Felsefe ve Dinler

Gazali’de Güzel ve Kemâlât İlişkisi

Prof. Dr. Emin ÇELEBİ’nin danışmanlığında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığım “Gazâlî’de Güzel ve Kemâlât İlişkisi” başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlâk ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluştuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım.

Safiye Gülay ŞEKER ÖZSOY

Müslümanların Gözünden Hz. Muhammed (570-632)

Hz Muhammed, Arap sosyal, dinî ve siyasî lider ve İslam’ın kurucusuydu. Arabistan’ın tamamını alarak Müslüman hakimiyetindeki tek bir yönetim altında birleştirmiş ve böylece Kur’an’ın yanı sıra öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslamî dinî inancın temelini oluşturmuştur.

Hristiyanların Gözünden Mesih İsa (MÖ:4 – MS:30/33)

İsa olarak da adlandırılır, Nasıralı İsa ya İsa , birinci yüzyıl oldu Musevi vaiz ve din lider. O merkez rakamdır Hıristiyanlık , dünyanın en büyük din . Çoğu Hıristiyanlar o olduğuna inanıyoruz enkarnasyon ait Tanrı’nın Oğlu ve beklenen Mesih ( İsa peygamberlik) Eski Ahit .

Konfüçyüsçuların Gözünden Konfüçyüs (MÖ 551-MÖ 479)

Kongzi Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazar. MÖ 551 – MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır. Kong Qiu adı altında, Lu devletinin Qufu şehrinde doğmuş ve aynı şehirde ölmüştür. Çin uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilir.

Başa dön