21 Günde NLP / 2.Gün

2. GÜN

İsteklerinize Ulaşmak

Bu ünitenin içerdiği konular:

 • Hedef Gerçekleştirme Teknolojisi
 • Dört Aşamalı Başarı Modeli
 • İyi Tasarlanmış Bir Sonucun Unsurları

NLP hakkındaki kısa bir tanıtımdan sonra, NLP’nin amaçlar konusundaki temel prensiplerini tanıyoruz. Hepimiz hiçbir Şey gerçekleştirememiş insanlar tanırız ve bunun sebebi onların hedeflerinin net olmayışıdır. Aynı zamanda çoğumuz kendilerine günlük, haftalık, aylık hedefler belirleyen ve göze çarpıcı sonuçlar elde ettiği görülen insanlar da tanırız.

Onların başarılarını izah eden şey net ve somut hedefler üzerine odaklanabilme yetenekleridir. Hayatınızı şöyle bir gözden geçirdiğiniz zaman siz de muhtemelen kendi başarılarınızı ve yenilgilerinizi net ve pozitif hedeflerinizin olup olmamasıyla bağlantılandırabilirsiniz.

Hedef belirleme ve gerçekleştirme (bunu rüya, arzu, istek gibi ne şekilde tanımlamış olursanız olun) insan hayatının kalbini oluşturur. Zevk verdiği kadar, pozitif hedefler hayatınızı gerçekten değiştirebilirler.

İş dünyasındaki birçok lider ve girişimcinin bir hırs veya rüya tarafından bu konumlarına çekildikleri görülür. Motive edici hedefler onların başarılarının mihenk taşıdır. TMBO (hedefler tarafından yönetim) gibi organizasyonların, birleşik planlama ve bütçeyle ilgili kontrol sistemlerinin de kendi versiyonlarına göre hedefleri ve elde ettikleri sonuçlar vardır.

Fakat şirket yöneticileri ve liderleri genellikle organizasyonun uyuşukluğuna rağmen yaptıkları şeyi tek başlarına gerçekleştirmişlerdir. Bireyler iyice tasarlanmış hedeflerini motivasyon, kendine inanma, ısrar ve nihai sonucu getirecek olan tüm insani karakterlere çevirirler. Sizin için sürpriz olmayacağı gibi, anahtar konumundaki birkaç birey genellikle bir organizasyonun başarı sebebidirler.

Harry Alder’in “Lider Gibi Düşün” isimli kitabında değişik örnekler vardır. Örneğin okuldan zorla mezun olan bir genç adam bayağı bir işle üretim işine başlar ve 25 yaşında kendisini üretim yöneticisi olarak görür. Bu imaj ve duyguyu zihninde sabırla ve dikkatle besleyip büyüttü ve son olarak yönetici koltuğuna oturduğu zaman hissedeceği kıvancı tanımladı ve zihninde yaşamış olduğu bütün bu şeyleri gerçek hayatta da yaşamış  oldu. Daha sonra da aynı görselleştirme sistemini kullanmaya devam etti ve nihayetinde önder şirketlerden olan CEO’nun koltuğuna oturdu.

Birçok durumda tutku şirketle ve onun nasıl görüleceği ve hissedileceği ile bağlantılı olabilir. Asda’da Ardie Norman, kitapçılıkta Timotty Waterstone, Wixons’ta Stanley Kalms, Lunn Poly’de Jan Smith, Marks’da Keith Dates ve The Body Shop’ta Anita Roddick gibi insanların hepsi sıkı çalışma kararlılığının yanında görselleştirerek, hayal kurarak ve zihinlerinde bir şeyler canlandırarak bu başarıları elde ettiler.

Kişisel hedeflerinin yanında büyük şirketlerin de amaçlarını gerçekleştirdiler. Hayalinizi esnetmek veya arzu gücünüzü geliştirmek çalışma saatinizi uzatmaktan çok daha net ve çok daha sınırsız başarılar getirecektir.

Hedef Gerçekleştirme Teknolojisi

Amaçlarına ulaşmak için çalışma fikri insan tabiatının bir parçası gibi görülür. Hedefleri gerçekleştirmek içgüdüsüne sahibiz ve bu bir şekilde evrensel bir eğilim olan zevk ve neşeyi arama, acı ve sıkıntıları uzaklaştırma arzusuyla bağlantılanmıştır. Bu şekilde davranmanın onlar için daha faydalı olacağına inandıkları için insanlar genellikle belli bir şekilde davranırlar. Diğer bir deyişle, bizler bir şeyleri bir sebep veya bir amaç için yapma eğilimindeyizdir. Bunu kabul edelim ya da etmeyelim zihnimizde bir sonuç elde ettiğimiz bir şey vardır.

Böylece, davranışın bazı sonuçlara ulaşmak için bir amacı vardır diyebiliriz ve yaptığımız şeyleri bir amacımızın olmasıyla yorumlayabiliriz. Çok ilkel de olsa ona bir anlam veririz. Yani, yaptığımız her şey için bir mazeretimiz vardır.

Hedeflerinizi bilinçli ve kesin olarak oluşturarak, onları davranışa veya başarıya dönüştürme konusunda daha şanslı olabilirsiniz.

NLP, içimizde var olan bu hedefleri gerçekleştirme meyli amaç ve anlam arzusu üzerine bina edilmiştir. İnsanların hedefleri gerçekleştirici bir sistem gibi hareket ettiği konusunda sayısız örnek vardır. Ya bir şeylere ulaşmak, yapmak veya bilmek ya da sadece hayatta kalmak ve üremek olsun hedeflerimiz tüm davranışlarımızın temelinde sistematik olarak bulunuyor görünüyor.

Bu en küçük aktiviteye bile kafamızdaki bir ideal sebebiyle başladığımız anlamına gelmez. Gerçekten de genellikle bilinçli bir niyetimiz olmaksızın bir şeyler yaparız. Davranışlarımızın nereye varacağını düşünmeksizin bir şeyler yaparız. Fakat, farketmediğimiz zamanlarda bile yine de yaptığımız şeylerin temelinde bir hedef veya bir neden vardır.

Örneğin, çok başarılı olan bazı sporcular veya işadamları hayatlarının ilk dönemlerinde eğitim veya sosyal konulardaki dezavantajlarının üstesinden gelmek için sürekli çabalamışlardır. Motivasyonlarını ve bu görülmedik enerji ve kararlılıklarının kaynağını bilinçli olarak tanımlamasalar da herhangi bir ortak iş planından veya bilinçli bir kariyer tutkusundan çok daha güçlü bir kişisel vizyonu takip etmişlerdir.

Örneğin, genç Rus ve Batı Avrupalı jamnistikçiler harika bir nesil olarak 20-30 yıl önce hep birlikte onları harekete geçiren bir başarma tutkusunu paylaşıyorlardı. Bu tutku dünyanın en iyisi olma hayaliyle güçlendirilmişti. Böyle durumlarda verimli ve  zorlanmadan kurulan bir hayal, birçoğumuzun hiç biraraya getiremediği irade ve kendini adamaktan daha fazla etki meydana getirebilir. Bu insanlar belki de hiçbirini gerçekleştirmeksizin sonuna kadar rüyalarında yaşarlar.

Bu tarz hikayelerin birçoğunun çocukluğa, hayatımızın ilk dönemindeki olayları veya özel bir insanın etkisine dayandığı görülür. Bazen o hayatımızda bir şans, bir talih veya kazara keşfettiğimiz bir lütuf gibi görülebilir ve böylece kontrolümüzün dışındadır. Bununla birlikte, NLP bilinçli olarak olduğu kadar bilinçsiz olarak da neler olduğuna odaklandığı için hedef belirlemeye değer iş dünyasının popüler yaklaşımları  gibi bakmaz. ;

Herhangi bir insan ulaşabilir ve bu doğal hedef gerçekleştirme mekanizmasına güvenebilir. O çok vefalı bir süreç olup bilinçli veya bilinçsiz sisteme girebiliriz. Burada ve yarınki konunuzda size hedef gerçekleştirme yeteneğinizi harekete geçirebilmek için ihtiyaç duyacağınız araçları vereceğiz.

Dört Aşamalı başarı Programı

Hedeflerinizi belirlemeye, daha detaylı incelemeye başlamadan önce, onu mükemmel olma sürecinizde uygun bir yere yerleştirmemiz gerekecek. Hedef belirleme dört aşamalı başarı modelinin çok önemli fakat basit bir parçasını oluşturur ve kişisel hedeflerimizi nasıl programlayacağımızı açıklar.

Aşağıdaki dört aşamalı program tüm etkili öğrenmenin özellikle de NLP’yi tam olarak açıklayan uygulamaya dayalı yeteneklerin temelini oluşturur.

 1. Ne istediğine karar vermek, (hedefini belirlemek)
 2. O şeyi yapmak.
 3. Olan şeylere dikkat etmek.
 4. İstenilen sonuç elde edilene kadar yapılan şeyi değiştirmek.

Bu 21 günlük programı tamamladığınız zaman, bütün bu aşamaları daha derinlemesine öğrenmiş olacaksınız. Bu basit modeli davranışlarımızın ve başarılarımızın tümüne uygulayabiliriz. Kendimizi hedefimize yönelttiğimizde çoğu zaman süreci düşünmeyiz. Bu doğal olarak gerçekleşir. Fakat bazen doğru hedefte doğru ilerlemiyor olabiliriz. Eğer Dört Aşamalı Başarı Programını bilinçli olarak uygulamaya başlarsanız kısa sürede her çeşit duruma karşı nasıl işe yaradığını göreceksiniz.

Düz bir çizgi genellikle başarı ve başarısızlık olmak üzere ikiye ayrılır. Ve çoğu zaman bu aşamalardan birinde uygulanamayan veya kaçırılan bir şey olur. (Net hedeflerin belirlenmemesi veya deneyimlerden bir şeyler öğrenememek gibi.) Önümüzdeki birkaç gün içerisinde her aşamada sizin için gerekli olacak  bilgi ve yeteneklerinizi geliştirecek ve böylece daha tutarlı sonuçlar elde edeceksiniz.

Bu günün konusunun geri kalanı, ilk aşama; yani ne istediğinize karar vermek ya da diğer bir deyişle hedeflerinizi belirlemektir. NLP terimlerinde buna “iyi bir sonucu” nasıl elde edeceğini öğrenme diyoruz.

İyi Bir Sonucu Oluşturan Unsurlar

Belki de yaygın bir şekilde kullanılan SMART (Akıllı) hedefin özelliklerini zaten biliyorsunuzdur:

Spricific     (Özel) Measurable(Ölçülebilir) Achievable (Ulaşılabilir) Realistic                (Gerçekçi)

Timely       (Tam zamanında)

Bununla birlikte, SMART (akıllı) Model bize hikâyenin yalnızca bir kısmını anlatır. Gerçekten etkili bir şekilde hedef belirlemek için NLP’nin “iyi bir sonuca ulaştıran unsurlar” olarak bilinen hedef belirleme kılavuzunu takip etmeniz gerekmektedir.

Bugün bu unsurları öğrenecek, onları test edecek ve onları kendi hedeflerinize nasıl uygulayacağınızı göreceksiniz. Etkili davranış ve başarı için bunları bir temel gibi görerek onların önemini abartamayız. Onları alışkanlıklarınızı düşünerek ve de hemen uygulayarak kurmalısınız. Bazılarına SMART (akıllı)  kriterinin daha uzun veya kısa bir liste halinde sunduğunu ve onların farklı şekillerde ifade edildiğini görebilirsiniz. Hedeflerinize uygulayabilmeniz için altı unsuru sizin için özetledik:

 1. Hedefinizi pozitif bir şekilde ifade edin.
 2. Hedefinizi bağlamına yerleştirin.
 3. Hedefinizi özel, duyulara ait terimlerle ifade edin.
 4. Kendi kendinize gerçekleştirebileceğiz bir hedef seçin.
 5. Gerçekleştirdiğiniz   hedefinizin   sonuçlarını   dürüstçe değerlendirin.
 6. Zaman ayırdığınıza değecek faydalı bir hedef seçin.

Bu ünitede bunların herbirini açıklıyoruz ve sonra onları uygulamanızı kolaylaştıracak olan sayısız sorular öneriyoruz. Bunlar, oluşturduğunuz her hedefin başarı için en çok  şansa sahip olan amaç olduğundan emin olmanız konusunda size yardım edecek, özellikle, bunlar başarı veya başarısızlıkla ilgili olmasına rağmen belki de sizin bilinçli olarak değerlendiremediğiniz hedeflerinizin tüm yönlerini ortaya çıkaracaktır. Cevaplarınız konusunda endişelenmeyin.

Sadece kendinize sorular sorun. Bazı sonuçlar diğerlerine göre daha ilgili görülebilir. Eğer bir soru hedefinizi doğrulamanıza yardım ederse veya onu bir şekilde değiştirmeniz  gerektiğini  size düşündürtürse, yapması gereken’; görevi yerine getirmiş olur. Bu sonuç testlerini öğrendiğiniz zaman, bu sizin için bir alışkanlık olana kadar onu oluşturduğunuz herhangi bir hedefinize uygulayın.                       –

Size bir öğüt: Bu alıştırmayı aceleye getirmeyin. Çoğu zaman hayatımızın hedeflerini yeniden düşünmeyiz. Oysa karşılaşacağımız potansiyel kar bize harcadığımız zamanı ve çabayı fazlasıyla geriye ödeyecektir. Birçok insan hedefler belirleme ve; gerçekleştirme yaklaşımını kullanarak hayatlarının değişik alanlarında esaslı ilerlemeler kaydettiler.

Daha ilk istek, arzu, hayal veya hedef listenizi  oluşturmamışsanız, bu kuralları öğrenmeden önce onu yapın. Onları gerçek hayatınızdaki hedeflere uygulayarak daha iyi anlayacaksınız. Başarı şansınızı yükselterek sizin için hemen faydalı olacaklar. Kuralları uyguladığınız ve soruları sorduğunuz zaman eğer gerekirse yazmış olduğunuz hedeflerinizi düzeltin veya değiştirin.

Birkaç olaydan sonra belki de hedefinizden tamamıyla vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Başarı şansı çok az olan bir hedefe inatla saplanıp kalabilirsiniz. Oysa bunun hiç bir anlamı yoktur. Yeni hedefler oluşturmaya hazır olun. Belki de en büyük arzunuzu farklı şekillerde gerçekleştirebilme imkanı bulursunuz.

Hedeflerinizi Pozitif Bir Şekilde İfade Edin

Hedeflerini sorduğunuz zaman, birçok insan istedikleri şeylerden ziyade istemediklerinden bahseder. Bunun için, öncelikle ne istediğinizi ifade edin ve bunu pozitif şekilde yapın.

Beynin işleyişi öyle bir şeydir ki negatif terimlerle ifade edilen bir hedef tamamen yanlış sonuçlar verecektir. Ebeveynler bazen çocuklara yapmamaları gereken şeyleri söylerler. (“Düşünme!”

“Dökme!” “Yapma vs.”) Fakat genellikle çocukların söyledikleri şeylerin tam tersini yapma eğiliminde olduklarını görürler. Ve bu sadece çocuklar için düşünülemez. Bir kriket oyuncusu top havadan ona doğru süzülüp gelirken “Onu kaçırmamak!” noktasında öylesine teşvik edilir ki… Halbuki mesele sadece bu değildir. O böylece onu yakalamaktan ziyade kaçırmayı düşünecektir! Negatif düşünce kendi kendine gerçekleşebilir.

İstemediğiniz şeyi “anlamak” için, zihninizde istemediğiniz Şeyin imajını da içeren bazı canlandırmalar yapmak zorundasınız. Zihniniz aynı zihinsel canlandırmayı özellikle de kuvvetli ve parlaksa- onun “varsayılan sonucu” olarak kullanır. Böylece, sizin hayali “istemediğiniz şeyler” neredeyse kaçınılmaz gerçekliklere döner.

Bilinçli veya bilinçsiz zihninizde yer işgal eden şeylerin çoğu, gerçeğe veya davranışa dönüşme eğilimindedir.

Beynimizin tamamen neleri içerdiğini anlamamıza rağmen eşyaları algılayış tarzımız insanların ilgisini çeker. Örneğin, eğer size sol ayağınız hakkında düşünmemenizi söylesem, onu neden düşünmemeniz gerektiğini anlamak için onu düşünmek zorunda kalırsınız! Veya bir uçağın pervanesini veya bir balığın yüzgecini düşünmemeye çalışın…

Maalesef, hedef belirlemeye geldiğimiz zaman, siz negatif emire başvurmadan önce tabiatımızda var olan içgüdüsel negatif imaj vereceği zararı verebilir. Böylece, engelleri (bir ağacı, bankı vs.) düşünen bir golfçü zihninden geçen şeyleri uygulama eğilimindedir. “Zihniniz yönlendirmesini” açığa çıkarır ve top bir 1 banka düşer veya bir ağaca çarpar. İyice yerleşmiş, kökleşmiş endişeler de benzer şekilde kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi korkularınızı canlandırabilir. Bu onların en kötü hayallerini (Ben sana söylemiştim) doğrular ve böylece istemedikleri şeyi etkili bir şekilde gerçekleştirmiş olurlar.

Yapmak istediğiniz şeyleri söyleyin!

Elbette, pozitif düşünce herkes için pek de kolay olmuyor. Öyleyse, istemediğiniz şeyler hakkında nasıl düşünmeyebilirsiniz?

Cevap: Sadece yapmak istediğiniz şeye odaklanarak ve onu 1 sesiyle, görünüşüyle ve duygularıyla zihninizde resmederek.

Burada beyin konusunda son yıllarda yapılan bazı araştırmalar bize yardım edebilir. Örneğin, bu araştırmalar bir defada bilinçli olarak az miktarda bir şeyler düşünebildiğimizi gösteriyor. Böylece, “payımıza düşeni” istediğimiz şeyin görünüşünü, sesini ve duygularını düşünmeye ayırırsak zaten başka bir şey düşünemeyeceğiz. Gerçekten de bir şeyleri çok kuvvetli ve canlı düşündüğümüz zaman -eğer isterseniz parlak, büyük bir tasvir içerisinde- tek bir şeyi düşünmekten daha fazla bir şey yapamayız. Daha önce söylediğimiz gibi o “zihnimizi işgal eder.” Bu şekilde negatif sonuçları düşünme alışkanlığımızın üstesinden gelebiliriz.

Pozitif hedef oluştururken zihninizdeki her şeyden  kurtulmalısınız. Bunlar kesinlikle istemediğiniz şeyler değil aynı zamanda istediğiniz şeyi nasıl gerçekleştireceğiniz düşüncesidir de. Belli bir zamanda sadece bir basamak  çıkın.  Öncelikle hedefin kendisine odaklanın. Onu nasıl gerçekleştireceğinizi daha sonraya bırakın.

Biraz pratik yapmanız gerekmekle birlikte, istediğiniz şeye odaklanmayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi örneklerimizi biraz daha arttıralım. Mesela, gerçekten 10 kilo vermek istiyor musunuz? Veya belli bir zaman içerisinde belli bir kiloya mı ulaşmak istiyorsunuz? Geç kalmayı bırakmak ve istediğiniz yerde vaktinde olmak mı istiyorsunuz? Onları pozitif yapmak için eğilimlerinizi tekrar ifade etmek basit bir provadan başka bir şey gerektirmez. Zihnimizdeki parlak ve canlı resimler gibi dil ve cümle yapısı da beynimizi etkiler. Bu sebeple, bu basit yöntemi kendi lehinize kullanabilirsiniz.

Onu deneyin. Çok fazla düşünmeksizin bir kağıda isteklerinizi, arzularınızı, hedeflerinizi karalayın. Sonra onları pozitif ifade edip etmediğinizi kontrol edin. Eğer değilse, onları pozitif olarak yeniden yazın. Eğer bunu basit bir tersine çevirme işlemiyle yapamazsanız gerçekten ne istediğinizi düşünmek için biraz daha fazla zaman harcayın ve pozitif sonuçlarınızı oluşturun. İstemediğiniz şeyleri düşünmeye başlamak yerine belki de istediklerinizden aklınıza gelmemiş olan değişik şeyleri düşünebilirsiniz.

Hedef Test Edici Sorular

Bu soruları kendi kendinize sormanız hedeflerinizi netleştirmenize ve onları pozitif olarak ifade etmenize yardım edecektir. Eğer başka birisiyle çalışıyorsanız, “Ne istiyorsun?” gibi sorular sorun. Pratikle, iyi bir sonucun kurallarından olan gerçek pozitif düşünme alışkanlığını kazanacaksınız.

Ne istiyorum?

Şu anda neyi değiştirmeyi ümit ediyorum? Nasıl bir sonuç elde etmek istiyorum?

Gerçekleştirmek istediğim şey ne? Neyi değiştirmek istiyorum? .

Neyi farklı yapmak istiyorum? Zihnimde bir sonuç var mı?

İçinizde gördüğünüz, işittiğiniz ve hissettiğiniz şeyler gerçekte ne olacağı konusunda önceden alınan bir tattır.

Zihnimde olan sonuç ne? Ne yapmak istiyorum?

Böylece, haydi düşünelim. Ben istiyorum ki…

Hedefinizi Bağlamına Yerleştirin

Şimdi: Nerede, ne zaman ve kiminle bu sonucu elde etmek istiyorsunuz? Hedef belirlemek onu bir kağıda yazmaktan daha fazlasını gerektirir. Hedefiniz, içinizdeki; gerçekliği, bütün duyumlara dayalı bir tasarıyı veya yarattığınız şeyi oluşturur. Sonucunuz gerçekçi görülmek zorundadır. Hedeflerinizi gerçekleştirecek olan zihninizi belirsiz soyutlamalar  veya anlamsız imajlarla dolduramazsınız.

Ayrıca, görmek, işitmek, hissetmek bir boşlukta gerçekleşmez. Bunlar için bir konteks, bir bağlam olması gerekmektedir. Belki de işte veya sevdiğiniz bir şeyin içinde?,! Belki de diğer insanları ve onların sizin için ne dediğini de kapsamaktadır? Belki de belirli bir odada veya binada?

Eğer bağlam konusundan emin değilseniz, hedefinize “Ne”li sorular sormaya başlayın -Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Kim?. Her bir soruya cevap verdiğiniz zaman onu hayal edin veya “zihninizde tekrarlayın.”

Doğal ortamı içerisinde olduğu zaman bir ağaç daha fazla şey ifade eder. Aynı şekilde, elde etmek istediğiniz şeyleri di gerçek hayattaki bağlamında hayal ettiğiniz zaman daha fazla anlam kazanacaklardır. Hatta belli bir durumda belli bir amaç is temediğinizi görebilirsiniz. Böylece, geç olmadan hemen elde etmek istediğiniz şeyin bağlamını belirlemelisiniz.

Hedef Test Edici Sorular

Bu soruları kendi kendinize sorarak onları gerçek hayattaki yerlerine oturtabilecek ve elde etmek istediğiniz şeyi netleştirmiş olacaksınız. Aynı zamanda bu duygularınıza da bir  şeyler katacak. Bu şekilde, elde edeceğiniz şeyin lezzetini önceden tadacak ve motivasyonunuzu ve kararlılığınızı arttıracaksınız. Amacınız, iş başında olacak olan hedef geliştirme sistemine  doğru yöneldiğinde aynı zamanda onu içinizde de kesin olarak kurmuş olacaksınız.

Değişiklik beni nereye götürecek?

Elde ettiğim yeni sonucu hangi bağlamda kullanabilirim? Bunu ne zaman istiyorum?

Bunu nerede istiyorum?

Her ilişkide mi? Her durumda mı? Kiminle?

Seçtiğim sonuç hangi bağlamda benim için faydalı olmayabilir? Hangi durumda elde edeceğimiz sonuç daha faydalı olabilir?

Hangi durumda yeni yeteneklerimi kullanabilirim?

Hayatımın her alanında ve tüm zamanlarında istediğim bu mu?

Ne   kadar   süredir   bunu   elde   etmeyi   veya   bunu   yapmayı istiyorum?

Ne zaman bunu yapmayı ve kullanmayı istiyorum? O her duruma uyacak mı?

Hangi durumlarda bu sonuç benim için önemli olacak?

Hedefinizi Özel, Duyulara Ait Terimlerle İfade Edin

Bu sonucu gerçekten elde ettiğiniz zaman özel olarak göreceğiniz, işiteceğiniz ve hissedeceğiniz şey ne olacak? Onunla gerçekten başarılı olabilirsiniz. Siz hangi duyulardan zevk alacaksınız? Kendinizi gelecekte görün ve elde ettiğiniz sonucun verdiği doyumun keyfini çıkarın. (Eğer istediğiniz bir halıysa) halınız hangi renk olacak? (Eğer sonucun bir parçası bir sese da- yanıyorsa)O insanın sesi nasıl bir şey olacak?

Ve (arzunuza göre) sandalyede oturmak size nasıl bir duygu verecek? Bu tarz görselleştirme pratikleri daha sonra yapacağınız bazı egzersizler için hazırlık niteliğinde olacaktır. Şimdi hedeflerinizi tasarladığınız ve bunları uygulamaya geçirdiğiniz içinizdeki duyu dünyasını daha yakından tanımaya başlayabilirsiniz.

Çevremizde oluşturulan her şey önce birisinin zihnindeki bir düşünce olarak ortaya çıktı.

Başlangıçta bir şeyleri kafanızda canlandırmak’ size zor gelebilir. Fakat sesleri işitmek kolaydır ya da tam tersi. Sesler bir şeyleri görsel imajlardan daha zor kanıtlayabilir. Fakat, pratik yaparak hepiniz içimizdeki duyu dünyasının zenginliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Çok iyi tanıdığınız bir kimseyi zihninizde canlandırmak, onların seslerini dinlemek, onunla mutlu  olduğunuz bir anı hatırlamak gibi kolay şeylerle başlayın.

Her zaman size kolay gelen ve böyle devam eden şeylerle başlayın. Gözlerinizi kapatın ve bitişik odada oturduğunuzu düşünün ve görebildiğiniz kadar çok kendinizi içinde bulunduğunuz odadan soyutlayın. Veya hayatınızda geriye dönüp bakın ve güzel geçen bir tatilinizi, tanıştığınız ilginç bir insanı veya çok iyi yaptığınız bir işi düşünün. Bunları ne kadar net hatırlayabildiğinizi görün.

Kısa sürede, hatıralarınız kadar, yeni deneyimlerinizi şekillendirecek olan geleceğinizin zengin hammaddelerini de net bir şekilde hayal edebilmeyi öğreneceksiniz. Bunlar sizin kişisel  ve paha biçilemez iç kaynaklarınızı ve geleceğinizin temellerini de kapsar.

Duyusal deneyimlere kolaylıkla dönüştürülebilecek sonuçları elde etmeye çalış. Doğanızda var olan duyusal yeteneği geliştirin ve daha gerçekçi düşünceler “oluşturmaya” başlayın. Bu gerçekte sinirlerinizin bir “melodisidir” ve başarılı olabilmek için beynin ihtiyaç duyduğu bağlantıları oluşturur. Elde edeceğiniz sonucun canlı, parlak bir tasviri bir dizi sinirsel çağrışım yapar. Bunlar sizi içerinizde yaşadığınız deneyimden dışarıdaki gerçekliğe götürür.

Herhangi bir başarı hikâyesinde olduğu gibi, küçük bir fikir veya düşünce bir diğerini ateşler. Fikirler hiçbir yerden gelmiyor gibi görülebilir. Fakat gerçekte sizin net bir şekilde ifade ettiğiniz hedefiniz, gizemli bir şekilde bu tür çağrışımların toplandığı bir yere bir kanal açar. Bunlar sadece hedefinizi güçlendirmezler aynı zamanda bu yolculuk boyunca hedefinizi nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda da size ilham verirler. Ve bütün bunlar istediğiniz şeyi net ve beş duyunuzla algılayabileceğiniz imajlara dönüştürmüş olmanızdan kaynaklanmaktadır.

7. günde, elde etmek istediğiniz şeyleri oluşturma konusunda duyularınızla ilgili en güçlü karakterleri kullanmakta daha yetenekli olacaksınız.

Hedef Test Edici Sorular

Şimdi de hayallerinizi harekete geçirebilecek kendi sorularınızı oluşturmaya başlamalısınız. Biz size sadece birkaç örnek verebiliriz. Bu sorulara sözlerle cevap verdiğiniz kadar zihniniz- deki resimler, sesler ve duyularla da cevap verin. Böylece elde etmek istediğiniz son şeyi oluşturmak konusunda kendinize yardım etmiş olacaksınız.

Hedefimi gerçekleştirdiğim zaman ne göreceğim, işiteceğim ve hissedeceğim?

Hedefime ulaşmış olduğumu nasıl kanıtlayacağım? Hedefimi gerçekleştirdiğimde bilmem gereken kanıt nedir?
 • Kendi Kendinize Gerçekleştirebileceğiniz Bir Hedef Seçin

İstediğiniz şeye kendi başınıza başlamanız ve aynı şekilde devam ettirmeniz gerekmektedir. Başarısız olduğunuzda bunu yükleyeceğiniz bir insan veya olayın bulunmasına izin vermeyin. İnsanlar ve olaylar genellikle gerçekte olan şeyleri zorla yaptırmış gibi görünürler ve elbette, bazen kendimizi oyunda çok az kontrolü olan bir piyon gibi hissederiz.

Bununla birlikte iyi bir girişimci hedeflerinin ona yükleyeceği sorumluluğu üstüne alır ve diğer insanlara bağımlı olmamaya çalışır.

Diğer insanların hedeflerini gerçekleştirmeyin.

Sonunda kim faydalanırsa faydalansın gerçekleştirmek istediğiniz her amaç kendinize ait olsun. Belki diğer insanlar için (mesela çocuklarınız) veya diğer insanlara dayanan çok kıymetli idealleriniz vardır. Fakat sizin mantıklı bir kişisel kontrole sahip olmaya ihtiyacınız olmakla birlikte başkalarının yerine bir şeyler yapma eteğiniz iyi bir şeydir “de.

Çocuğunuzun hedeflerini kişisel olarak gerçekleştiremeyebilirken, kendinize çocuğunuzun hedeflerini gerçekleştirmesine yardım etmek gibi bir hedef seçebilirsiniz.

Örneğin, eğitimlerine yardım edebilirsiniz, onlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz, bir işe başlaması için ona bazı ön şartları hazırlayabilirsiniz veya bunun gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Er geç onları elde edebilmek için kendinizi hedefleriniz karşısında adil bir şekilde tartabilmelisiniz.

Hedefleri gerçekleştirmekten maksat kendi hedeflerinizi gerçekleştirmektir.

Bu, eğer hedefiniz başka birisiyle ilgiliyse ondan vazgeçmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Fakat belki onu tekrar düşünmeniz ve başrolü kendiniz oynayacak şekilde onu yeniden oluşturmanız gerekiyor olabilir.

Elbette bazen işvereniniz, patronunuz veya eşiniz gibi insanların hedefini üstlenebilirsiniz. Başka bir deyişle bir hedefi benimseyebilirsiniz. Fakat iyi oluşturulmuş bir sonuç için onu  elde edecek güce sahip olmak zorundasınız. Bazen her iki kategoriye de girebilecek durumlarla karşılaşacaksınız. Örneğin bir yöneticinin hedeflerini gerçekleştirebilmesi çoğu zaman başka insanlara bağlıdır.

Bildiğimiz gibi, özellikle büyük organizasyonlarda, yöneticiler görevlendirilmek zorundadırlar. Bunun anlamı bu tarzdaki iş hedeflerinin testi başaramayacağı mıdır? Pek de öyle değil. Bilginiz, kaynaklarınız veya pozisyonunuz dolayısıyla, doğrudan olmasa bile, sonucu etkileyebileceğiniz sürece onu kendi hedefiniz gibi düşünebilirsiniz. O, olaylara bağlı olacaktır.

Örneğin, bir proje takımının kıdemde aşağı olan üyesi olarak, kesin bitiriş tarihi oluşturmak, kriteri yerine getirmek gibi! otoriteler elinizde olmayacak ve finaldeki sonuçtan da siz  sorumlu tutulmayacaksınız. Fakat proje lideri olarak, diğerleri sırasıyla da olsa sizi sonuca ulaştıracak olan konuma, güce ve ( ümit ederiz ki) o yeteneğe sahip olmalısınız.

Benzer şekilde, yürürlüğe koyma konusunda herhangi bir | sorumluluk almaksızın organizasyonunuzda belli bir değişiklik öneren bir tasarı raporu hazırlayabilirsiniz. Hedefiniz sorumluluğunuzun ve gücünüzün bittiği yerde artık onu kişisel olarak yerine getiremediğiniz zaman biter. Örneğin, bir kitap yazabilirsiniz, fakat onun ne kadar satacağını belirleyemezsiniz. Bununla birlikte, o an için bu bir problem teşkil etmez.

Bazen bir hedefin üzerinde kişisel olarak oynayabileceğiniz parçalarını değiştirebilir veya sınırlayabilirsiniz. Şu soruyu sorun: Onun hem kurulumunda hem de gerçekleştirilmesinde ne dereceye kadar bu sonuç benim olabilir? Bu kriterlerden herhangi  birine müracaat ettiğinizde ufkunuzu bir parça daraltmanız gerekiyor olabilir.

Fakat sonunda üzerinde orta dereceli kontrolünüz olan hedeflerinize kendinizi bağlayarak sonunda daha fazlasını elde edeceksiniz.

Benzer bir durum da takımlarda görülür ve takımın elde ettiği başarıda gerçekten payınız olup olmadığına ancak siz karar verebilirsiniz. Her şeyi tek başınıza yapmanız gerekmiyor fakat onu gerçekleştirmek zorundasınız. Kendi kendinize şunu sorun: Başarısızlık anında başkalarını sorumlu tutarak  kendimi gerçekten affedebilir miyim? Eğer affedebilecekseniz, onu elde etmeye çalışmaya başlamadan önce tekrar düşünün.

Bazen insanlardan daha ziyade olaylar hedefinizi etkileyecektir. Örneğin, faiz oranlarına, borsaya, malların fiyat seviyelerine, stokların durumuna veya hava durumuna bağlı bir hedefte kendi gücünüze dayalı yapabileceğiniz pek bir şey yoktur.

Bunun anlamı, “mantıklı” olan kontrol çerçeveniz içerisinde hedefler oluşturmaktır, (Belki de burada bahsedilen mantık aklın sınırlarından ziyade sezginin olabileceğini düşündüğü şeylerdir.

Hedef Test Edici Sorular

Bu soruları sorarak oluşturduğunuz herhangi bir hedefte, merkezde siz bulunacaksınız, başarısızlık halinde öne sürülecek olan mazeretlerden kurtulacaksınız ve pozitif olarak motive edildiğinizi hissedeceksiniz.

Kontrol edilebilecekleri kontrol edin ve geri kalanların kendi kendileriyle ilgilenmelerine izin verin.

Bu hedefi gerçekleştirmek için ne yapacağım?

Kendi kendime buna benzer hali hazırda ne başardım? Aralarında ne şekilde bir benzerlik var?

Hedefimi gerçekleştirmeye çalışırken yolumun üzerine çıkacak bir

şey olabilir mi?

Gerektiğinde değişiklikler için harekete geçebilir miyim? Elde ettiğim şeyin benim için anlamı ne olacak?

Değişiklik benim ne yapmama izin verecek? Bu bende ne gibi farklılıklar oluşturacak?

Hedefimi nasıl gerçekleştirebilirim? Kendimi nasıl onu yapıyor görebilirim?

Bu hedefi gerçekleştirmek için hangi ihtimalleri düşünebilirim?-. Bu sonuca ulaşmak için herhangi bir yardıma ihtiyacım var mı?; Bu yalnız bana mı yoksa başka birisine de mi bağlı?

Ne yapmamı mümkün kılacak?

Bu sonucu kişisel olarak nasıl etkileyebilirim? Bu sonuçla birlikte ne gerçekleştirebilirim?

Sonucun ne kadarını kontrol edebilirim? Hemen şu anda ne yapabilirim?

Gerçekleştirdiğiniz     Hedefinizin     Sonuçlarını Dürüstçe Değerlendirin

Bu hedefi gerçekleştirerek, şu anda sahip olduğunuz ve muhafaza etmek istediğiniz bir şeyi kaybedecek misiniz? Bunun | anlamı hedefiniz konusunda, sonuçlarının diğer hedeflerinizi ve sizinle ilgili çevrenizdeki diğer insanları nasıl etkileyeceğini def kapsayacak şekilde daha geniş düşünmenizdir. Örneğin, mesleğinizle ilgili bir hedefinizi gerçekleştirmek, aile hayatınızı kaybetmek, hoşlandığınız ve boş zamanlarınızda  yaptığınız şeylere | daha az vakit ayırmak gibi anlamlara gelebilir. Aksine, boş zamanlarınızla ilgili bir hedefinizi gerçekleştirmeniz, uzun süreli ve hafta sonlarında da çalışmayı gerektirdiği zaman mesleğinizdeki ilerleme şansını feda etmeniz anlamına gelebilir. Örneğin, eğer sigara içmeyi bırakmak  istiyorsanız,  ondan aldığınız zevki ve belki de dolaylı yollardan elde ettiğiniz sosyal faydalarını unutmalısınız. Başka bir şeyi elde etme sürecinizde kaybedebileceklerinizi dürüstçe değerlendirin.

Bir sonuca ulaşmak, bir durumdan diğerine geçmek demektir. Bu durumlar kendinizi nasıl hissettiğinizi, görülebilen dış etkiler yanında görünmeyen lehte ve aleyhte olan şeyleri, negatif yönleri, endişeleri de kapsar ki bu değişimin “ekolojisidir.” (3. güne bakınız).

Elde ettiğiniz yeni şeye başlamadan önce içinde bulunduğunuz durumun sizin için pozitif olan yönlerini düşünün. Aksi takdirde, görünüşe göre “başarılı” olmanıza rağmen, sonunda kendinizi aldatılmış, hâlâ mutsuz ve doyumsuz hissedebilirsiniz. Alternatif olarak, bilinç olarak gerçekleştirmek istediğiniz şeyi başaramamış olabilirsiniz. Fakat hâlâ işe başladığınız zaman elinizde olanların bazılarını kaybolmaktan korumuşsunuzdur.

Kötü tasarlanmış bir hedefte tüm iradenizi harcasanız bile içinde bulunduğunuz anda hoşunuza giden (ve bilinçsiz olarak devam eden) pozitif kazançlarınız yol boyunca bir yerlerde  sizi engelleme eğiliminde olacaklardır. Gizli olan şey hiçbir şey olmadığından, belki de bilinçli hedefinizi gerçekleştirmekten sizi alıkoyan şeyin ne olduğunu farketmeyeceksiniz.

İÇİNDE BULUNULAN DURUM KAYNAKLAR

Davranış  Düşünceler Duygular

İSTENEN DURUM

Davranış   Düşünceler  Duygular

Hedefinizi   gerçekleştirdiğinizde   olabilecek   tüm   değişiklikleri değerlendirin

Her zaman arzu ettiğiniz sonucu elde etmek için daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı yollar arayın. Eğer bu işin başka bir  yolu yoksa,  şu  anda  sahip  olduğunuz  şeylerin  kazançlarına devam edebilmek     için     hedefinizin     maliyetini tekrar değerlendirin.

Sizin diğer eğilim ve hedefleriniz etkilenmemiş bile olsa etrafınızdaki diğer insanların hedefleri zarara uğrayabilir. Eğer bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, kaybedeceksiniz. Sonunda bu, bir şeyi bırakmak anlamına gelecek, mesela bir ilişkiyi. Öyleyse, bunu mümkün olabilecek olan bir şey olarak değerlendirmeniz gerekir.

Ardında acı izler ve kötüye kullanılmış insanlar bırakan bir organizasyonu fethetmeye tırmanmak için supermen olmak gerekmez. Fakat özellikle uzun vadede o ceza olarak ne kaybedecek? Er ya da geç olaylar bizi yakalar. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Çevremizde olup biten bu şeylerden bağımsız hareket edemeyiz.

Kendi menfaatiniz için nereye kadar başkalarının çıkarlarına zarar verebilir veya onları görmezden gelebilirsiniz? Karar verin. Eğer elde ettiğiniz yeni şey şu anda içinde bulunduğunuz tüm yönleriyle pozitif olan durumun yerini alabilecekse veya bundan daha iyisini sağlayacaksa sorun yok.

Eğer durum böyle değilse, hedefiniz için çalışmaya başlamadan önce ve hayatınızın (veya başkalarının hayatlarının) parçalanmasını beklemeden bazı yeni değerlendirmelerde bulunun.

İdeal olanı, sizin için faydalı olacak olan bazı yeni sonuçlara ulaşırken, (sadece davranış olarak değil sahip olduğu kararlar açısından da) elinizdekileri de koruyabileceğiniz çift kazanımlı bir durumla karşılaşmanızda. Bu şekilde iki taraflı kârlı olan sonuçlar genellikle iyi tasarlanmış sonuç prensiplerini takip etmeye bağlıdır.

Hedef Test Edici Sorular

Bu soruları cevaplamak size, hedef gerçekleştirme mekanizmanızın en azından kendini koruma ve devam ettirme açısında ne kadar iyi ve dengeli olduğunu yansıtmanıza yardım edecek yeni hedeflerin göz alıcı ödülleri karşısında sahip olduğunuz şeyleri hemen bırakmayın. Amaç; yeni bir gelecek oluştururken geçmişinizdeki “en iyileri” de tanımanız ve sürdürmenizdir.

Bunu gerçekten istediğimden emin miyim? Sonucuma (Hedefime) ulaştığım zaman elime ne geçecek? Ben gerçekten ne istiyorum?

Elde ettiğim bu sonuca sahip olmakla hayatım nasıl farklılaşacak?

Elde ettiğim bu yeni şeyi zaten yaşamakta olduğum hayatıma nasıl entegre edeceğim?

Bu sonucu elde etmiş olmanın benim için anlamı ne olacak? Bu sonuç her duruma uygun gibi mi görülüyor? Hayatım üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Hedefimi gerçekleştirdikten sonra ne olacak? Onu elde etmemin sonucunda elime geçecek olan avantajlar ne olacaktır?

Hayatımın geri kalanında böyle bir şeyi gerçekleştirmenin ne gibi etkileri olacaktır? Bunu gerçekleştirdiğimde neler olmadı? Bunu gerçekleştirmeseydim neler olurdu? Bunu gerçekleştirmemiş olsaydım neler olmayabilirdi? Hayatımda bu sonucu elde ettiğim için avantajlı veya dezavantajlı olabilecek olan alanlar var mı? Bu sonucu nasıl önemli görebilirim?

Zaman Ayırdığınıza Değecek Faydalı Bir Hedef Seçin

Son olarak, hedefinizin dünya veya başkaları için kıymetli olmasına gerek yoktur. Fakat siz onun sizin için önemini bilmelisiniz. Bu kuralı uygulamak için elde ettiğiniz şeyin pozitif sonuçlarını belirlemeye ihtiyacınız olacak.

Bu sadece elde ettiğiniz sonucu kaybedecek olduğunuz diğer menfaatlerinize karşı test etmek manasına gelmez. Aynı zamanda kimliğinize ve uzun süreli hayat gayenize karşı da değerlendirme yapmalısınız. Elde etmeyi umduğunuz şey sizin kişiliğinize ve değerlerinize uyuyor mu?

Keskin ve kırıcı bir yapıya varmaktan ziyade, mümkün olabilecek senaryoları hayal etmek ve yansıtmak için olayı biraz zamana bırakın.

Zihninizde elde etmeyi umduğunuz şeyin pozitifi ve negatif yönlerini ve bunların getirilerini tekrarlayın. Hedefiniz|| için çalışmaya başladığınız ilk zamanlarda onun bazı yönleri ortaya çıkmayacaktır. Bunu uygulamak için sezgilerinize güvenmeniz gerekebilir.

Günlük hedeflerinizi oluşturur ve uygularken genellikle bu derinlikte düşünmüyor olabilirsiniz. Yine de  bu motivasyonunuzun en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bilinçaltınız da hedefinizi gerçekleştirmek için sibernetik olarak size yardım eder (Bunun anlamı, tam olarak sizi amaçlarınıza yönlendirmektir). Pozitif ve değerli hedeflere yöneldiğiniz zaman, “sisteminiz” doğal olarak sizi hedefi gerçekleştirmeye ve yolunuz üzerindeki . engellerin üstesinden gelmeye motive eder.

Hedef Test Edici Sorular

Bu sorular bir insan olarak kendiniz, değerleriniz ve inançlarınızla hedefleriniz arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını keşfetmenize yardım edecek. Cevaplar hemen ortaya çıkmayabilir. Belki onlar en az umduğunuz bir zamanda ortaya çıkabilirler.

Elde edeceğiniz şey onu gerçekleştirmek için çekeceğiniz sıkıntılara değecek mi?

Gerçekleştirdiğim bu hedefimi ne gibi sonuçlar takip edecek? Hayatım nasıl farklılaşacak?

Bu hedef benim kimliğimi ve hayatımın gayesini yansıtıyor mu? Bunu gerçekleştirerek ne elde edeceğim?

Ve sonrası?

Beni ne gibi bir uzak hedefe taşıyacak? Ve hangi amaç için

İyi Tasarlanmış Sonuçlara Ulaşmak

Şimdi hedefi oluşturmak için anahtarların gösterildiği bir kontrol listeniz olacak. Zayıf kurulmuş hedefleri değiştirmeniz veya listeden çıkarmanız gerekebilir. Fakat bu elemenin dışında kalanların gerçek olma şansları oldukça büyük olacaktır. Hedef test edici sorular, süreç boyunca dikkatinizi ve motivasyonunuzu korumanızı sağlayacaktır.

Eğer bilinçli ve hayal dünyanız açık olarak belirlenen bu ana hatları takip ederseniz, başarmak için oluşturduğunuz herhangi bir şeydeki başarı şansınız katlanacaktır. Ve, daha önce görmüş olduğunuz Dört Aşamalı Başarı Modelini de unutmayın.

Bu “iyi tasarlanmış sonuçların unsurlarını kullanarak belirsiz ve negatif hedeflerinizi pozitif, motive eder ve zevkli sonuçlara dönüştürebilirsiniz. Örneğin, “İşimde başarısız olduğum düşüncesinden kurtulmak istiyorum, gibi belirsiz ve negatif bir isteği kolayca, gerçekten uygulayabileceğiniz iyi tasarlanmış bir sonuca dönüştürebilirsiniz. Böyle bir duruma test nasıl uygulanabilir?

 • Pozitif: İşimde kendimi daha güvenli hissetmek ve yeteneklerimin tamamını kullanmak istiyorum.
 • Belirli Bir Bağlamda: Özellikle Pazartesi günkü personel toplantısında Colin ile ilgilenmek ve bunu insanlara anlatmak zorunda olduğum zaman.
 • Duyumsal (Beş duyuya ait) Terimler: Kendimi güvenli hissedeceğim ve uzun konuşacağım. Sesim sert ve otoriter olacak.
 • Onu kendi başına gerçekleştirmek: Yapabildiğim kadarıyla kendi işimi yaptığımdan emin olacağım.
 • Gerçekleştirdiğiniz hedefin sonuçlarını dürüstçe değerlendirmek: Başarısızlık hissine benzer herhangi bir şey hissediyor muyum? Örneğin, daha iyi bir performans gerektirebilecek olan bir terfi etme hadisesinin yeni sorumlulukları için kendimi gerçekten hazır hissediyor muyum? Kendilerine daha az güvenen iş arkadaşlarımın sempatisini kaybedecek miyim? Belki, de arkadaşım zayıf olduğu alanlarda iş dışında eğitim programlarına katılabilir, bazı faydalı konularda birlikte hareket edebiliriz.
 • Onu Değerli Kılmak: Bu hedefim benim diğer uzun vadeli amaçlarımla ne kadar bağlantılı? Örneğin, eğer ikimiz de aynı  şeyi bekliyorsak, iş arkadaşımın yeni terfisi için ne düşüneceğim? Gerçekten bağlantıyı kesmeye ve yeni bir işe başlamaya mı karar vermeliyim? Sonra tekrar, iş benim için bu kadar önemli mi? Belki de sadece, aile hayatımı, sosyal hayatımı ve boş zamanlarımda yaptığım şeyleri geliştirerek iş eksenli bu problemime karşı bir denge unsuru geliştirmeye ihtiyacım vardır.

İnsanlar kendi hayatlarını kendileri kurarlar.


Bunu daha önceki “Harita vatan değildir.” sözümüzle  karşılaştırın. “Deneyim” “hayat” üzerinde düşünün. Örneğin,  hayal kurduğunuz zaman, deneyimleriniz zihninizde bir hakikat  mı yoksa içinde bulunduğunuz duyarlılık içinde dışa ait bir gerçeklik mi oluşturuyor? Veya eğlenceli bir roman okuduğunuz zaman kendinizi kitap okuduğunuz yerde oturuyor mu buluyorsunuz yoksa hikâyedeki dünyanın herhangi bir yerine mi gidiyorsunuz?

Yaşadıklarımız, etrafımızdaki somut çevrede olup biten şeylerden daha ziyade kafamızın içinde sürüp giden şeylere bağlı görünüyor. Daha önce gördüğümüz gibi, en iyi olarak yaşadıklarımız, bu somut dünyanın filtreden geçirilmiş bir versiyonu olabilir ve onun üzerinde çok az kontrolümüz vardır. Fakat düşünmek istediğimiz şeyi düşünebiliriz. Ve böylece yapıp ettiklerimizi de içeren kendi deneyimlerimizi yani kendi  hayatımızı kendimiz yaratabiliriz.

Kendi kendinize şunu sorun: Gerçek hayat yaşantısını ateşleyen şey nedir? Bir şeylerin olmasını ne sağlar? Birisi önce onu bir ideal, bir görüş veya bir düşünce olarak içselleştirmeden bir şey gerçekleşebilir mi? (Bir fincanı kaldırmak, bir topu atmak veya bir katadrali inşa etmek gibi).

Şimdiye kadarki gözlemlerimize göre, düşündüğümüz şeyler genellikle gerçekleşir. Kendi kaderimiz için tohum ekeriz.

İnsanlar kendi hayatlarını kendileri kurarlar.

Bugün, özel duyusal terimlerle sonuçları önce içimizde belirlemenin önemini gördük. (Diğer bir deyişle, onları mümkün olduğunca gerçek yaşantıya yaklaştırdık) Kendi objektif yaşantınızı sübjektif olarak oluşturmak istiyorsanız bugünün sözünü unutmayın.

Günün (Uygulamaları

Bugünün sözünü ezberleyin ve onu kendi hayatınız ve gerçekleştirmek istediğiniz şeyler açısından değerlendirin. Gelecekte ne yapacağınızı etkileyecek olan şeylere şimdiden  karar verebilir misiniz? Kendinizi bir şey yaparken görebiliyor ve çok güçlü motive edildiğinizi düşünebiliyorsanız da bu gerçek bir sonuç elde etmek için yeterli olacak mıdır?

Hayatınızın bir dakika sonrası için seçenekleriniz var mı? Bu seçenekler sizi daha iyi bir şey için nasıl değiştirebilir? Eğer günün sözünü bu şekilde değerlendirirseniz bu size yeni fikirlerin, çözümlerin ve yeni imkanların kapısını açacaktır. Geleceğinize daha pozitif bakabilmenizi sağlayacaktır.

Hedeflerinizin tümünün listesini yapın. Öncelikle, kesin ve belirli hedeflerinizle, istediğiniz fakat üzerinde düşünmediğiniz şeyler arasında ayrım yapmayın. Büyük sonuçlar getirmeyen bazı kısa süreli arzular kadar gerçekten büyük olan arzularınızı da listenize ekleyin. Hayallerinizi ve dileklerinizi  de  ilave edebilirsiniz.

Sonra onları dikkatle inceleyin ve iyi tasarlanmış bir sonucun tüm unsurlarını onlara uygulayın. Eğer mümkünse, bunları sizden daha objektif olduğuna  inandığınız  bir arkadaşınıza gösterebilirsiniz. Bazı insanlar bizim kendimizi tanımamızdan daha çok bizi tanıyor gibi görünürler. Bütün ölçülere uymayan bazı hedefleri  çıkarabilir  veya değiştirebilirsiniz. Alıştırma yaptığınız zaman aklınıza yeni  hedefler de gelebilir.

Onları da not edin ve aynı sürece ilave  edin. Sonra listenizi bir kenara koyun ve bir zaman sonra belki yarın tekrar ona dönün. Bu sonuç belirleme egzersizinin size yeni bir yön ve anlam duygusu verdiğini görebilirsiniz.

Gerçekleştirmiş gibi hedeflerinizden birini tüm parlaklığıyla zihninizde canlandırmaya çalışın. Onun hakkındaki beklentileriniz, duygularınız ve davranışlarınızın nasıl değiştiğine dikkat edin. Hedefinizi gerçekleştirdiğiniz zaman yaşayacağınız nihai zevki daha önceden nasıl tattığınızı görün. Hedef gerçekleştirme süreci kendi zevkini sunmaktadır.

Farklı gerçeklik “haritalarının” tanıklığı için çevrenizi gözlemleyin. Şimdiye kadar öğrendiğiniz her şey aynen kalacak ve bugünün yeni bilgi ve deneyimleri onun üzerine inşa edilecek. Her zaman dün öğrendiklerinizi de hatırlayın ve uygulayın. Her zaman en eski bilgelikte en yeni şeyleri bulabilirsiniz. Diğer insanların nasıl düşündüğünü] bilmenin kişisel faydalarını aramaya başlayın.

Dört Aşamalı Başarı Modelini ezberleyin. Bu metodu kapsayacak olan sahip olduğunuz üç veya daha fazla yetenek veya davranışınızı] düşünün. Herhangi bir aşamayı kaçırırsanız neler olabileceğini düşünün.

Gerçekleştirmek istediğiniz bir hedefi düşünün. Bu aşamada dünyayı sarsacak bir şey seçmeyin. Seçtiğiniz şey defalarca denemenize rağmen gerçekleştiremediğiniz özel bir işiniz olsun. Eğer başarılı bir şekilde bu tarz bir şey seçerseniz çok hızlı gerçekleşecek ve hemen faydalarını göreceksiniz. Sonra, herhangi bir şey daha öğrenmeniz gerekmeden, Dört Aşamalı Başarı Modelini uygulayın. Kendinizi hedefinize odaklayın ve bilinçli olarak her aşamayı uygulayın. Zihninizdeki bir şeyi gerçeğe dönüştürdüğünüz zaman yaşadığınız doyumun tadını çıkarın.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir