Bir İnsanın Yaşamı Anne Rahminden Başlar 7 Yaşına Kadardır

İnsanın yaşamının temelleri, genellikle anne rahminde başladığına dair birçok fikir ve teori vardır. Ancak, bu yazıda üzerinde odaklanacağımız konu, bir insanın bilinçaltının şekillendiği ve ömrünün sonuna kadar etkilediği dönemin, doğumdan sonraki ilk 7 yıl olduğudur.

Söz konusu dönem, Sigmund Freud’un “psikanaliz” teorisinde önemli bir rol oynamıştır. Freud, bu dönemi “psikoseksüel gelişim dönemi” olarak adlandırmış ve insanın kişilik yapısının temelini bu erken yaşlarda geliştirdiğini savunmuştur. Ancak, günümüzde bilinçaltının şekillenmesi ve kişilik gelişiminin bu dönemle sınırlı olmadığını anlatan daha modern teoriler de bulunmaktadır.

  1. Anne Rahmi Dönemi: İnsan yaşamının başlangıcı, anne rahmindeki fetal dönemdir. Bu dönemde, bebeğin çevresel etkilere tepki verme yeteneği sınırlıdır ve bilinçaltı hala gelişim aşamasındadır. Ancak, anne rahmindeki deneyimlerin bebeğin duygusal ve fiziksel gelişimini etkileyebileceği düşünülür.
  2. 0-7 Yaş Aralığı: Freud’a göre, çocuğun yaşamında bu dönem, psikoseksüel gelişimin ilk evresini oluşturur. Ancak, modern psikologlar, bu dönemin bilinçaltının ana yapı taşlarından biri olduğuna inanırlar. Bu dönemde, çocuklar dünyayı algılamayı öğrenir, dil gelişir ve temel inançlar, değerler ve davranış kalıpları oluşur. Aynı zamanda, çocuğun aile içi ilişkileri, eğitimi ve deneyimleri de bu dönemdeki bilinçaltına etki eder.
  3. Bilinçaltının Rolü: Bilinçaltı, bilinçli düşünce ve davranışların altında yatan güçlü bir etkendir. Bu dönemde yaşanan deneyimler, bilinçaltına yerleşir ve sonraki yaşamda insanın seçimlerini ve davranışlarını etkiler. Örneğin, bir çocuk sürekli eleştirildiğinde, bu eleştirilere dayalı bir düşünce sistemine sahip olabilir ve yetişkinlikte düşük özsaygı veya mükemmeliyetçi bir tutum geliştirebilir.
  4. Değişim ve Farkındalık: Bilinçaltının bu dönemdeki şekillenmesi, ömür boyu sürekli bir değişim içindedir. Ancak, bu dönemi anlamak ve farkındalık geliştirmek, kişinin kendi davranışlarını ve seçimlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bilinçaltının etkisi altında olan düşünce kalıplarını tanımlamak ve dönüştürmek, kişisel gelişim için önemlidir.
  5. Tedavi ve Destek: Bilinçaltının bu dönemdeki etkileri, psikoterapi veya danışmanlık gibi profesyonel yardım alarak ele alınabilir. Bu süreç, kişinin bilinçaltındaki olumsuz inançları tanımasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir, böylece daha sağlıklı seçimler yapabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürdürebilir.

Sonuç olarak, “Bir İnsanın Yaşamı Anne Rahminden Başlar 7 Yaşına Kadardır” sözü, bilinçaltının şekillenmesinin ve kişilik gelişiminin temel taşlarının bu dönemde atıldığına dair bir anlayışı ifade eder. Bu dönemde yaşanan deneyimler, ömrün sonuna kadar insanın seçimlerini, davranışlarını ve ilişkilerini etkiler. Bu nedenle, bu dönemi anlamak ve bilinçaltının etkisini anlamak, kişisel gelişim ve psikolojik sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir.

Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net.

Bir Cevap Yazın