Geçmişteki olayları yeniden yaşa!

Geçmiş, yaşadığımız anın öncesinde kalan ve gerçekleşmiş olayların tümünü ifade eder. Geçmiş, bireysel ve toplumsal deneyimlerin bir birikimi ve hatıraların yer aldığı bir zaman dilimidir. İnsanların geçmişi hatırlama ve anlama yeteneği, kültürel gelişimin bir parçasıdır ve geçmişte yaşanan olaylar, kültürel kimliğimizin, toplumun değerleri ve bilgeliğiyle birleşerek bizi bugüne taşır. Geçmiş, öğrenmek, büyümek ve ilerlemek için bir kaynaktır; geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmamızı, başarılarımızı kutlamamızı ve köklerimizi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda geçmiş, bizi kim olduğumuzun ve nereden geldiğimizin anlamlandırılmasına yardımcı olur. İnsanlık, geçmişi koruyarak ve değer vererek geleceğe ilerlerken, geçmişin anlamı ve önemi sürekli olarak keşfedilmeye devam eder.

 • 2023: Günümüzde bulunuyoruz ve dünya çapında teknolojik gelişmeler hızla ilerliyor. Yapay zeka, otonom araçlar, akıllı cihazlar ve diğer yenilikler hayatımızın bir parçası haline geliyor.
 • 2008: Küresel ekonomik kriz, finansal piyasaları etkileyen bir durgunluğa yol açıyor ve dünya genelinde ekonomik dengeleri sarsıyor.
 • 1991: Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaş sona eriyor ve dünya jeopolitik dengeleri büyük ölçüde değişiyor.
 • 1969: Apollo 11 göreviyle insanlar ilk defa Ay’a ayak basıyor. Neil Armstrong, Ay yüzeyine adım atarak tarihi bir an yaratıyor.
 • 1945: II. Dünya Savaşı sona eriyor ve Birleşmiş Milletler kuruluyor. Atom bombası Hiroşima ve Nagazaki’ye atılıyor ve nükleer çağ başlıyor.
 • 1914-1918: I. Dünya Savaşı dünya genelinde büyük yıkıma neden oluyor ve uluslararası siyasi dengeleri yeniden şekillendiriyor.
 • 1789: Fransız Devrimi başlıyor ve mutlakiyetçilik dönemi sona eriyor. Bu süreç, modern siyasi ve sosyal düzenlemelerin temellerini atmıştır.
 • 1492: Kristof Kolomb, Amerika kıtasına ulaşarak Avrupalıların Yeni Dünya ile temasını sağlıyor.
 • M.Ö. 476: Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü, Antik Roma’nın sonunu işaret ediyor ve Orta Çağ’ın başlangıcını oluşturuyor.
 • M.Ö. 753: Roma’nın efsanevi kuruluşu ve Roma İmparatorluğu’nun temelleri atılıyor.
 • M.Ö. 2500: Mısır’da Eski Krallık dönemi başlıyor ve piramitlerin inşa edildiği dönem olarak biliniyor.
 • M.Ö. 3000: Mezopotamya’da yazının ortaya çıkması, insanlık tarihinin ilk yazılı belgelerini oluşturuyor.
 • M.Ö. 3100: Mısır’da Erken Hanedan dönemi başlıyor ve Narmer tarafından birleştirilen üst ve alt Mısır’ın yönetimi altında tek bir krallık oluşuyor.
 • M.Ö. 3200: Sümerler, Mezopotamya’da şehir devletlerini kuruyor ve yazıyı geliştiriyorlar. Bu, yazılı tarih döneminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
 • M.Ö. 3500: İlk yazılı belgelerin bulunduğu Sümer şehir devletlerinde ticaret ve siyasi yapılar gelişmeye başlıyor.
 • M.Ö. 5000: Mezopotamya’da tarımın ortaya çıkması ve yerleşik hayata geçiş başlıyor. İlk şehirler ve kompleks toplumsal yapılar oluşuyor.
 • M.Ö. 8000: Neolitik Devrim olarak adlandırılan dönemde, insanlar avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarıma dayalı yerleşik hayata geçiyor. İlk tarım toplumları oluşuyor.
 • M.Ö. 10.000: İnsanlar, avcı-toplayıcı toplumlar olarak yaşamaya devam ediyorlar ve tarım öncesi dönemde doğal kaynaklardan geçiniyorlar.
 • M.Ö. 15.000: Son buzul çağı sona eriyor ve insanlar Avrupa, Asya ve Amerika gibi kıtalara yayılmaya başlıyor.
 • M.Ö. 20.000: İnsanlar, Homo sapiens türünün bir parçası olarak dünya genelinde yaşamaktadır. Bu dönemde mağaralarda yaşam sürdürülüyor ve avcı-toplayıcı topluluklar oluşuyor.
 • M.Ö. 30.000: İnsanlar, taş aletler kullanmaya başlıyor ve avcılık ve toplayıcılık faaliyetleriyle geçimlerini sağlıyorlar.
 • M.Ö. 50.000: Homo sapiens türü, diğer Homo türleriyle rekabete girerek hayatta kalma yeteneklerini geliştiriyor. Dilin ve karmaşık sosyal yapıların gelişimi gözleniyor.
 • M.Ö. 100.000: Homo sapiens, Afrika’dan diğer bölgelere yayılıyor ve Asya, Avrupa ve diğer kıtalarda yerleşik toplumlar kuruyor.
 • M.Ö. 200.000: Homo sapiens türünün ortaya çıkmasıyla birlikte modern insanlar, diğer Homo türleriyle evrimsel rekabet içinde oluyorlar.
 • M.Ö. 300.000: Homo sapiens, Afrika kıtasında evrimleşiyor ve modern insan türünün kökenleri bu döneme kadar uzanıyor.
 • M.Ö. 500.000: Homo sapiens’in atası olan Homo heidelbergensis, Afrika’da ortaya çıkmış ve Avrupa ve Asya’ya yayılmıştır.
 • M.Ö. 1 milyon: Homo erectus, ateş kullanımı ve daha gelişmiş taş aletler yapma becerisiyle bilinir. Bu dönemde Homo erectus, Afrika ve Asya’da yaşamıştır.
 • M.Ö. 2 milyon: Homo habilis, taş alet yapabilen ve daha karmaşık sosyal yapılar oluşturan bir tür olarak ortaya çıkar. Bu dönemde, insanın erken ataları Afrika’da yaşamaktadır.
 • M.Ö. 3 milyon: Australopithecus afarensis, ilk insan benzeri primatlardan biridir. Ünlü “Lucy” isimli fosil, bu türe aittir. Bu dönemde, insanın evrimsel kökenleri Afrika’da ortaya çıkmıştır.
 • M.Ö. 5 milyon: İnsanın evrimsel hattının ayrıldığı noktada, insan ve şempanze soyu arasında ortak bir ataya sahip olan son ortak atasal tür yaşamaktadır.
 • M.Ö. 7 milyon: İnsanın en yakın akrabalarından biri olan Sahelanthropus tchadensis, Sahraaltı Afrika’da yaşamıştır. Bu tür, insanın atalarının evrimsel sürecinde önemli bir role sahip olabilir.

Bir kez girdiler mi, oradan çıkış yoktur…

Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net