21 Günde NLP / 21.Gün

21. GÜN

Tamamıyla Değişmek

Bu ünitenin içerdiği konular:

 • Değişim Teknikleri
 • Kişisel Tarihi Değiştirmek
 • Fobi Tedavisi
 • Detaylı Kişisel Tarih Anketi

NLP değişmek demektir: yaptığınız şeyleri, düşünme tarzınızı inanç ve davranışlarınızı değiştirmek. 4. günde gördüğümüz gibi örneğin, daha iyi iletişim kurmak için diyalog oluşturarak birçok olayda diğer insanlar için de değişime sebep olabilirsiniz. Fakat başkalarını değiştirmek genellikle kendinizde değişiklik yapmakla başlar.

Daha iyi bir diyalog oluşturma olayı, karşınızdaki insanın olayları sizden farklı gördüğünü, farklı değer ve inançlara sahip olduğunu, hedeflerinin ve eğilimlerinin sizinkiler kadar samimi olduğunu anlamak demektir. Veya karşınızdaki insanı sinirlendirecek ve diyalogun kesilmesine sebep olacak olan alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Değişim Teknikleri

Bugün, 21 günlük bir çalışma sonucunda öğrenmiş olduğunuz şeyleri pekiştirme üç popüler NLP değişim tekniği göreceğiz. Yenice öğrenmiş olduğunuz uyarma becerileri kadar duyumsal keskinliğinizi, iletişim yeteneklerinizi de hatırlamanız gerekecek. Aynı zamanda bu üç teknik NLP’nin değişim konusundaki gücünü gösterir.

Kişisel Tarihi Değiştirme Tekniği: Bu, aşina olduğumuz, yerleşmiş fakat istenmeyen alışkanlıklardan oluşan küçük negatif duygular konusunda işe yarar.

Fobi Tedavisi: Bu tekniğin NLP ve onun kurucusu olan Richard Bandler ile özel bir bağlantısı vardır. Geleneksel psikoterapik  metodların  bir  fobiyi  yerinden  atması  genellikle aylarca sürer. Fakat bu teknik çok karmaşık metotlar veya uzun süreli bir psikolojik tedavi gerektirmez; sadece 10 dakika gibi bir sürede uygulanabilir. Burada, değişik versiyonlarından bir tanesini seçtik.

Detaylı Kişisel Tarih Anketi: Burada size bir dizi sorular sunulur ve siz onları bir kişide görülen veya “sunulan” problemlerden çok daha derinlere inmek için kullanabilirsiniz. Bunu Jad James tarafından oluşturulan bir ankete dayandırdık. (Tad James, “Time Line Therapy” adlı kitabın yazarlarından biridir.)

Kişisel Tarihi Değiştirmek

Bu tekniği, öz saygınızı zayıflatan negatif duygulardan, istenmeyen alışkanlık ve inançlardan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Her çeşit kişisel probleme kolayca adapte edilebilir.

Negatif hali belirleyin, onu ortaya çıkarın, ölçün (Bu, işittiğiniz sözler kadar sözlü olmayan kanıtları da gözlemlemeniz ve diyalog için eşleştirme yapmanız anlamına gelir.) ve onu uyandırın (Bakınız 19. ve 20. gün).

Negatif uyarıcıyı tutun ve kişiden geçmişe gitmesini ve benzer duyguları yaşadığı bir zamanı düşünmesini isteyin. Kişinin o anı saptayabildiği ilk deneyime ulaşıncaya kadar devam edin. Uyarıcıyı rahat bırakın, o duruma ara verin ve kişiyi tamamıyla şimdiki zamana geri getirin.

Şu anda bildiği şeyler ışığı altında kişiden, bu ilk deneyimini memnun olduğu veya en azından problem olmaktan çıkaracak bir deneyime dönüştürmek için ihtiyaç duyacağını düşündüğü kaynakları söylemesini isteyin. Kaynak “güven” veya “sevilmek” gibi bir kelimeden veya deyimden oluşabilir. Eğer kendinizi bir grup içerisinde çalışıyor bulursanız, bu kaynak gruptaki diğer insanlardan ziyade kişinin kendiliğinden bulmuş olduğu bir şey olmak zorundadır.

İhtiyaç duyulan kaynak ruh halinin özel ve tam bir deneyimini ortaya çıkar, onu uyar ve bu pozitif uyarıcıyı test et (19- ve 20. günlere bakınız.).

Pozitif kaynak uyarıcısını tut ve kişiden ilk deneyimine kadar geri gitmesini iste. Onları, yeni kaynaklarıyla dışarıdan izlemeye davet et ve bunun deneyimi nasıl değiştirdiğine dikkat et. Sonra onları  kaynaklarıyla  birlikte  olayın  bir  adım  daha  içerisine girmeye davet et (kaynak uyarıcısını tutmaya devam ederek) ve tekrar gerçekleşiyormuş gibi deneyimi başlat.

Onlardan gerçekleşen şeye dikkat etmelerini isteyin: Diğer insanların tepkileri ve kendi duyguları ve kararları. Eğer herhangi bir aşamadan memnun olunmamışsa’4. aşamaya geri dönün ve çözümü mümkün kılacak olan daha fazla kaynak ekleyin. (Buradaki çözüm kelimesinden kastedilen şey, kişinin aşina olduğu kötü duygular ve deneyimden öğrendiği şeyler olmaksızın olayı tekrar yaşayabilmesidir.)

 • Kaynak uyarıcıyı hâlâ elinizde tutarak, kişiyi geriye doğru ziyaretinde görecek olduğu diğer bir benzer deneyime götürün  ve artık alışmış olduğu kötü  duyguları  uyandırıp  uyandırmadığını kontrol edin. Gerekirse daha başka kaynaklar ekleyin. Uyarıcıyı kaldırın ve içinde bulunulan duruma ara verin.

Son olarak, kişiye onda daha önce kötü duygular uyandıran deneyimlerden herhangi birini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak değişimi test edin ve bu hatıraların nasıl değişmiş olduğuna dikkat edin. Kendi delillerinizi toplamak için kişinin fizyolojisini ayarlayın (Bakınız 5. gün). Sonra, geçmişte onda  negatif duygular uyandırmış olan bir olayı gelecekte hayal edip edemediğini sorarak gelecek örneği test edin. Sonra kaynakların kişinin deneyimini değiştirmek için çalıştığına dikkat edin.

Bir çift ekstra ipucu sizin için faydalı olabilir:
Başlamadan önce iki tane pozitif kaynak uyarıcısı oluşturun ve kişi negatif duygulara saplandığı zaman kullanın (19. günkü “Güçlü bir Uyarıcı Oluşturma” ve 20. günkü “Uyarıcıları Kullanmak” bölümlerine bakınız.)

Eğer  deneyimi  yeterli derecede değiştirecek hiç kaynak belirleyememişseniz, kişinin kaynaklarının var olduğunu düşünen insanların içine bir adım atmasını sağlayın. Yani, “Bili gibi güvenle hareket ettiğini hayal et.” veya “Sally’nin zihninden neler geçiyor olabilir…?” gibi. Davranışın arkasındaki pozitif niyeti belirle ve onlara ihtiyaçları olan kaynakları sun.

Fobi Tedavisi

Fobiler negatif uyarıcıların gücünü gösterir. Fakat çok uç noktalarda görülebilmelerine rağmen, onlar çoğumuzun her zaman daha düşük seviyelerde yaşadığımız etki tepki sürecini takip ederler. Fobiler tek kelimeyle daha uç ve hoşa gitmeyen sonuçlara sahiptirler. Bu değişim tekniğinin kişilerde strese sebep olan şey ile doğrudan bağlantıyı da uzaklaştırdığını  göreceksiniz.

Aynı zamanda algı pozisyonlarının (bakınız 12. gün) ve ayırma araçlarının (bakınız 7. gün) kullanıldığına da dikkat edin.

Aşağıdaki aşamalar fobi sahibi bir kişiye gerçek sözlü direktifler şeklinde uygulanabilir. Onları, iletişim yeteneklerinizi kullanarak, olaylara ve bireylere uyarlayabilirsiniz.
 1. Önce kinaestetik olarak güvenli bir uyarıcı (pozitif kaynak) oluşturun ve onu test edin. Güvenli bir uyarıcı hemen sükûnet gibi pozitif ve güçlü bir ruh hali ortaya çıkarır.
 2. Sizden, zihninizden gerçekten hızla yapabileceğiniz birkaç şeyi yapmanızı isteyeceğim ve böylece fobiniz sizi tekrar hiç rahatsız etmeyecek. Bir kısım direktiflerimi bir zaman dilimi  için vereceğim ve sonra siz o zamana gidecek ve isteğimi yapacaksınız. Bitirdiğiniz zaman başınızı sallayın.

3- Önce bir sinemanın ortasında oturuyor olduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Fobi tepkisi vermekten hemen önce bir olayda kendi kendinize görebileceğiniz siyah beyaz bir görüntüyü ekranın en yukarısında görebilirsiniz.

4. Sonra vücudunuzu kendinizi izleyebileceğiniz projeksiyon odasının üstüne doğru havalandırmanızı ve kendi kendinizi izlemenizi istiyorum. Bu pozisyondan kendinizi ekranın \_ üzerindeki görüntü ile birlikte de görebilirsiniz.

5- Şimdi ekranın üzerindeki bu görüntüyü siyah beyaz bir filme dönüştürün ve onu başlangıçtan hoşlanmadığınız deneyimin sonuna kadar izleyin. Sonuna geldiğiniz zaman, onu dondurun. Sonra resmin içine atlayın ve filmi geriye doğru sarın. Bütün insanlar tersine doğru yürüyecek ve her şey tam tersi şekilde gerçekleyecek. Şimdi sizin de içinde önemli bir rolünüz olması dışında film tekrar kurulacak.

 • Şimdi korkmakta olduğunuz şeyi düşünün. Gerçekten orada ne görebileceğinize bakın.
 • Şimdi size probleme sebep olan şey ne gibi görünüyor? Detaylı Kişisel Tarih Anketi

Değişim konusunda birçok teknik öğrendiniz ve böylece kendi kendinize kullanabileceğiniz ve başkalarına uyarlayabileceğiniz ulaşılabilir araçlarınız oldu. Bununla birlikte bazen terapi veya danışmanlık durumlarında hangi tekniği kullanacağınızı bilemeyebilirsiniz.

Normalinde doğru bir teknik 15 dakika gibi bir zaman alırken, problemin doğasını ve boyutunu belirlemek için daha tekniği uygulamaya başlamadan önce tekniğe harcayacağınızdan daha fazla zaman harcamanız gerekebilir.

Problemin köküne inmek detaylı bir sorgulamayı -eğer hoşlanıyorsanız bir nevi dedektifliği- gerektirecektir. (Sebepten ziyade) bulguları tedavi etmek sadece kısa süreli bir çözümdür. Böylece, problemin kaynağını tespit ederek bu uzun koşuda fazlasıyla zaman tasarrufunda bulunmuş olacaksınız. Bu süreçte, detaylı kişisel tarih anketi size yardım edecektir.

Bu sorgulama tekniği, görülen problemin sadece daha büyük bir probleme örnek teşkil ettiğini, sebepten ziyade bulgu olduğunu varsayar. Genellikle, problemin kökeniyle ilgilenmek sadece ifade edilen problemi etkilemez. Bir ikramiye olarak, genellikle kişinin hayatındaki farklı alanları da etkiler.

Bu 3- gün görmüş olduğunuz “ekoloji” konusunu kapsayabilir. Herkes, en azından problemleri henüz gün yüzüne çıkmamış olan  kimseler, gerçekten değişmeyi istemezler. Bu sebeple, her zaman ilk olarak bunu kontrol edin.

Aşağıdaki sorular kadar, 3. gün öğrenmiş olduğunuz kartezyen soruları da kullanabilirsiniz. Eğer gizli problem belirlenmeden kalırsa, görülen problem (veya temeldeki problemin farklı bir versiyonu) sürekli tekrar edecektir. Bununla birlikte kendi içerisinde anket metodu, sadece düşünme şeklini değiştirerek kişisel dönüşüme sebep olabilir. Onu deneyin ve kendiniz ve başkaları hakkında daha fazlasını öğrenin.

Bu soruları kısmen E-Prime kuralına göre hazırladık. Belli oranda Milton dilini (bakınız. 8. gün) kapsıyor ve günlük konuşmayı yansıtıyor. Bununla birlikte, genellikle soruların hepsini “görülen problem” ile bağlantılı ifade ettik:
 1. Ne istiyorsunuz? Daha ne?… Daha ne?

Bu onların doğru hareketlerini veya sonuçlarını ve de tutarlılığı oluşturacak. Onların sözlü olmayan davranışları “görülen” sonucu karşılıyor mu? Duyumsal keskinlikle ilgili öğrenmiş olduğunuz şeyleri hatırlayın.

 • Bu sizin için nasıl bir problem oluşturuyor?
Bu karmaşık eşitliği (bakınız. 9. gün ve 10. gün) kuracak; yani bunun anlamı nasıl şu olabilir?

3-  Onun bir problem olduğunu nasıl biliyorsunuz?

Bu “gerçeklik stratejisini kurmalıdır, yani gerçek ve duyumsal kanıtlara dayanmalıdır.
 • (a) Problem ne zaman başladı?
 • O ne zaman yoktu?
 • Ona şimdi ne zaman kayboluyor?
 • Şu ana kadar bu konuda ne yaptınız?
Bu sorular problemin sınırlarını belirleyecektir.
 • (a)   Bu problemle ilk karşılaştığınız anı hatırlayabilir misiniz? Daha sonra neler hissettiniz?

(b)      O  andan  beri  karşılaşılmakta  olan problemin örnekleri nelerdir? Bunlar hakkında neler hissediyorsunuz?

Bu sorular problemin tarihini verecektir.
 • Bu olaylara baktığınızda ve dinlediğinizde, şu andaki durumunuzla nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?

,            Bu ve bundan sonraki iki soru bir örnek oluşturabilir.

^        7.   Bana ebeveyniniz vs. gibi ailenizle ilgili konulardan bahsedin.

Şu anda içinde bulunduğunuz durumla onların bağlantısı nedir?
 • Çocukluğunuzdan bu problemle bağlantılı veya ilgili bir şey var mı?
 • Eğer bu problemin sizin için bir amacı veya niyeti olmuş olsaydı o ne olurdu?
Bu, davranışın arkasındaki pozitif niyeti belirleyecek.
 1. (a)   Bu durumu oluşturmak için bazı aşamalarda ne zaman seçim yaptınız?

(b)   Hangi amaçla?

Bu sorular, kişinin problemin sebebi veya kaynağı olarak kendi kendisini kapsar.
 1. Şu anda probleme çözüm getirebilecek olan herhangi bir

şeyi öğrenmeye veya anlamaya ihtiyacınız var mı?

Bu, öğrenmenin elde edilebilirliğini gösterir.
 1. Hem bilinç hem de bilinçdışı düzeyinde bugün problemi netleştirme ve çalışmamızı tamamladığımız zaman çözüme kavuşacağınızı bilme konusunda bize katılıyor musunuz?
Bu değişim için bir “sözleşme” oluşturmaya çalışır.

Duyumsal keskinlik konusundaki yeteneğiniz anketin değerini yükseltecektir. Tutarsızlık olup olmadığına bakın. Bilinçdışı aşamasındaki uzlaşma sözlerle ifade edilmeyebilir. Fakat tümüyle fizyolojiden ve ses özelliklerinden anlaşılabilir. Böylece, iletişim yeteneklerinizi de kullanırsınız.

Bu tekniği kendi kendinize uygulayacak şekilde de uyarlayabilirsiniz. Vücut dilinizi gözlemlemekten bir fayda elde edemeyeceğiniz zamanlar da, onu sonucun netleştirilmesi, tekrar çerçevelendirme, algı pozisyonları ve nörolojik aşamalar gibi diğer yaklaşımlar ile beraber kullanabilirsiniz. Bütün bu metotlar kendisini daha derinden tanımanıza ve problemlerinizi daha doğru tanımlamanıza yardım edecektir.


Bir kişi tepki Vermemezlik edemez.


12. günde buna benzer bir söz kullanmıştık: “Öğrenmemez-lik yapamayız.” Bugünün sözünün anlamı ve uygulama alanı daha geniş. Örneğin, her zaman bir davranışa, bir olaya veya duygularımızın bize ilettiği bir bilgiye tepki gösteririz.

Gerçek, her insanın sizin beklediğinizden farklı bir şekilde tepki göstermesi ve farklı gerçeklik haritalarını yansıtmalarıdır. Bir tepki veya cevap alabilmek için belki de kendi davranışlarınızı değiştirmelisiniz. Fakat yukarıdaki söz her zaman bazı tepkiler alacağınızı söylüyor. Bundan dolayı, istediğiniz sonucu elde edene kadar farklı yaklaşımları denemelisiniz.

Günün Uygulamaları

Değiştirmek istediğiniz kişisel bir olayı düşünün. Tamamen rahat ve kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir halde değişim anketine başlayın; soruları cevaplarken yaratıcı, bilinçaltınızın yardım etmesine izin verin. Bunu yaptıktan sonra kendinizi nasıl hissettiğinize ve değiştirmek istediğiniz şeyler konusunda aklınıza gelen fikirlere dikkat edin.

Algı pozisyonları ile ilgili daha fazla alıştırma yapın (Bakınız. 12. gün) Niçin  bir avukat, bir başbakan  veya beş  yaşında bir çocuk gibi özel bir üçüncü şahıs rolü üstlenmiyorsunuz? Gün boyunca onu herhangi bir davranışa, insanların söylediği bir şeye, gerçekleşen bir olaya veya ortaya çıkan bir duruma uygulayın. Bazen çarpıcı biçimde algılarınızın nasıl değiştiğine ve hislerinizin normalinden nasıl farklı olduğuna dikkat edin.
 • Herhangi bir davranışa veya olaya karşı gösterdiğiniz tepkiyi kontrol altına almaya başlayın, istediğiniz ruh haline ulaşmak için uyarma yeteneklerinizi kullanın ve daha çok yeniden çerçevelendirmeyi deneyin (Bakınız. 15. gün). Örnek ve Rehber Olma (bakınız. 5. gün) ve dil yeteneklerinizi (Bakınız. 8, 9, 10 ve

Bugün görmüş olduğunuz üç teknik NLP’nin kişisel değişim konusundaki rolünü gösterir. Bununla birlikte 10. günden başlayarak ileriye doğru öğrenmiş olduğunuz her şey değişimi getirecektir. Hatta tek bir sözü (varsayımı) bile kabul ederek davranışlarınızı yakın arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın fark edebileceği kadar değiştirebilirsiniz. Önceden tasarladığınız bir eşleştirmeyi (bakınız. 4. gün) kullandığınızda ve diyalog kurduğunuzda daha fazla kâr elde edeceksiniz.

Her zaman düşündüğünüz şeyden daha fazlasısınız.

Bununla birlikte, NLP’nin temel etkisi prensiplerin, varsayımların veya sözlerin birikimlerinden ve yeteneklerin dağılımından meydana gelir. Bunun gibi bir yaklaşım, her şeyi karşılayan sadece bir veya iki tekniğe dayanma tuzağından  kişiyi uzaklaştırır. NLP teknikleri kullanırken genellikle seçeneğiniz olmuştur. Bu yaklaşımın bilgeliği: “Eğer bir şey işe yaramıyorsa başka bir şeyi deneyebilirsiniz.” sözüyle ifade edilebilir.

Pratik “uygulama” alıştırmalarından hoşlanmış olacağınızı umuyoruz. Öğrenmekte olduğunuz şeyleri uygulayarak öğrenmenizi katlamış oluyorsunuz. Ve öğrenmiş olduğunuz şeylerin hemen hayatınıza kattığı faydalardan da hoşlanıyor olmalısınız.

Unutmayın;

Kendi sınırsız potansiyelinizi keşfetmenin tadını çıkarın. Kişisel değişimin meydan okumasına katılın. Sürekli ve zevk alacağınız bir gelişim için kendi kendinizi programlamaya başlayın. NLP’yi kendiniz için işletin ve şimdi başlayın.

NLP Terimleri Sözlüğü

Adımlamak:

“Büyük parçalara ayırma” anlamında kullanılır: “İnmek”, “çıkmak” gibi.

Aktif Zaman:

Dikkatimizin veya duyularımızın dışa dönük olduğu durum.

Algılama:

Bir görüş: Zihinde duyu temelli bilgilerin saklanması veya kodlanması.

Algı Filtreleri:

Dünya modelimizi (görüşümüzü) şekillendirecek olan kendimize özel görüşler, deneyimler, inançlar ve dil.

Algılanabilir pozisyon:

Kendi pozisyonumuzdan (birinci pozisyon) bir başkasınınkinden (ikinci pozisyon) veya objektif veya menfaat gözetmeyen bir gözlemcininki (üçüncü pozisyon) konusunda algılarımızın açık olabildiği bakış açısı.

Algılama Sistemi:

Görsel, işitsel, kinaesthetic, koku, ve tat alma duyusundan oluşan beş duyumuzdan birini veya birkaçını zihnimizde bilgi olarak nasıl kodlayacağımızın sistemi.

Alt Duyular:

Her temsil etme sistemindeki kendine özel olma, sübjektif anlam veya ruh halini yansıtabilme halleri içerisindeki farklılıklar, nitelikler veya karakterler. Düşüncelerimizin en küçük yapı taşları.

Amaç:

Bir aksiyonun istenen sonucu veya amacı. Negatif veya amaçsızmış gibi görünen davranışların arkasında da “bilinçsiz amaç” diyebileceğimiz pozitif bir amaç olabilir.

Bağlamın Yeniden Şekillendirilmesi:

“Bu nasıl bir bağlamda uygun bir davranış, düşünme şekli veya cevap olabilir?” şeklinde sorular sorarak ifadeye veya davranışa farklı bir anlam vermek için bağlamı değiştirmek.

Bağlantısız (Aynı zamanda bakınız Bağlantılı):

Bir olaya “içeriden bakmaktan ziyade dışarıdan” bakmak ve ona göre değerlendirmek. Objektiflik duyusunu kullanmak veya başka birisinin bakış açısından hareketle hafızaya ulaşmak.

Birinci Pozisyon (Bakınız aynı zamanda ikinci Pozisyon, üçüncü Pozisyon, bağlantılı):

Dünyayı sadece kendi bakış açınıza göre algılamak. Kendi iç gerçeğinizle temasta olmak.

Cins İsimler:

Özel olmayan şahıslara veya eşyalara verilen isimler.         –

Çağrışım:

Bir olayın “içindeyken” olayı kendi gözlerinizle görmek ve tüm duyularınızı kullanmak. Objektif bakış açısıyla bağlantılandırarak kendi duygularınızı da işin içine katmak.

Çerçeve:

Bir şeyi algılama şekliniz, bakış açınız ve bağlantınız olup bunu son çerçeve, rapor çerçeve, yeniden geri sarılan çerçeve olarak almak.

Derin Yapı (Aynı Zamanda Bakınız Yüzeysel Yapı):

Bir ifadenin günlük konuşmanın “yüzeysel yapısı” içerisinde genellemelere, anlam kaybına veya anlam kaymasına uğradıktan sonra tam olarak dilbilimsel şeklini ve anlamını kazanması.

Diyalog:

İki veya daha fazla insan arasındaki diyalogu kolaylaştırıcı karşılıklı güven ve anlayış.

Duyumsal Keskinlik:

Çevremizden elde ettiğimiz bilgi duyusu hakkında daha yararlı ve daha hassas ayrımlar yapabilme yeteneği, ifade edilemeyen davranışları anlayabilme yeteneği.

Dünya Modeli:

Her insanın kendine özel olan dünya görüşü o kişinin bireysel algılama ve tecrübelerinden oluşmaktadır. Bir bireyin kişisel davranış prensiplerinin özeti.

Ekoloji:

NLP’de, insan ile düşünceleri, stratejileri, davranışları, yetenekleri, inançları ve değerleri arasındaki ilişkilerin tümü. Sonuçların geniş çaplı etkileri konusundaki duyarlılık ve uygunluk ilgisi. Sonuçların işlemesi.

Erişim Sırası:

Belirli şekillerde düşünebilmek için vücudumuzun nefes alıp vererek, duruş şeklimize, mimiklerimiz ve göz hareketlerimizle belli bir hal üzere tutulma yolları.

Eşleştirme:

Diyalog kurabilmek ve geliştirilebilmek için diğer bir insanın davranışlarının bir kısmının adapte edilmesi.

Evrensel Ölçüler:

“Her”, “Asla”, “Hepsi” gibi kelimeler için kullanılan dilbilim terimi. İstisnaların kabul edilmediği  mutlak olan şeyler vurgulanır, Meta Model sınıflandırmalarından biridir.

Fonolojik Çok Anlamlılık:

Aynı sesi veren iki kelime.

Gelinen Yoldan Geri Dönmek (Geri Sarmak):

Bir başkasının anahtar kelimelerini ve vurgularını kullanarak bir şeyi anlatmak veya özetlemek; anlatılan şeyin anlaşıldığından emin olmak için söylenen şeyleri tekrar etmek.

Gelecekteki Örtıek:

İstenen davranış veya durumu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinden emin olmak için sonucun test edilmesi veya zihinsel olarak tekrarlanması.

Genelleme:

Özel bir olayın o tarzdaki bütün olaylar için örnek oluşturması; genel iletişimlerdeki “yüzeysel yapı” gibi.

Gerçek Anlamından Saptırma:

İhmal, genelleme ve anlam kaybıyla birlikte “derin anlamlı” bir olayın sınırlı değişmiş ve bütünlüğü olmayan bir bağlamda değerlendirilmesinin ifade edilişi.

Gerçeklik Haritası:

Bazen “dünyanın modeli” olarak alınabilir. Herkesin kendine ait dünyası onun kişisel deneyimlerinden ve algılarından oluşmaktadır.

Gerçeği Ortaya Çıkarmak:

Doğrudan gözlemle veya sorular sorarak bir insanın davranışları veya düşünce yapısı hakkında bilgi edinmek. Örneğin, bir insanın davranışları model olarak alındığında veya onların önemleri ve sonuçları belirlenerek.

Gereklilik    Bildiren    Yapı:  

  (-meli,    -malı    gibi)    ifadelerin

şekillendirildiği dilbilimsel kurallar. Görsel Görme duyusuyla yapılan şeyler.

Görselleştirme:

Dışarıda görülen imajların zihinde canlandırılma süreçleri. Bazen bütün zihinde canlandırma, temsil etme sistemi veya zihinsel canlandırma ile aynı anlama gelir.

Göz Erişim Hareketi:

Gözün belirli yönlerdeki hareketleri görsel, işitsel veya kinaestetik düşünce metotlarını gösterir.

İçe Ait Algılar:

Oluşturduğumuz ve imajlarla, seslerle, duygularla, kokularla ve lezzet duyusuyla bağlantılandırarak zihnimizde depoladığımız bilgi modelleri. Duyumsal modeller veya süreçler.

İçinde Bulunulan Durunu Kendinizi nasıl hissettiğiniz, ruhsal durumunuz. İçinde bulunulan anda bireyin yaşadığı ruhsal ve fiziksel hallerin tümü.

İçinde Bulunulan Durumu Yeniden Şekillendirme: “Bu başka nasıl bir anlama gelebilir?” şeklinde sorular sorarak bir ifadeye veya duruma başka manalar vermek. Diğer bir bakış açısını elde edebilmek için seçtiğiniz şey üzerine odaklanmak.

İkinci Pozisyon:

(Bakınız aynı zamanda Birinci Pozisyon, Üçüncü Pozisyon)   Dünyayı   bir   başkasının   bakış   açısından görmek.

Örneğin; birisiyle diyalog kurarken kendini karşısındaki insanın yerine koymak.

İsim Fiil Dilbilimde bir fiili soyut bir isme çevirme ve bu kelimenin bir isim için fazlasıyla düzenli olma işlemidir.

İşitme:

İşitme duyusunu kullanmak için.

İyi Şekillendirme Kriteri:

Bir düşünme şekli ve gerçekleştirilebilir, doğruluğu kanıtlanabilir, harekete geçirebilir ve de diğer kişisel sonuçlarla uygunluk gösteren sonuçların ifade ediliş şekli. Devamlı başarı ve başarılı sonuçlar için temel.

Karmaşık Eşitlik:

Aynı anlama geldiği düşünülen iki ifade. Örneğin: “O bana bakmıyor, öyleyse söylediklerimi dinlemiyor.”

Karşılıklı Eşleştirme (Aynı zamanda bakınız yansıtma):

Bir kişinin farklı bir hareket şekliyle vücut dilini eşleştirmek. Örneğin; birisinin konuşma ritmine uygun olarak ayağın yere vurulması.

Kaynaklar:

Amaca ulaşmak için elde edilebilen anlamlar olup psikolojiyi, ruh halini, düşünceleri, stratejileri, deneyimleri, insanları, olayları veya sahip olunan şeyleri kapsayabilir.

Kimlik:

Bir insanın, insan olma özellikleriyle ilgili kişisel görünüşü ve görüşü.

Kinaesthetic:

“Hissetme” duyusu, dokunma duyusuyla algılanabilen hisler ve hatırladığımız duyular, hisler; hareket ve denge hissi gibi içsel duygular.

Koklama Duyusuna Ait:

Koku alma duyusuyla çalışmak

Konuşma Varsayımları:

Bir soaınun emir gibi yorumlanabileceği dilin hipnotik özellikleri.

Meta Model- Anlam kayması, anlam kaybı veya genelleme sebebiyle bir diyalogtaki saklı anlamı ifade eden modeldir. Konuyu aydınlatmak için özel sorular içerir ve duyumsal deneyim ve “derin yapıyla” tekrar bağlantı kurabilmek için dilin özensiz kullanımıyla mücadele eder.

Mecaz:

Bir hikâye veya konuşmadaki bir karşılaştırmaya atıfta bulunan bir figür vasıtasıyla dolaylı bir anlatım. NLP’de mecaz; fıkrayı, masal şeklindeki küçük hikâyeler ve  alegoriyi kapsayabilir.

“Miş Gibi” Yapmak:

Gerçekleşmiş bazı olayları görmezlikten gelerek “olmuş” gibi düşünmek; pozitife yönelmek ve yaratıcı problem çözümlerine ulaşmak için zihinsel olarak görünen problemlerin ötesine geçerek yeni çözümler oluşturmak.

Milton Model- Meta modelin tersi olup bir başka insanın deneyimlerini kendine rehber edinmek ve bilinçaltı kaynaklarına ulaşmak için belirsiz bir dil kullanılmasıdır.

Model Bir şeyin nasıl işlediğinin, kimin amacının daha yararlı olacağının pratik tanımıdır. Genellenmiş, anlam kaybına veya kaymasına uğramış kopya.

Noktalama İşaretlerinin Çok Anlamlılığı:

İki ayrı cümlenin bir cümle haline getirilmesiyle oluşturulan çok anlamlılık.

Nörolojik Aşamalar:

Aynı zamanda deneyimin farklı mantıki aşamaları olarak da bilinir: Çevre, davranış, yetenekler, inanç, kimlik ve ruh.

Örnek Almak:

Bir insanın bir şeyi gerçekleştirebilme, davranış ve fikrinin ayırt edilebilme süreci. Hızlandırılmış öğrenme ilkesi.

Örnekleme:

Onların dünya modeline katılarak belli bir sürenin üzerinde diğer insanlarla diyaloga geçilebilmesi ve bu diyalogun sürdürülmesi. Davranışlar kadar inançları ve görüşleri de örnek alabilirsiniz.

Özel Olmayan Fiiller:

Kendilerinden zarf türetilebilen fiiller olup aksiyonun nasıl gerçekleştiğinden bahsetmezler. Süreç, özel değildir.

Parçalara Ayırmak (Aynı zamanda bakınız Aşamalandırmak):

Genelden veya çok anlamlılıktan özele doğru gitmek veya “büyük resimden” detaya doğru inmek ya da tam tersi “mantıki seviyeyi” yükselterek ve alçaltarak algılayışın değiştirilmesi.

Pasif Zaman:

Bir çeşit transa geçtiğimiz zamanlar olup dikkatimizin içinde yaşadığımız çevreden ziyade kendi duygu ve düşüncelerimize yöneldiği anlardır. Örneğin; hayal kurduğumuz zamanlar.

Rehberlik:

Kendinizi karşılaştırdığınız veya kendinize rehber edindiğiniz diğer insanları çok yakından tanıyarak kendi davranışlarınızı değiştirmeniz.

Rehberlik Sistemi- Görsel, işitsel, kinaesthetic temsil sistemi olup erişilen bilgileri bilinç düzeyine yükseltir.

Silmek, Çıkarmak:

Konuşurken veya düşünürken yaşanan şeyin bir kısmını atlatmak.

Sinir Dili Programlanması:

Mükemmel olma çabası ve bireylerin kendi deneyimlerini nasıl yapılandırabileceklerini gösteren bir model.

Sonuç:

İyi düzenleme ölçüsünü karşılayan istenen, duyu temelli, özel sonuçlar.

Sözler (Varsayımlar):

Bir diyalogun anlamlı kabul edilebilmesi için olmak zorunda olan görüşler ve ifadeler.

Strateji:

Özel bir sonuca ulaştıran işaretler dizisi.

Synaesthesia:

Bir duyu ile diğer bir duyu  arasındaki otomatik bağ. “O konuda ne hissettiğimi göreceğim.” örneğinde olduğu gibi “duyumsal fiiler”de örneklendirilebilir.

Tat Alma Duygusu:

Tad alma duygusunu kullanmak için.

Trance (Trans, Kendinden Geçme):

Bazı uyarıcılarla dikkatin içten gelen bir odaklanmayla oluşturduğu geçici ruh hali.

Tercih Edilen Sistem:

Bir bireyin genel olarak bilinçli düşünmek ve yapacaklarını düzenlemek için kullandığı temsil sistemi.

Uyarmak:

Herhangi bir uyarıcının veya iç ya da dış sebeplerin bağlantıya geçtiği ve sonucu harekete geçirdiği bir yöntemdir’. Bu doğal olarak gerçekleşebildiği gibi bilinçli olarak da oluşturulabilir.

Uygunluk:

Sonuç ne olursa olsun bir insanın bütün yönleriyle.bir şey konusunda tamamen samimi olması. Bir insanın bütünüyle kendiyle barışık olması.

Uyuşmazlık:

Bir olayın sonucu veya bir ifade tam olarak benimsenemediği zaman ortaya çıkan iç çatışma. Bu durum bir insanın sözleri ve davranışları arasındaki farklarla; özellikle de ince farklarla gün yüzüne çıkar.

Üçüncü Pozisyon:

(Aynı zamanda bakınız Birinci Pozisyon, İkinci pozisyon) Tarafsız ve güvenilir bir gözlemcinin bakış açısından dünyayı algılamak. Üç Algılama pozisyonundan biri olup diğerleri; birinci ve ikinci pozisyonlardır.

Üçlü Tanım:

Birinci, ikinci ve üçüncü pozisyonlar vasıtasıyla deneyimlerin  algılanma  şekli.  Böylece,  bir   şeyin  iç  yüzünün

kavranabileceği ve anlam seçimlerine gidilebilecek daha geniş bir perspektif elde edilebilir.

Yansıtma:

Ayna imajında olduğu gibi başka bir insanın davranışlarının bir bölümüyle kendini eşleştirmek.

Yanlış Eşleştirme:

Başka bir insanın farklı davranış şekillerine kendini adapte ederek, toplantıyı veya sohbeti yeniden yönlen- dirmek.bölmek veya son vermek  amacıyla  diyalogun kesilmesidir.

Yeniden Tasarlamak:

Bir ifadeye, davranışa veya duruma farklı bir mana verebilmek için referans çerçevesini değiştirmek. Farklı bir perspektif kazanma, örneğin bir problemin iç yüzünü kavrama.

Yetenekli Olma Hali:

Bir insanın kendisini yetenekli hissettiği zaman ortaya çıkan sinirsel ve fiziksel deneyimlerin hepsi. Bir sonucu elde etmemize sebep olan ruh hali.

Yüklemler:

Bir temsil etme sisteminin kullanımını gösteren duygu temelli kelimeler.

Yüzeysel Yapı:

Anlam kayması, anlam kaybı ve genelleme sebebiyle derin anlamdan (yapıdan) çıkarılan konuşma veya yazı dilinde kullanılan bir dilbilim terimi.

Zaman Çizgisi:

Geçmişteki şimdiki ve gelecekteki resimlerin, seslerin ve duyguların depolanma şekli.

20.yüzyıl özellikle 1950’lerden itibaren yönetim ve yönetim teorileri tartışmalarının ve arayışlarının yoğunluk kazandığı bir dönem olmuştur. Yönetim alanında beyni etkin kullanımdan zaman yönetimine, insan kaynaklarından satış prensiplerine kadar pek çok teori ve fikrin gündeme geldiği ve kimi zaman da teoriler arasında düşünce farklılıkları olduğunu görüyoruz.

Yönetim, bir düşünce ve anlayışın ifade ediliş tarzıdır. Yönetimdeki yerel farklılıklar, Doğu-Batı uygulamaları ve global arayışlar da bu anlayış farklılığının bir ifadesinden başka birşey değildir.

Bir düşünce işi olan yönetim günümüzde fiziksel yeteneklerden ziyade bu düşünce gücü etkinlik kazanacaktır. Hepimizin, kullandığımızın kat be kat üzerinde olan beyin gücü ve sağ sol beyin anlayışı yönetim farklılıklarında önemli bir etkendir.

Yönetim dünyasında yıllardır etkinliğini sürdüren mantıksal ve rasyonel sol beyin sistemine alternatif olarak sağ beyin fonksiyonları sunulmaktadır. Bugünün yönetim anlayışı artık beynin iki yarımküresinin birbiriyle etkileşim içerisinde çalışıp en iyiyi bulmayı amaçlamaktır.

Beynin fonksiyonları ve iş dünyasındaki yönetim teorileri, NLP ilkeleri gibi konuları ele alış tarzıyla bilinen Harry Alder, bu eserinde sağ beyin işleyiş şeklini akıcı bir üslupla anlatarak onu güncel hayatta ve yönetimde etkin

bir şekilde kullanmaya yönelik örnekler sunmaktadır. 10 bölümden oluşan eserde önce beynin her iki yarımküresini tanıyacak, zihnin işleyişi ile ilgili yapılan çalışmaları göreceksiniz. Daha sonra NLP’den hayal gücü ve sezgiden hatırlamaya kadar sağ beynimizi ilgilendiren fonksiyonları ele alıyor yazar.

Eserin, konunun ilgilileri için kaynak bir eser olduğunu belirtiyor ve sizi beynin bu iki yarımküresini daha yakından tanımaya davet ediyoruz.

2000’li yılların yöneticisi artık farklı biri olacak. Bu farklılık da onun beyin gücünü etkin ve farklı kullanması ile ortaya çıkacak.

Kişisel v” Mesleki Başarıya ulaşmada Şeyh eücmti Etkin Kellmm Sağ Beyin Yöneticisi

KARİYER

Bu kitap, gerçek duygusal özgürlük yolundaki engellerin üstesinden gelebilmek için herkesin kullanabileceği bir dizi güçlü tekniği içermektedir.

Amerika ve Avrupa’da son birkaç yıldır, Gary Craig ve Adrienne Fowlie’nin geliştirdiği Kişisel Gelişim, Ruhsal Gelişim ve Duygusal Gelişimi kapsayan “EFT” (Duygusal Özgürlük Teknikleri) ve Barry Snyder ve Karen Anderson’un duyguların derinlerine inmek için geliştirdiği “GTT” (Keşif Teknikleri) Kişisel değişim ve gelişim alanında uzmanlar tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Bu kitap, okuyucuyu kendini keşfetme macerasına sürüklüyor. Eseri, içi paha biçilemez eşyalarla dolu bir hazine sandığı gibi ele almak mümkün. İçerisinde EFT ve GTT ile ilgili genel bilgiler, kendi tecrübelerimizden örnekler ve her teknik ile ilgili adım adım yönlendirmeler bulunuyor. Aynı zamanda bu tekniklerin kişisel gelişime nasıl katkıda bulunabileceği ve insan hayatındaki dengeyi ve bütünlüğü nasıl sağlayabileceği de ele alınıyor.

Yeni olana her şeyde olduğu gibi bu teknikler konusunda da başarılı olmanın anahtarı pratik yapmaktır. EFT tekniklerinin uygulaması oldukça kolaydır fakat sonuçları etkileyebilecek olan bazı incelikler vardır. GTT teknikleri daha derinlere inebilir ve bu metotlara tam anlamıyla hakim olmak daha uzun süre alabilir. Bu özellikle kişisel keşfine yeni başlayanlar için geçerlidir.

Birçok insan “EFT” (Duygusal Özgürlük Tekniklerini) modern mucize olarak görüyor. Bu tekniklerle, üzeri örtülü duyguları, kişisel savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak ve derin ilerleme ortaya koyabilmek mümkün. Duygusal Özgürlük Tekniklerinde aşağıdaki konular işleniyor:
 • Mesleki ve yaratıcı engelleri kapsayan korkuların giderilmesi, Mesleki fırsatları genişletmek,
 • Kişisel ilişkileri ve iş ilişkilerini iyileştirmek,

Alışkanlık haline gelen arzuların ve istenmeyen davranışların durdurulması

Kişisel ve duygusal gelişim sürecinizi yükseltmek,

Hep yapmak istenen; ama bir türlü cesaret edilemeyen şeyleri deneme cesaretini oluşturmak,

Para konusundaki sınırları zorlamak ve hayatta maddi konularda daha rahat olma konusunda fırsatları keşfetmek,

Stres, huzursuzluk, öfke, hayal kırıklığı ve deprasyon,

‘ Acılardan kurtulmak, uykusuzluğun üstesinden gelmek, ‘  Diyalog sorunlarını çözmek ve dahası…

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.