F.W. NIETZSCHE’DE FELSEFE, YALNIZLIK, HASTALIK VE ÖLÜM KAVRAMLARI

F.W. NIETZSCHE’DE  FELSEFE, YALNIZLIK, HASTALIK VE ÖLÜM KAVRAMLARI

“Sizin gibi değilim.
Hiçbir zaman olmadım.
Ben hiçbir şeyim.
Siz ise sığ bir gen havuzundan başka hiçbir şey
değilsiniz, can çekişen içgüdülerinizle tam bir
sefalet içindesiniz.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

HAZIRLAYAN: Tuba YILMAZ KİRPİK
(Mayıs-2019 / TEZ)

Özet:
Nietzsche’nin kavramları, sözleri, şiirleri, kitapları ve ele aldığı pek çok şey onun hayatıyla pek yakından ilgilidir.

Yaşadığı çağ itibariyle eserlerine yansıyanlar onun hayatının beden bulmuş halidir denebilir.

Ben tezimde Nietzsche’nin felsefe, yalnızlık, hastalık ve ölüm kavramlarını ele alıp incelemeye çalıştım. Ve yazarken bazen benim daha çok dikkatimi çeken yerleri aldım. Onun en çok hayatında ve eserlerinde dikkatimi çeken bakış açısı ve eserlerine yansıma şeklidir.

Özellikle de yalnızlık ile ilişkisi tarz olarak değişik, bir o kadar da güzel. Şu şekilde yalnızlığı ele alırken hissetmesi ve bu bağlamda ele alması oldukça kendine has bir tarz. Çoğu kişi belki yalnızlık üstüne pek çok şey yazmıştır. Ama Nietzsche yalnızlığı o kadar yaşayarak yazmış ki hayatında, her anlatımında bunu görmek mümkün.

Ben tezimi toplam üç ana hat üzerinden ele aldım.

İlk bölümde; kavramların etimolojik kökenlerini, ikinci bölümde o kavramlarla ilgili alıntılar, yorumlar, irdelemeler ve daha geniş çerçeveden bakıp anlamlandırmalar yaptım. İkinci bölümde yorumlamalara ek olarak Nietzsche’nin ele aldığım kavramlarıyla alakalı birkaç şiiri ele aldım. Son bölümde de kavramlar arası ilişkiler, birkaç tablo, kaynakça ve özet bölümlerinde ele aldım.

Bunun dışında tezin genelinde tablolar, şiirler, Nietzsche’den sözler alıntılar yaparak daha geniş çerçevede ele aldım. Yeni şeyler öğrenmek insana haz verir. İnsan doğası itibariyle hazın peşinden koşar. Nietzsche de ona haz veren şeylerle uğraşmıştır her insanın yaptığı gibi. Bir alanda uzman olmak kolay değildir.

Anlatmak istediğim bir alanda gerçek anlamda iyi şeyler ortaya koymak her zaman zor ve uğraştırıcıdır. Ama yaptığın işi içselleştirerek, benimseyerek yapmak insanı hem mutlu eder, yani haz verir, hem de diğer insanlara daha iyi anlatmasına yardım eder. Nietzsche’nin “Felsefe” , “Yalnızlık” , “Hastalık” ve “Ölüm” kavramları dâhilinde ben de tezimi şekillendirdim.

Yani kavramları içselleştirip pek çok kavramla ilintili olarak ele aldım. Nietzsche’nin bahsettiğim bu kavramlarıyla birlikte “Aşk, dostluk, merhamet, güzellik, ahlak, din, toplum, ahiret inancı, üst insan, güç istenci” gibi kavramları ele alıp irdeledim. Bir kavram bakıldığında pek çok şey anlatır. Tek bir şeyden bahsetmez.

“Yalnızlık” kavramı içinde aşkı, güveni, saygıyı, yapayalnızlığı barındırır. Sadece bu kavramları değil bunlarla ilişkili olarak nefreti, güvensizliği ve saygısızlığı da barındırır. Aslında kavramı nerede ve ne şekilde kullanıp nasıl bakıp anlamlandırdığın ile alakalıdır. Tüm kavramlar için bu geçerlidir.


BİRİNCİ BÖLÜMİKİNCİ BÖLÜMÜÇÜNCÜ BÖLÜMKAYNAKÇA
⦁ CAMUS, Albert, Sisifos Söyeni, Çeviren: Tahsin YÜCEL, Can Yayınları, 2019 ⦁ KANT, İmmanuel, Güzellik ve Yücelik Üzerine Gözlemle, Çeviri: Ahmet FETHİ, Hil Yayınları, 2018 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Çeviri: Ahmet İNAM, Say Yayınları, 2010 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Aforizmalar, Orhan DÜZ, TUTKU YAYINEVİ, 2017 ⦁

NİTZSCHE, Friedrich, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çeviri: ⦁ Murat Batmankaya, Say Yayınları, 2018 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Deccal Hıristiyanlığa Lanet, Çeviri: Ayça KAYA, Say Yayınları, 2017 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Dionysos Dithyrambosları, Çeviri: Oruç ARUOBA, Kabalcı Yayınları – 1993) ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, GÜÇ İSTENCİ, Çeviri; ⦁ Nilüfer Epçeli, Say Yayınları, 2017 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Çeviri: Ahmet İNAM, Ara Yayıncılık, 1990 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Çeviri: İsmet Zeki EYUBOĞLU, Say Yayınları, 2002 ⦁

NİTZSCHE, Friedrich, Richard Wagner Bayreuth’da, Çevirmen: Mehmet Osman Toklu, Say Yayınları, 2006 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Seçilmiş Düşünceler (denemeler), Çeviri: Samih TİRYAKİOĞLU, Assos Yayınları, 2013 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Tan Kızıllığı, Çeviri: ⦁ Murat Batmankaya, Say Yayınları, 2003 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Şen Bilim, Çeviri: Ahmet İNAM, Say Yayınları, 2017 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Tanrı ve Ölüm Özdeyişler, Çeviri; Turan ERDEM, Arya Yayıncılık, 2016 ⦁ NİTZSCHE, Friedrich, Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, Çeviri: Gürsel AYTAÇ, Say Yayınları, 2015 ⦁ Nietzsche Paris’te, Derleyen: Sadık Erol ER, Otonom Yayıncılık, 2013 ⦁

SARTRE, Jean Paul, Bulantı, Çeviri: Selahattin HİLAV, Can Yayınları, 2019 ⦁ SARTRE, ⦁ Jean Paul  – Varoluşçuluk, Çeviren: Asım BEZİRCİ, Say Yayınları, 2018 http://antoloji.com http://www.etimolojitukce.com ⦁ ⦁ http://www.felsefe.gen.tr , Sosyolog Ömer YILDIRIM http://www.uludagsozluk.com ⦁ Nietzsche Ağladığında (Film) (Yönetmen: Pinchas Perry) (2007 – ABD) ⦁ https://www.dmy.info/

Nietzsche

Youtube
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.