Filozoflarla Röportaj: Sizce Felsefe Nedir?

Felsefeyi enine boyuna ölçmeye çabalayan 25 filozofu size derledik. “Ölçmeye çalışan” diyorum çünkü felsefe süreç içinde doğruya ulaşma çabasıdır. Değil mi acaba? O zaman gelsin cevaplar.


Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Socrates

Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır. 

Platon

Felsefe yolda olmaktır.

Karl Theodor Jaspers

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. 

Aristoteles

Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir.

Epikuros

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

Descartes

Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.

Augustinus

İnanılanı anlamaya çalışmaktır.

Anselmus

Felsefe yapmak doğru düşünmektir. 

Thomas Hobbes 

İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır. 

Pierre Abélard

Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir. 

Francis Bacon

Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir.

Baruch Spinoza

İnsan zihninin mahiyetini incelemektir.

David Hume

Felsefe duyumların bilgisidir.

Étienne Bonnot de Condillac

Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir.

Gottfried Leibniz

Bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.

John Locke 

Tanrıdır konusu, tanrının kanıtlanmasıdır.

Thomas Aquinas

Eleştiridir. 

Tommaso Campanella

Çalıştığı alanı şöyle tanımlar: İnsanın kendisinin ne olduğunu, onun başka varlık alanlarıyla olan bağlarını; insanla birlikte varlık dünyasına katılan anlam boyutlarıyla yeni varlık sferlerinin ne olduğunu ve bunlarla insan arasındaki ilişki gibi problemlerle insanın kosmostaki yeri problemini incelemeye, anlamaya yine hiçbir bilim girişmemektedir. Doğal varlık ve tarihsel varlık alanında olduğu gibi, burada da bu problemleri incelemek felsefenin bir işidir. Biz bu problemleri inceleyen felsefe dalına “insan felsefesi”, “felsefi antropoloji”, ya da aynı anlama gelmek koşuluyla “insan ontolojisi” adını veriyoruz. 

Takiyettin Mengüşoğlu

Felsefe insan ın varlık hakkındaki düşüncesi ve bu düşünce üzerindeki düşüncesidir.

Hilmi Ziya Ülken

Felsefe, insan sanatlarının en üstünü ve en değerlisi. İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.

El Kindi

Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır. Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir; ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. 

Farabi

Felsefe “insanın, eşyanın yahut bütün var olanların hakikatine vâkıf olmak suretiyle yetkinleşmesidir. Teorik felsefenin amacı insanın bilmek suretiyle yetkinleştirmesini sağlamak iken pratik felsefe insanın bilinenleri yapıp uygulayarak ahlaki yetkinliğe ulaşmasını amaçlar.

İbn-i Sina

Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine düşünmektir.

Roger Bacon

Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir. Felsefe düşünerek varlığın görülmesidir.

Hegel 

Peki size göre felsefe nedir?

Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz…

Filozof

Yazarın diğer yazılarına GİT
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir