21 Günde NLP / 5.Gün

5. GÜN

Güçlü İletişim Teknikleri

Bu ünitenin içerdiği konular:

  • Diyaloğu Ayarlamak • Örnek ve Rehber Olmak
  • Yanlış Eşleştirme
  • Dostluk Kurmak • Uyumlu Eşleştirme

Bugün diyalog hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz. Onu nasıl ayarlayabileceğiniz, örnek ve rehber olarak diğer insanların davranışlarını nasıl değiştirebileceğiniz bugünün konuları arasında. Aynı zamanda, söz konusu olan grup olunca nasıl diyalog kuracağınız ve yanlış eşleştirmenin nasıl ve ne zaman olduğu hakkında da daha fazla bilgi sahibi olacaksınız.

Diyalogu /Ayarlamak

4. günde öğrenmiş olduğunuz farklı eşleştirme tekniklerini uyguladığınız için, iletişim yeteneğinizi istediğiniz herhangi bir seviyeye en mükemmel şekilde taşıyabilirsiniz. Arada bir ilişki kurmak kadar bu ilişkinin, diyalogun gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleştiyse derecesinin ne olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Dikkatli bir gözleme (duyusal keskinlik) duyulan ihtiyacı da zaten vurgulamıştık. Böylece aradaki ilişkiyi farkedebilecek ve ölçebileceksiniz (ayarlayabileceksiniz).

Mühendislikten ödünç alınmış bir kelime olan “ayarlamak” sözü NLP’de, en küçük reaksiyonları bile farkedebilme ve  anbean diğer insanlardaki değişiklikleri “ölçebilme” anlamına geliyor. Daha sonra eğer gerekliyse kendi davranışınızı da ayarlayabilirsiniz. Bu Dört Aşamalı Başarı Modelindeki “fark  etme” aşamasını andırır. Ayarlama, ölçme işlemi çok fazla pratik gerektirir ve başlangıçta aynı anda birçok şeyi izlemek imkansız gibi görülebilir. 4. gün, diyalog kurabileceğimiz ve kabul edebileceğimiz farklı alanları öğrenmiştik (Fizyoloji, ses, dil ve düşünme tarzı, inançlar ve değerler, deneyim ve ilgiler, nefes alma örnekleri). Şimdi, diyalog kurma ve kabul etmede işinize yarayabilecek dört yöntem daha göstereceğiz.

İçinize Doğan Hisler

Birisiyle “bağlanmıştık” duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu, çok fazla kullanılmadığında körelebilecek olan bir sağ beyin sezgi yeteneği olup, doğal bir şeydir. Bununla birlikte, pratikle, içinize doğan bu hisleri, algılamayı öğrenebilirsiniz. Sezginize güvenerek bazı riskleri üzerinize almak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü onlar çoğu zaman mantıklı şeyler gibi görülmeyebilir. Sağ beyin duyguları veya “kimyası” herhangi bir “mesajı” açık bir şekilde ayrıntılarıyla anlatmayabilir. Bu sebeple, onu denemek için basit ve düşük riskli olayları seçin.

Renk Değişimi

Karşınızdaki insanın teninin rengindeki değişikliği gözlemleyin. Bu, 4. günde öğrenmiş olduğunuz fizyolojideki mikro  değişiklikleri gösterir. İsteme bağlı olmayan böyle değişiklikleri doğrudan eşleştiremeyebilirsiniz. Fakat onları ölçerek, kendi metodunuza göre, onların ifade ettiği ruh haliyle eşleştirme yapabilirsiniz.

Örneğin, eğer karşınızdaki insanın ruh haline göre eşleştirme yaparsanız yani, heyecanlı, canlı, neşeli, ciddi, şaşkın olmak gibi özellikler ten rengindeki değişikliklerden gözlemlenebileceğinden,  aranızda  bir  diyalog geliştirebilirsiniz.

Ten renginin yanında, bireyin görünüşünde nefes alıp verme hızı dudağının ve göz bebeğinin şekli, yüzündeki kasların gergin veya gevşek oluşu, ellerde ve ayaklardaki küçük hareketler gibi başka küçük değişiklikler de olur.

Ani Yorum

İnsanlar bazen görüşmeniz konusunda neler hissettiğini harfi harfine söyleyecektir ve eğer sadece gizli göstergeleri takip ederseniz bunu kaçırabilirsiniz. “Aynı fikirdeyim.” “Doğru.” “Kesinlikle.” gibi bazı pozitif ifadeler kullanan karşınızdaki insanı dinleyin. “Aynı boyuttayız.” Veya “Zihnimi okumuş olmalısınız.” gibi ifadeler daha güçlü bir ilişkiyi gösterebilir. Daha resmi durumlarda veya daha az açık yorumlarda böylesi ani iletişim göstergelerini araştırmak ve yorumlamak zorunda kalabilirsiniz.

Rehberlik Yeteneğiniz

Bazen karşınızdaki insan sizin bazı hareketlerinizi, ses niteliklerinizi veya dilinizi takip etmeye başlar. Onlar sizi “örnek alır” ve siz onlara “kılavuzluk” edersiniz. Bir sonraki bölüm bunu daha detaylı anlatacaktır.

Örnek ve /Rehber Olmak

Örnek olmak ve rehberlik vasıtasıyla diyalog kurabilir ve sürdürebilirsiniz ve aynı zamanda diğer kişide değişikliklere  sebep olabilirsiniz.

NLP, “örnek olma” terimini, devam eden bir süreçte eşleştirme yapmak manasında kullanır. Diyalog kurmak istediğiniz  bir kişiyle, ses tonu ve hızı ile fiziksel davranışları da içeren bir “örnek alma” süreci başlar. Anlık, refleks benzeri bir eşleştirmeden ziyade uzun bir yarışmadaymış gibi süratinizi ayarlamakta onu örnek alın.

Diğer bir deyişle, o kişide kalın. Böylece, örnek almayı bir taktik yeteneği olmaktan ziyade stratejik bir yetenek olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, önemli bir görüşme olayında zihinlerin biraraya gelmesini sağlamanız gerekir. Genellikle fizyolojik eleştirmede kullanılmasına rağmen, aynı zamanda 4. günde açıklandığı gibi, deneyimleri, inanç ve değerleri ve dili de örnek alabilirsiniz.

Kılavuzluk yaptığınız zaman, (ilişki devam ederken) yavaş yavaş kendi davranışınızı değiştirin ve bu şekilde diğer insan sezgisel olarak kendisiyle sizi eşleştirsin veya sizi “takip etsin.” Farklı bir şekilde söylersek, eşleştirme ve örnek olma zamanında, diyalogu gerçekleştirecek davranışları takip edin. İlişki içindeyken de, iletişim hedeflerinize veya sonuçlarınıza neden olması için, ikna, ilgileneceklerini anlatacaklardır.espri, etki veya buna benzer şeyler için davranışlarınızı yönlendirin.

Örnek ve rehber olmak vasıtasıyla, böylece oluşturmuş olduğunuz diyalogu ölçebilir veya ayarlayabilirsiniz. Bir insana rehberlik etmek konusundaki başarınız, onunla kurmuş olduğunuz diyalogun seviyesine ve kalitesine bağlıdır. Aynı zamanda, rehberlik konusundaki başarı dereceniz diyalogun derinliğini ayarlayacaktır.

Kendinizin örnek ve rehber olma yeteneğini test edebilirsiniz. Aksiyonlarınızı azıcık değiştirin ve gecikmelere imkan vererek, karşınızdaki insanın sizi takip edip etmediğine dikkat  edin. Benzer bir davranış, ses tonu veya yaptığınız değişiklik her neyse onu benimseyebiliyorlar mı? Eğer adaptasyon gerçekleşiyor.

Basit örnek almaya (eşleştirmeye) geri dönmeniz ve sonra tekrar denemeniz gerekiyor. Birey gerçekten içgüdüsel olarak rakip ettiği zaman bu sizin hem diyalogunuzun hem de rehber olma yeteneğinizin varlığına delildir.

Karşınızdaki insanın fizyolojisini etkilemek kadar, rehberliği birisinin duygularını, yaklaşımlarını, bakış açısını veya kararlarını etkilemek için de kullanabilirsiniz. Örneğin, eğer karşınızdaki insanın ruh hali düşük bir ruh halini yansıtıyorsa, eğer onunla kendinizi birazcık eşleştirirseniz sizinki de öyle olur.

Fakat fizyoloji ve duygular yakından alâkalıdır. Böylece, fizyolojinizi değiştirerek genellikle karşınızdaki kişinin ruh halini değiştirmesi için rehberlik yapabilirsiniz. Eğer yavaş yavaş daha pozitif bir fizyoloji, ses örneği veya dil konusunda örnek olabilir veya rehberlik yapabilirseniz, pozitif ruh hallerini tekrar kazanmalarına yardım edebilirsiniz.

Zor İnsanlara Örnek ve Rehber Olmak

Eşleştirme ve diyalog prensipleri, durum başarılı bir iletişim doğuracak gibi görünmediği zamanlar da bile her zaman işe yarar. Prensip aynıdır: Eşleştirme diyaloga yardım eder ve değişikliğin meydana gelmesinden önce aranızda belli bir diyaloga ihtiyaç vardır.

Bazen eşleştirme kısmi olarak uygulanabilir, örneğin sinirli ve üzüntülü bir insanla ilgiliyse. Bir insan hızlı ve dışa dönük hareketlerinde kendini oldukça sallantıda hissediyorsa genellikle bunu yansıtır.

Sağduyu bize onların tam tersi sakin ve aklı başında bir yaklaşımın onları daha da kötüleştireceğini söyler (Bazı psikologlar da bu yaklaşımı desteklerler). Bu sebeple, öncelikle (uç olaylarda mantık çerçevesinde) diyalog kurmak için onların hal ve davranışlarına örnek ol. Sonra, onları kendi sonucunuza (muhtemelen onların da) rehberlikle ulaştırın.

Öncelikle bunun anlamı onun davranışları içerisinde en azından bir dereceye kadar karşınızdaki insanla bağlantı kurmaya ihtiyacınız var. Eğer onlar hızlı konuşuyorsa siz de aynısını yapın. Konuşma esnasında çok fazla el kol hareketi yapıyorlarsa siz de aynı şekilde davranın. Sözleriniz ve bütün vücut dilinizle onları anladığınızı, umursadığınızı bilmelerini sağlayın.

Yaptıkları şeyin uygunluğunu tartışmaksızın sürekli örnek alın. Çok uç davranışlar sözkonusu olduğunda, 4. günde öğrenmiş olduğumuz kısmi veya çok genel bir eşleştirmenin temel ilişkiyi kurduğunu göreceksiniz. Yan yollardan da gidebilir ve yine sonuca ulaşabilirsiniz. Hangi derecede olursa olsun herhangi bir olayda örnek almak ilk yapılacak şeydir.

Yoksa büyük ihtimalle onlara başarılı bir kılavuzluk yapamazsınız. Sonra yavaş yavaş belli bir zamanda iletişiminizdeki bir özelliği değiştirin ve onların bunu takip etmelerini bekleyin. Başarılı bir iletişim için onları vücutlarının hareketlerinde, seslerinin tonunda veya bütün hallerinde daha uysal bir noktaya doğru çekin (yani, en azından onlara sessizce oturma veya ayakta durma alışkanlığını kazandırın).

Elde ettiğiniz sonucu aklınızda tutun. (Eğer elde edilmişse, onlar için de faydalı olacaktır.) Bir kural olarak, uç davranışlara rehberlik yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz boyutta eşleştirme yapın.

Örnek ve Rehber Olmayı Pratiğe Geçirmek

Birçok olayda muhteşem sonuçlar elde edebilmek için örnek ve rehber olmayı kullanabilirsiniz. Şu alanlarda işinize yarayabilir:

  • Görüşmelerinizi kolaylaştırır.
  • Satışların başarı şansını pozitif yönde etkiler. & Öfkeli bir müşteriyi veya personeli yatıştırır.
  • Sinirli bir patronun kaprisine katlanabilmenizi sağlar. &   Zor bir seminer temsilcisini idare eder.

Bir olayın ateşini söndürür.

<£” Başkan olarak toplantının istenen ve olması gereken durumda olmasını sağlar.

Bir matemin üstesinden gelmede &     Kötü haberleri vermede

&    Ele avuca sığmaz çocukların idaresinde Bir takım ruhunu beslemek için

Hassas bir görüşmede kontrolü ele almanızı sağlar.

İçine kapalı, iletişimden hoşlanmayan bir insanı açmak için kullanabilirsiniz.

İnandırıcı bir durum oluşturmanızda

İletişime daha çok yardımcı olabilecek şekilde; ciddi, açık kalpli vs. birisinin ruh halini değiştirmekte

Her bir olayda kendinize şunu sormanız gerekiyor: “Hangi fiziksel duruş, hareket, ses tonu, değerler ve karşımdaki insanın diğer özellikleri benim iletişim hedefimi, en iyi şekilde destekleyecek?” Örneğin, ayağa kalkmak veya oturmak mı yoksa alçak ses tonu veya coşkunluk mu, yoğunluk ya da rahatlık mı veya yakınlık ya da uzaklık mı yoksa hareketsizlik veya hareketlilik mi? Ve bu özelliklerden hangisini istediğim sonucu elde etmek için örnek almalı ve rehber edinmeliyim?

Açıkçası, çok fazla uygulamayla, süreci kişiden kişiye adapte etmeniz gerekebilir. Bu iletişim içinde olduğunuz insanın ruh haline ve ikna etmek istediğiniz ruh haline bağlı olacaktır. Örneğin, “hiper” bir insanı daha iyi bir diyaloga ve ikili iletişime izin veren daha sakin bir seviyeye çekmeniz gerekebilir. Diğer yandan çok pasif bir insanı motive etmek zorunda kalabilirsiniz.

Diyelim ki çok öfkeli bir otel müşterisiyle ilgilenmek zorundasınız. Özel olayların -bazı otellerde bazı zamanlar bazı insanların duygularını ateşleyebilen şeyler- bir önemi yok. Bazı klasik iletişim eğitimleri yavaş ve sessiz konuşmak, sakin ve serinkanlı kalmak konusunda ısrar ederler. Fakat gerçekte, ne kadar sakin görünürseniz o kadar öfke uyandırabilirsiniz.

Karı ve kocalar, eşlerden biri sinirli olduğunda ona serinkanlı bir objektiflikle tepki göstermenin etkisini niçin bilmiyorlar?

Benzerlik prensibi, diğer insanın dünyasına katılmanız, eğer isterseniz paylaşmanız anlamına gelir. Böylece, (en azından kıs- oü olarak) onların vücutlarının genel duruşu, vücut hareketleri, ses hızı ve seviyesiyle eşleştirme yapmaya ihtiyaç duyarsınız.

Ellerini rahat bir şekilde yana salmış bir insanla bağlantı kurmaya Çalıştığınız zaman, örneğin; bir sandalyeye neredeyse yatacak Kadar boylu boyunca uzanmayın veya kollarınızı sıkı sıkıya kavuşturmayın. Sizi onların kötü durumuyla empati kurduğunuz şeklinde algıladıkları zaman, en alışılmadık ittifak gerçekleşebilir. Şu şekilde bir ifade kullanın: “Tam olarak neler hissettiğinizi anlıyorum. Ben de kendimi aynı şekilde hissederdim.”

Paradoksal olarak, çok canlı iletişimlerde bile, öğrenmiş olduğunuz eşleştirme prensiplerini kullanarak, diyalog oluşturabilirsiniz. Rehberlikteki denemelerinizle ileride daha çok başarınız olacak. Yavaş yavaş sesinizi alçaltın ve karşınızdaki insanın da alçaltmaya başlamasını bekleyin. (Karşındaki insanla doğal olarak ve farketmeksizin kendini eşleştirmekle  ilgili evrensel insanlık eğilimini yansıtıyor.)

Sonra, aynı rehberlikte, sesinizin hızını belki de tonunu azaltın. (Minimum bir rehberliğin üzerine bile kurulabilir.) Daha ileri bir rehberlik oluşturmak için ellerinizi yavaş yavaş aşağı salın ve ellerinizi ve vücut hareketlerinizi kasın. Gerçekleştirme amacı sadece diyalog için değil aynı zamanda elde etmek istediğiniz sonuca ulaşmak için size yardım edecek olan daha fazla iletişim modu içindir de.

Bu olayda daha ileri bir rehberlik, örneğin, (tam da bu aşamada) karşınızdaki insanı özel bir oda veya ofise yöneltmeyi içerebilir. Orada, onların ihtiyaçlarına ve kendi sorumluluklarınız ve sınırlamalarınıza gerektiği gibi muamele edebilirsiniz. Bu şekilde artan bir yönlendirmeyle (rehberlikle) başarılı bir şekilde değişen davranış için temel olan diyalogunuzu devam ettirebilirsiniz.

Doğal bir sakinleştirme, büyüleme ve ikna etme yeteneği olan mükemmel bir iletişimci gözlemlerseniz, NLP eşleştirme yeteneklerinizin devrede olduğunu muhtemelen göreceksiniz. (Büyük ihtimalle, farkında olunmayan bir yeteneğin örneği olarak.) Başarılı iletişim stratejilerini benimseyerek ve uygulayarak, şu ana kadar size doğal, kişisel veya genetik bir yetenek gibi görülmüş olan şeylerin daha iyisini yapmak için yola çıkabilirsiniz.

Her zaman elde etmek istediğiniz sonuçlar (istediğiniz şeyler) ve iletişim sonucunuz (özel bir görüşmeden, toplantıdan, konuşmadan veya diğer etkileşimlerden elde etmek istediğiniz şey) bağlamında kalın ve aynı zamanda kendi örnek ve rehber olma kapasiteniz, yeteneğiniz içerisinde kalın. Bununla birlikte, hedefleriniz 2. günde öğrenmiş olduğunuz iyi tasarlanmış sonucun altı unsuruna uymalıdır. Bunlar kendiniz için olduğu kadar karşı taraf için de faydalı olmaya çabalamayı gerektirmektedir.

(İki tarafa da faydalı bir sonuç) ve onların dünya haritalarına da saygı duymanız esastır. Örnek ve rehber olmayı da içeren kişiler arası birkaç yetenek aynı alanda çalışır. Zaten öğrenmiş olduğunuz prensipler üzerine yapmış olduğunuz şey temeldir. Etkili bir iletişim, işinize, kariyerinize veya bir insan olarak tüm başarılarınıza büyük çapta katkıda bulunabilir. Öğrenmiş olduğunuz yetenekleri seçerek ve kullanarak daha ilerisi için tasarlanmış sonuçlarınızı bile arıtabileceksiniz ve başarı isabet oranınızı arttıracaksınız.

Gruplara Örnek ve Rehber Olmak

Birden çok insanla iletişim içindeyken, farklı vücut dilleri ve ses örneklerini eşleştirmeyi kolay bulmayabilirsiniz. Bununla birlikte, deneyim ve değerlerin  paylaşılan “ortak paydasıyla” başlayarak,

4. günde görmüş olduğunuz inançları, değerleri ve deneyimleri eşleştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda, bazı boyutlarda bir grup için de örnek ve rehber olma metodunu uygulayabilirsiniz.

Büyük Gruplar

Bir toplantıyı örnek olarak alalım. (Bununla birlikte, aşağıdakileri kolaylıkla bir atölyeye, seminere veya başka bir grup çalışmasına adapte edebilirsiniz.) Bir toplantı olayında, genellikle başkanın örnek ve rehber olma yeteneklerini kullanmaya ihtiyacı olacaktır fakat gerçekte herhangi bir üye toplantının gidişatını etkileyebilir. Deneyimlerinizde örnek olarak başlayın. Gruptaki o anda var  olan bazı “benzerlikler” üzerine genel görüşlerinizi ifade edin.

En temel seviyede amaç; ortak amaç, bir araya gelmek, birlikte öğle yemeği gibi bir deneyimi paylaşmak, hazzın veya öfkenin ortak kaynağını paylaşmak (örneğin, rahatlatıcı veya rahatsız edici çevre). Bu bir deneyim eşleştirmesi veya “gerçeklik çerçevesi” kurar. (Daha sonra 15. günde göreceksiniz.)

Aynı zamanda, grubun genel fizyolojisini örnek al. Mesela, eğer hepsi “sohbetin derinliklerine dalmış” görünüyorsa gitmeye can atan, neşeli birisi olarak görünmeyin. Unutmayın, işe yaraması için süreç boyunca tüm bir eşleştirme yapmalısınız. Sonra, onları ortak bir deneyim, inanç veya değerden onların gitmesini istediğiniz bir yere yönlendirirsiniz.

Eğer onları daha dikkatli ve ilgili olmaya motive etmek istiyorsanız, örneğin, onların değişikliğin faydalarını bilmelerini sağlayın. Onlara bu şekilde rehberlik eden birisi olarak sonra yavaş yavaş kendi davranışınızı değiştirin. Bunu küçük, ince artışlarla yapın. Mesela, önce onların meraklarını uyandırın sonra dikkatlerini çekin, sonra sizinle ilgilenmeleri ve size katılmaları için söz alın. Sonra özel bir sonuç üzerinde görüş birliğine varın.

Her seviyede, sözlü olarak yaptığınız öneriler kadar tüm fizyolojiniz de onlara rehberlik edecektir. Bir gruba örnek ve rehber olmak; fizyoloji, ses veya duyusal yüklemlerden ziyade ortak deneyim, inançlar ve değerler üzerine daha çok vurgu yapmayı gerektirebilir.

Kişisel huy, tutum ve duyusal tercihler söz konusu olduğu zaman “Bütün şeyler bütün insanlar için” gibi bir görünüşten kaçının. Sadece ortak deneyimleri eşleştirerek, samimi davranarak, söylediğiniz şeye inanarak, değerlere sahip olarak ve bunları her halinizle ifade ederek, çok büyük grupları bile etkileyebilirsiniz.

Küçük Gruplar

Küçük gruplarda, bireylerle bire bir ilgilenebilirsiniz ve bu yüzden de tüm grup üzerinde etklili olabilirsiniz. Bu insanlardaki grup içinde tek başına hareket etme eğilimini dizginler. Bire bir örnek ve rehber olmada da aynı kuralları takip edin. Hareketleri ve jestleri yanlış eşleştirerek sizinle ve ana grupla diyalogu eksik olanları gösterecek şekilde onları gözlemleyin. İletişimin  kurulması için öncelikle vücut dilini eşleştirmelerini sağlayarak onlarla tek tek ilgilenin.

Arada belli bir ilişki gerçekleştiği zaman, ulaşmak  istediğiniz bakış açısı veya ruh haliyle uyumlu olacak şekilde onlara jestleri, ses özellikleri ve genel davranışları konusunda rehberlik edebilirsiniz. Bir kere yanlış eşleştirme yapmış bir insanı bu şekilde etkilemek sizin için ve tüm grup için  başarı anlamına gelir. Bu özellikle grup içerisinde etkilenmiş birileri olduğu zaman uygulanır.

Bu onların bir şirketteki pozisyonlarını, gruptaki rol veya önlemlerini (teknik olarak) veya kişisel güçlerini arttırabilir. “Elebaşınızı” belirleyin. Amaç grup içerisinde kurulan ilişkinin “eleştirel bir kitlesini” oluşturmaktır ki bundan sonra da grup üyeleri kendi kendilerine aralarındaki diyalogu kuvvetlendirecektir.

Aynı zamanda, negatif davranışları değiştirmeye çalışmaktan ziyade pozitif davranışları örnek alarak diyalog kurabilirsiniz. Bu durumda, dikkatli olmanız ve size ilgi gösteren, diyalog sinyalleri veren kişilerle eşleştirme yapmanız gerekiyor. Onların açıkça destekleyici katkıları iş arkadaşlarını etkileyecektir.

Tekrar, grup diyalogunun eleştirel kitlesini amaçla. Bunun anlamı onu kendi kendinize yapmaktan ziyade eşleştirme yapmayı daha çok temsilcilere bırakmanızdır. Diyalog geliştiği zaman bu otomatik olarak gerçekleşir. Sonra sizin işiniz diyalogu sürdürmek ve gerektiği zaman sonuçlara yol göstermek olur.

Yanlış Eşleştirme

Diyalogtaki ilk denemelerinizde yapmış olduğunuz yanlış eşleştirmeleri fark etmeye başlayacaksınız. Çevrenizdeki insanları gözlemlediğiniz zaman bunun her zaman bilmeyerek gerçekleştiğini göreceksiniz. Fakat yanlış eşleştirmeyi pozitif olarak da kullanabilirsiniz. Yani, aranızdaki münasebetten kurtulmak için. Nihayet aranızdaki diyalogu kesmeyi  istemelisiniz? Belki de şu sebeplerle:

Uzak bir amacı olmadığını hissettiğiniz iletişimi sonlandırmak Sohbetin akışını yeniden yönlendirmek ^>                           Dikkat çekmek

Herhangi bir amaç için diyalogu, iletişimi pozitif olarak yarıda kesmek.

İlişkiyi bitirmek

Siz mükemmel bir diyaloga sahip olabilirsiniz. Fakat karşımızdaki insan -sizin istediğiniz seviyeye dikkat etmiyor olabilir.

Örneğin, sadece karşınızdaki insanın varlığından hoşlanmak, küçük konuşmalar yapmak veya soyut bir seviyedeki iletişim, bunların hepsi iletişim kurmak için iyi bir temel olabilir fakat  onun vasıtasıyla bir sonuca ulaşabileceğiniz etkili bir iletişim kurmaya yetmeyebilir. Böyle durumlarda küçük bir yanlış eşleştirme o kişide küçük bir şok etkisi yapabilir ve böylece dikkatini tekrar toplayabilir. Bu onları, anlatmak istediğiniz bazı önemli mesajlara hazırlar.

Nasıl yanlış eşleştirirsiniz? Aslında, eşleştirme modelini tersine çevirirsiniz. Benzerliklerden ziyade farklılıklar üzerinde durursunuz. Örneğin, görüşmenin sona erdiğini göstermek için farklı bir duruş, ses tonu veya tavır takınabilirsiniz. Mesela, bu avuçlarınızı masaya koyup öne doğru eğilerek her an kalkmaya hazırmış gibi görünmeyi de içerebilir.

O anda zihninize başka bir şey takıldığını ve konuşmayı bitirmek istediğinizi göstermek için farklı bir yönde uzaklara bakabilirsiniz. Ya da uç bir şey olarak, ayağa kalkabilir ve ofisin kapısına doğru yürüyebilirsiniz. Birçok başarılı patron, bu metodu bilmeksizin etkili bir şekilde eşleştirme ve yanlış eşleştirme yapabilir. Onu çok iyi yapan insanları gözlemleyin ve davranışlarını model olarak alın.

Çok ince değişiklikler çok iyi işe yarayabilir. Herhangi bir vücut dilini ve ses örneğini yanlış eşleştirmeye çalışırken gözlerinizi birazcık kaydırın, zihninizin meşgul ve dikkatinizin dağınık olduğunu gösterecek herhangi bir şey yapın ve konuşma esnasında uzunca bir ara verin.

Eğer bir partide veya sosyal bir olayda birisinin omuzlarınızın üzerinden bakarak konuştuğunu tecrübe etmişseniz, bu pek de fark edilmeyen yanlış eşleştirme size şunu söylüyordur: “Bu diyalogu sürdürmek istemiyorum. Bu sosyal hileyi her türlü ticari görevde de kullanabilirsiniz.

Yanlış eşleştirme derecesinin sonucuna dikkat edin. Ani ve “nazik” bir yanlış eşleştirme dağılan dikkati toplayabilir ve iletişimin etkililiğini arttırır. Tam tersi, çok güçlü bir yanlış eşleştirme, eğer istediğiniz buysa, iletişimin aniden kesilmesini sağlayabilir. Bunu yapmak ilişkiyi tehlikeye atabilir fakat her nasılsa nihai hedefinize de uyuyor olabilir.

Tekrar edecek olursak, teknik toplumsal yeteneklerinizi iyi tasarlanmış hedeflerinize uygulamaya ihtiyacınız vardır.

Dostluk Kurmak

Diyalog kurmak geçici bir şeyden ibarettir ve asla  dostluk  kurmak anlamına gelmez. Dostluklar uzun süreli düşünme ve davranış gerektirme eğilimindedir. Hatta birbirini seven  eşler veya çok yakın iş arkadaşları bile ara sıra diyalog eksikliği yaşar fakat onların sağlam ilişkileri, dostlukları devam eder.

Değerli bir ilişki kurmak için, daha büyük bir dostluk sonucu için diyalogu onun bir parçası yapmanız gerekir. Beğenilmek, örneğin, insanların sizden hoşlanmalarını sağlamak için diyalog oluşturulmasını gerektirir. Fakat bunun onların öncelikli tercihi olacak kadar uzun süreli olması değil de bir uzman olarak iş için, sadık ve iki taraf için de faydalı bir ilişki “ilişki pazarlama” olması gerekir. 4. günde öğrenmiş olduğunuz saygı kuralına geri dönebilirsiniz.

İlişki Sonuçları

Bir ilişki, bir dostluk sadece uzun bir zaman diliminden daha fazla bir şey demektir. Yaptığınız şey konusunda yetenekli ve güvenilir olduğunuzu göstermeniz gerekir. Eğer onu hayal kırıklığına uğratmaya devam ederseniz, pozitif kimyasına rağmen karşınızdaki insan size olan sevgisini koruyamayacaktır. Tutarlı  ve güvenilir bir şekilde davranın. Çok farklı mizaçlardaki insanlar bile, yeteneğe, karşılıklı tutarlılığa ve güvenilirliğe dayalı ömür boyu sürecek dostluklar kurabilirler.

Özel olarak diyalog yeteneklerinizi yönlendirmenizle birlikte,  onlar için bir sonuç bağlamı gerekmektedir: Bu ilişkiden (dostluktan) ne umuyorsunuz? Bu sonuç sizin özel bir iletişim sonucunuzdan daha çok “hedef hiyerarşinizi” yükseltecek gibi görülür. (Uzun süreli ilişki hedefinizi gerçekleştirmek  için kendinizi daha iyi ayarlayabilir hatta hedefinize daha önce ulaşabilirsiniz.)

Aynı zamanda sizin ilişki sonuçlarınız diğer ana sonuçlarınızla belirli bir hiyerarşi içinde olmalıdır. 2. günden iyi tasarlanmış sonuçlarınızı hatırlayın. Her gün öğrenmiş olduğunuz şey daha önce öğrenmiş olduğunuz şeylerin üzerine  bina ediliyor.

Güç ve Manipülasyon

Örnek ve rehber olmanın güçlü sonuçları olabilir ve ancak bu teknikler akıllıca kullanılırsa gerçekleşir. Niyetinizi temiz tutun. Niçin rehberlik yapmak istiyorsunuz? Sizin rehberliğiniz diğer insanları ve onların ilgilerini (ekoloji) nasıl etkileyecek? Bir olayda karşınızdaki insanı kendi çıkarınıza kullanmayı başarabilirsiniz, fakat uzun süreli bir ilişkide muhtemelen ilişkiniz yıpranacak ve onu kaybedeceksiniz.

Bazen NLP’de de kendinizi manipülasyon suçlamalarına karşı savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bir araç veya metot kendi kendine sadece onu kullananı istediği şekilde kendi çıkarlarına alet edemez. İnsanlar bilinçli olarak manipülasyona izin verecek şekilde davranırlar. İnsanlar her çeşit ikna aracını kullanarak birbirlerini binde bir etkilemişlerdir.

Eğer kastedilen şey iki tarafa da fayda sağlayacaksa, örnek ve rehber olma herhangi bir  satışta görüşmede, iş toplantısında veya öğrenme durumunda işinize yarayacaktır. Becerikli, profesyonel, ahlâklı ve sağlam bir şekilde kullanıldığında, iletişim için güçlü bir araca dönüşür.

Uyumlu Eşleştirme

Kendinizi diğer insanlarla eşleştirdiğiniz kadar, kendi parçalarınız arasında da eşleştirme yapmanız gerekir. Bizim burada uygun kelimesiyle ifade etmek istediğimiz şey söylediğiniz şey ile yaptığınızın (tüm fizyolojinizde, ses tonunuzda vs.) birbirine uymak zorunda olduğudur. Araştırmaların gösterdiğine göre, insanlar her zaman bir kişinin benimsediği gerçek vücut diline dikkat etmeyebildikleri halde, içgüdüsel olarak sözler ve fizyoloji arasındaki uyumsuzluğu hemen fark edebilirler.

Bir şekilde, bilinçsiz olarak iletişim sinyallerini alabiliriz. Araştırmalardan aynı zamanda şunu da biliyoruz: Yanlış eşleştirme yaptığımız zaman, insanlar “doğruyu” sözlerimizden ziyade vücut dilimizden anlama eğilimindedirler. Gerçekten, büyük çalışmalardan birine göre, sözlerimiz yüz yüze görüşmelerde sadece yüzde 7 gibi bir etkiye sahiptirler.

Uyumun sahtesinin çok zor olduğunu göreceksiniz. Bunun için tüm iletişimlerinizde saygı ve kendi doğal güvenli bölgenizde kalma kurallarını takip edin. 2. ve 3- günde görmüş olduğunuz sonuç kriterlerini herhangi bir iletişim veya ilişki sonucuna uygulayarak bunu test edebilirsiniz. 3- günde gördüğünüz “ekoloji” problemlerini, değerlerinizi ve elde ettiğiniz sonuçları ifade ettiğiniz zaman genellikle sizi uyuşmazlığa götürecektir. Tamamen uyumlu bir iletişim, ister bir halk konuşması, isterse birebir görüşme olsun muazzam bir etki bırakacaktır.


Deneyimin bir yapısı vardır.


Düşünmek linguistik açılardan yıllardır bir yapıya sahiptir, fakat mistik, sübjektif bir “sinir” parçası olarak zihin şimdiye kadar bilimsel” metoda karşı koymuştur. Şimdi. 1. günde görmüş olduğumuz NLP modeli, bize belli bir yapıya dayanan sübjektif deneyimler konusunda da düşünme ve konuşma imkanı vermektedir.

NLP’nin “beş duyu” modeli genellikle bu basit yaklaşımla kolayca düşünebilecek olan sıradan insanlar için önemlidir. Aynı zamanda, şimdiye kadar insanlar için imkansız gibi görülen düşünme sürecini tarif ederken özel terimleri ve ekleri uygulayabiliriz.

Bu, gelecekteki araştırmalar için temel oluşturduğu gibi tüm NLP alanlarında önemlidir. Bunun yanında, duygu ve düşüncelerini yenice anlamaya ve onları bilinçli Bir şekilde değiştirmeye başlayan bireyleri de etkiler. Bütün bunların hem davranışlarımızda hem de elde ettiğimiz sonuçlarda bir etkisi vardır. Sübjektif deneyimlerimizi dizginleyerek onlardan yararlanmaya başladık. Bu bize, önceden tahmin edilemeyen, irrasyonel ve sayısız kişisel haritaların olduğu dünyada bazı bireysel kontrolleri verir.

Günün Uygulamaları

Adım adım ayarlama/ölçme yeteneklerinizi deneyin, önce size zor görülebilir fakat kısa sürede etrafınızdaki şeyleri çabalamaksızın fark etmeye başlayacaksınız.

Basit rehberlik yetenekleri ile ilgili daha fazla eşleştirme ve uygulama yapın. Yönlendirmeye başlamadan önce arada bir diyalog oluşuncaya kadar bekleyin ve acele etmeyin.

Sona erdirmek isteyebileceğiniz bir görüşme ve toplantı düşünün ve öğrenmiş olduğunuz yanlış eşleştirme tekniklerini deneyin.

Değer verdiğiniz fakat geliştirmek istediğiniz bir ilişkinizi dostluğunuzu düşünün. Diyalog kurmak veya onu tekrar elde etmek için iletişim yeteneklerinizi kullanın. Dostluğu, aynı zamanda 1. günün sözü olan: “Harita vatan değildir.” kavramı içerisinde düşünün.

Kaynak21 Günde NLP – Harry Alder


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.