlilik seviyesine ulaştıracaktır. Modelinizin stratejisinin pozitif bir zihinsel tekrarı başarısızlıklara ihtiyaç olmaksızın yeteneğinizi güçlendirecektir.

Bu kendinizi bir tenis oyuncusu olarak görmenize yardım edecektir. Bununla birlikte, muhtemelen kazara sizin kendi tekniklerinizin modelinize bağlı olmamalarına rağmen çok iyi işe yaradıklarını göreceksiniz. Farklı vuruşları ve taktikleri denediğinizde ve neler olduğunu gördüğünüzde bunlara göre stratejinizi değiştirebilirsiniz. Diğer bir deyişle, işe yarayanı daha çok kullanırsınız, yaramayanı kesip atarsınız.

Her başarı kendinize olan inancınızı arttıracaktır. Yaptığınız şeyden zevk aldığınızda muhtemelen daha çok pratik yapacaksınız ve onu daha çok ciddiye alacaksınız. Nihayetinde, daha da iyiye gideceksiniz. Başarısızlıkları ve kötü günleri pozitif bir şekilde yorumlamaya başlayacaksınız (“bir şans”, “benimle ilgili değil”). Bu kesinlikle kişisel tatminin ve hızla yükselen başarının bir işaretidir.

Dört Aşamalı Başarı Modelini (bakınız 2. gün) uygulayarak ve zihinsel tekrar yeteneğinizi kullanarak, bilinçdışı, farkında olmadığınız davranışlar bile sizi hedefinize doğru götürme eğiliminde olacak. Her başarıya bilinçli bir şekilde yeni ve daha yüksek bir sonuç ekleyerek başarı sarmalınızı  devam ettirmeniz mümkün olabilir.

İşe Yarayan Stratejiler

Örnek alma metodu elbette sadece stratejileri ortaya  çıkarmaktan daha fazla bir şeydir. Eğer sadece stratejiyi bilmeyi değil o yeteneği kendinize veya başka bir insana başarılı bir şekilde transfer etmeyi istiyorsanız temel örnek alma testini uygulamanız gerekir: “Bunu kendi kendime çalıştırabilir miyim?”

16. ve 17. günde görmüş olduğunuz stratejiyi ortaya çıkarma metodu davranışın unsurlarını ve sırasını (unsurların gerçekleşme düzenini) belirler. Burada aynı zamanda her yerde bulunan  80/20 kural genellikle uygulanır ve stratejinin bir veya iki unsuru başarıyı açıklar. Örneğin okuma ve doğru telaffuz yeteneklerinde (17. günde işlenmişti). Görsel unsur genellikle baskındır ve en yetenekli insanlar görsel stratejinin bazı şekillerini kullanırlar.

Bir kimse biraz id (kendi kendine konuşma) kullanırken diğer bir kişi tatlı bir şekilde ürperir fakat onların yetenekleri stratejinin bu unsurlarına dayanmıyor olabilir. Aynı şey müzik yeteneğinde ve sporda kinaestetik konusunda belirli işitmeyle ilgili unsurlara uygulanabilir. Bir stratejiyi transfer ettiğiniz zaman (veya örnek aldığınızda) bu önemli veya anahtar unsurlar tamamen önemli farklılıklar oluştururlar.

Sonra birisinden önemli bir öğretme yeteneğini öğrenebilirsiniz. “Mükemmel” insanların çok iyi öğretmeleri gerekmez. Onların yeteneklerini erişilebilir kılmak, örnek alınan stratejileri anlamak kadar ekstra iletişim yetenekleri (stratejileri) gerektirir.

İletişim Yetenekleri

Örnek almaktan ayrı olarak, NLP’nin diğer sütunlarından birisi de kişiler arası iletişim ile ilgilidir. Haritaların teorik modeli ve  filtreler insanların iletişim sürecini önceden olduğundan daha iyi anlamalarını sağladılar. Fakat, iletişim teorisi hakkındaki bilgimiz ne olursa olsun, örnek alma gerçek bir değişim konusunda en iyi yöntemdir.

Sadece mükemmel bir iletişimci olun. Sonra bu insanın benimsediği metoda ve kabul edilebilir bir modele uygun olup olmadığına bakmaksızın onun yeteneklerini taklit edebilirsiniz. 4. günün sözünü hatırlayın: “İletişimin anlamı elde ettiği cevaptır.”

Örnek alma vasıtasıyla kişiden kişiye stratejileri transfer ederek mükemmelliğin sınırlarını genişletiriz. Örnek alma, mükemmelliği hem açık hem de erişilebilir kılar.

İnançlar ve Değerler

\ Aynı zamanda inançları ve değerleri de örnek alabilirsiniz. Bunllar, yüksek seviyenin kendisinden aşağıda olanı “kontrol” etmesidir. Nörolojik hiyerarşinin bir parçasını oluştururlar. Böylece yeterliliği desteklemeyecektir. Sonuç  olarak, bir kimse-\

\ ve yetenek tutarlı inançlara ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, onlarla aram iyi değil.” inancı matematikteki veya muhasebedeki gibi kesin değildir. şeyleri yani gerçek davranışları örnek almamız gerekir. Zamanda kişinin davranışlarını kontrol eden,  mo-N^sini, değerleri ve kişisel imajı da içeren daha üst o” düşüncelere de hitap etmemiz gerekir.

Açıkça veya ima ederek sohbet esnasında değerlerini belli ederler. Fakat dinlemelisiniz, ^sorgulamalısınız. “Niçin bu önemli?” veya İyorsun?” gibi. Bu daha ötedeki inanç ve ^r. Eğer modelinizin elde ettiği sonuç-‘U değerler ve inançları belirlemeniz stratejilerinin bir parçasını şekillendirebilirsiniz. Fakat aynı nitelikte bir  şeyden .                                            “> ”                 \miş gibi davranmak” durumundasınız ve c tümüyle örnek almaya çalışın, iyiye gidersiniz.

Bugün ve 16. ve 17. günlerde örnek alma konusunu değişik açılardan inceledik. Bunlar, deneyimi, fizyolojiyi, düşünme stratejilerini ve kodlamayı, son olarak da inançları ve diğerleri içine  almıştı.  Yani  14.  günde  görmüş  olduğunuz  nörolojik

aşamalara doğru uzanan bir seri. Modeliniz muhtemelen bu kadar düzgün bir dizi halinde size bilgi sunmayacaktır. Bu sebeple, nörolojik aşamalar gibi bir yapınız varsa bu uygun kategorileri seçmenize ve ortaya çıkarma sürecini planlamanıza yardım edebilir.

Tarif edilen basit örnek alma tekniklerini kullanarak istediğiniz herhangi bir yeteneği kazanabilirsiniz. Stratejilerin ortaya çıkarılması, sizin insanların yaptıkları şeyleri nasıl yaptıklarını anlamanızı sağlar ve örnek alma metodu da bu başarılı  stratejileri kc idi kendinize kazanmanızı mümkün kılar. Bu kişisel mükemmelliğin sınırlarını olağanüstü bir dereceye çıkarmanızı sağlar.

Örneğin, 7. günde öğrenmiş olduğunuz gibi eğer ihtiyacınız varsa, birisinin “motivasyon” ve “güven” stratejilerini örnek alın. Aynı şekilde, elde etmek istediğiniz yetenekleri ortaya çıkarmak için zihinsel ve fiziksel stratejileri örnek alabilirsiniz.


Değişim hızlı ve kolay olabilir.


Kural olarak, değer ve inançlarımıza sadık olma ve yapmak için düşünmemizin gerekmediği alışkanlık haline gelen otomatik davranışlarımızın çekimine kapılma eğilimindeyizdir. İnançlar ne kadar derinlerde olursa ve bu otomatik davranışlarımız ne kadar köklü olursa onları değiştirmenin de o kadar zor olduğunu göreceğiz.

Değişim konusundaki bu köklü isteksizliğin zirvesinde bazen kültürel durum iyileşmeden önce gerekli ilacı almamızı talep eder. Daha önce de gördüğümüz gibi, her yeni tecrübe var olan algı “çekmecesini” yani zihinsel saplantılarımızı veya içinde bulunduğumuz zihinsel yapıyı kuvvetlendirir. Aynı zamanda,  inanç sistemimiz de değişim konusundaki zorluğu destekler. Bu sebeple yeni programlamalar yapmamız gerekir.

Bununla birlikte, basit bir yeni algı, ani bir değişikliğe sebep olabilir. Değişimin zor olacağını varsaydığınız gibi onun kolay olacağını varsaymayı da seçebilirsiniz. Seçeneğiniz var. Ona, doğru nörolojik aşamada değindiğiniz zaman (14. güne bakınız) değişim gerçekten kolay ve hızlı olabilir ve 15. gün öğrenmiş olduğunuz gibi, herhangi bir olayı tekrar çerçevelendirebilirsiniz ve böylece, beyninizin sinir yapısı ve bunun sonucu olarak da duygu ve davranışlarınız değişir.

Değişimi etkileyen sinir ağı, bir anda değişmiş olduğunuzu fark edecek kadar hızlı çalışabilir. Değişimin hem ihtimalini hem de pozitif yönlerini değerlendiren bir inanç sistemi kişisel tatmin yoluyla süreci kuvvetlendirecektir. Eğer   yararlı   ve   size   güç   verecek   olan   bir   inanç sistemi istiyorsanız tabii ki bunun belli bir bedeli olacaktır. Hızla değişebileceğinize inanın ve değişeceksiniz de.

Günün uygulamaları

Öğrenmek veya geliştirmek istediğiniz bir yeteneği seçin ve onu farkında olmadan, bilinçdışı bir yetenekle yapan birisini bulun.

16. ve 17. günde öğrenmiş olduğunuz strateji ortaya çıkarma sürecini kullanarak o kişiyi örnek alın. Belki de sadece birkaç dakikalık olan ve pek karmaşık olmayan, yeterlilikten ziyade özel bir yetenekle başlayın (16. gün öğrenmiş olduğunuz strateji parçalama bölümüne geri dönün ve kontrol edin).

21. günde karar vermiş olduğunuz iyi tasarlanmış sonuçlarınızı elde etmenizi nasıl bir örnek almanın mümkün kılacağını düşünün. Yeni yeteneğin nörolojik aşamalar açısından nerede bulunacağını ve hitap etmeniz gereken diğer aşamanın ne olacağını düşünün.

Örnek ve rehber olma konusunda biraz pratik yapın (Bakınız 5. gün). Yeni yetenekler geliştirin.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir