İlk Cumhuriyet Bayramı ve Bilinmeyen Atatürk Resimleri

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1. Maddesi.

TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim’i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. TBMM, 29 Ekim 1923He 1921 Anayasası’nda yaptığı değişiklik ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kabul etti. Bu kabul ile aynı gece 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında ise “Cumhuriyetin İlanı” şenlikleri düzenlendi. Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanması ise Dışişleri Bakanlığımın önerdiği kanun teklifi ile oldu.

Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925’te 29 Ekim’in bayram olarak kutlanmasını kanun teklifi olarak önerdi. Teklif metninde “Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder. Yabancılara da kutlattırıİması gereken, Türkiye Cumhuriyetimin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır.

0 gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim’den başkası olmamalıdır” denildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925v te karara bağlandı. TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim’i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Böylece Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925x ten itibaren, ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Kanun No: 628 Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Günün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun

Madde 1 – Türkiye dahil ve haricinde devlet namına yapılacak bayram merasimi Cumhuriyetin ilan edildiği 29 teşrinievvel günü icra edilir.
Madde 2 – İşbu milli bayram merasiminin icrâsiyle şâir bayramlarda icra olunacak merasimin tarzı icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
Madde 3 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2008_0000_0147_0000/0003.pdf


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir