Hayvan Şiddetin Görünmeyen Etkileri

Büyük Türk bilgini Koçi bey, İmparatorluğun gerileme nedenlerini yazdıği risalelerinde o dönemde ayyuka çıkan rüşvet, irtikap, zimmet vb. işlenen suçlarla otoritenin artık kaybolmaya başladığını ve tüm bunların koca bir imparatorluğun çöküşüne dek varabilecek kadar tehlikeli bir nihayete tesir edebileceğini, dönemin Osmanlı Sultanı 4. Murat Han’a tek tek ve detaylari ile izah ederdi. Bu özelliği ile Sultan’ın da büyük saygısını ve güvenini kazanmıştır.

Hatta Osmanlı’nin şedidliği ile ün salmış Sultani 4. Murat’in naibesi olan annesini bile bizatihi Sultan’in emri ile hapse attıracak kadar sultan üzerinde etkisi olduğu iddia edilmiştir. Onun sürekli olarak savunduğu bir tezi vardı ki; ona göre küfür ve batıl itikatlarla hiçbir devletin yok olmayacağını ancak bir devletin zulüm ve adaletsizlikle asla sonsuza dek var olamayacağını savunurdu. Hal böyle iken” Küfr ile dünya durur, Zulm ile durmaz” sözü çok meşhurdur.

Son dönemlerde görsel ve yazılı yayın organlarında ve özellikle de sosyal medya platformlarında çok açık bir şekilde görüyoruz ki; hayvanlara uygulanan bir takım acımasız işkenceler sonucunda onları kaderine terk etmenin, Allah’ın; “Onlar benim dilsiz kullarım” diye tanımladığı bu canlıların yaşam haklarına kast etmenin, bizatihi yüce yaratıcıya karşı yapılabilecek en büyük saygısızlık olabileceğini asla göz ardı etmemeliyiz.

Eğer ki geçmiş zamanlardan bir misal vermek gerekirse, buna bir benzer hikaye Osmanlı’nin son dönemlerinde de yaşanmıştır. Hayırsız ada adıyla bilinen İstanbul’un ıssız adalarından birine şehrin sokaklarında başıboş dolaşan masum hayvanlar sırf belde sakinlerinin havlama seslerinden şikayetçi olmalari nedeniyle hapsedilmiş ve birçok köpek aç, susuz ölüme terk edilmiştir.

Ne ilginçtir ki, bu uygulamadan kısa bir süre sonra koskoca Cihan imparatorluğu yıkılmıştır. Dönemin birçok ünlü tarihçi ve yazarları şu ortak görüşte birleşmişlerdir; Bu imparatorluk tarihte yaşadığı her zorluğa göğüs germeyi başarmıştı. Ne zaman ki bu hayvanlara zulm edildi. O vakit koskoca imparatorluk yok oldu…


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.
YOUTUBE

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

Bir Cevap Yazın