MATRİX: FELSEFİ BİR ANALİZ

Matrix’in Hikayesi

1- İkinci Rönesans

Milenyum çağının ortalarında insanoğlu yapay zekaya can vermiş ve tüm yükümlülüklerini makinelere devrederek yavaş yavaş tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır.Robotlar insanların verdiği tüm görevleri yerine getirmekte fakat bu canlılardan saygı görmemektedir.Bir robot sahibine direniş gösterir ve insan gibi bir zekaya sahip olduğu için insan gibi yargılanır.Dava sonucunda o ve onun modelini imha etme kararı alınır ve robotlara karşı tam bir saldırı başlar. Sosyal ortamdaki son robot çalışmaz hale geldikten sonra diğer modeller birleşir ve dünya üzerinde bir noktada birleşerek kendilerinin “01” olarak adlandırdıkları bölgede toplanırlar. Birkaç dönem sonra üretip dünya pazarına sundukları cihazlar tüm gezegenin ekonomik dengesini bozunca durumun ciddiyetini anlayan insanlığın tüm liderleri birleşir ve robotların başlıca enerji kaynakları olan güneş’in karartılması kararını alırlar.

2 – Savaş

Dünya atmosferine atılan sis bombası benzeri kimyasallarla gezegenin hiçbir yeri güneş görmeyecek şekilde kapatılır ve arkasından insanların taarruzu başlar.Fakat makineler onların aciz bedenlerinin saldırısına hazırlıklıdır.Dev makine ordularıyla insanlığı yeryüzünden silen robotlar savaş sonrası gözünü mazlumlara diker.

3 – Yeni Dünya Düzeni

Savaşta insanoğlunun bedenini derinden inceleyen makineler, yok olan güneşin ardından yeni enerji kaynaklarına yönelir. Araştırmalarının sonunda insan bedenindeki ısıyı füzyonun bir türüyle birleştirip elektrik enerjisine dönüştürebilen makineler, buldukları üreyen ve kendini yenileyebilen bu yeni enerji kaynağının beyinlerini insanlığın en mükemmel yıllarını içeren Matrix adını verdikleri simülasyonla uyuşturarak bedenlerinden faydalanır ve bu şekilde karşılıklı bir yaşam döngüsü oluşur.

4 – Matrix

Matrix programının tasarımcısı (Architect) ilk sürümlerde insan için tamamen kusursuz bir dünya kurar.Bu mükemmel dünyaya inanmayan insanlar simülasyondan uyanmaya kalkışır. Tam tersi bir dünyada ise insanlar simülasyonun içinde ölmektedir.Mimar güncelleştirmeler sonunda en son 19. yüzyıl dünyasını inşa eder ve insan psikolojisini araştırmak üzere programa Kahin (The Oracle) karakterini dahil eder. Yıllar içinde anormal insanların yeniden uyanmayı denemesi ve bunların birleşerek sistemi çökertmesi riskine karşılık kahin programa “Seçilmiş Kişi” (The One) senaryosunu entegre eder. Programa göre seçilmiş, Matrix’te üstün güçlere sahip olacak, ve insanları Matrix’ten kurtaracaktır.

5 – The One

Yüzyıllar süren Seçilmiş kişi döngüsünde kurtarılan insanlar gerçek dünyada Zion adını verdikleri yeraltı şehrini kurar ve insanlığı orada devam ettirirler. Hovercraft benzeri uçan gemileriyle yeryüzüne yaklaşarak korsan sinyallerle matrix’e geçici olarak yeniden girebilen Zion insanları hayatlarını olası savaşı durdurabilmesi ümidiyle seçilmiş kişiyi Matrix’te arayarak geçirirler.Bu kaçak girişleri önlemek maksadıyla sisteme Ajan adı verilen Matrix’e bağlı her kişiliğe girip çıkabilen sistem temellerine uygun olarak güçlendirilmiş programlar yerleştirilmiştir. Zionlular Matrix’te seçilmiş kişiyi ararken ayrıca ajanlardan da kaçmak zorundadırlar.

6 – Döngünün Sonu

Kahinin uyanmayı deneyen insanları temizlemek için, her iki tarafta tüm insanların ölümüyle sonuçlandığı bu reset-loop çözümüne bir süre sonra kendi de razı olmamış ve son döngüde seçilmiş kişiye yüklediği gücün aynısını Smith adlı bir ajana da yükleyerek onları kendi haline bırakmıştır.Virüs gibi kendini kopyalayan smith tüm matrix’i ele geçirir ve donanımsal olarak matrix’i kontrol eden makinelere de bulaşmaya başlar.Virüs tehdidi altında olan makineleri kurtarabilecek tek kişi ise o dönemdeki seçilmiş kişi olan Neo’dur.

7 – Barış

Makine şehrine giderek anlaşma yapan Neo, Matrix’e yeniden girerek Smith ile karşılaşacak, fakat ona entegre edilmiş kodun kendisininkiyle aynı olduğunu fark ettikten sonra virüsün kendisine de bulaşmasına izin vererek onu ve kendini tamamen yok etmiş olacak, ve anlaşma gereği Makinelerle insanlık arasındaki savaş sona erecektir.

MATRİX: FELSEFİ BİR ANALİZ

Tür: Bilim Kurgu/Aksiyon

Yıl: 1999, 2003. 2003
(21 Mayıs 2021’de Matrix 4’ün gösterime giremesi planlanmaktadır.)

IMDB:
Matrix: 8,7/10
Matrix Reloaded: 7,2/10
Matrix Revolutions: 6,8/10
Matrix 4: ?İlk yapıt olan Matrix, akıllı beyinler için bir vuruş ve en tipik felsefi  filmlerden birini oluşturuyor.

Matrix ve felsefi anlamı: Platon’un Mağarası

Ana konu elbette (bazı insanlar için o kadar açık olmasa da) Platon Mağarası Alegorisi . Bu aşamada, Mağara Alegori’sinin kısa bir özeti gereklidir. Cumhuriyet’te Platon ve Sokrates, filozofların rolünü açıklayan bir metafor bulurlar: Bir mağaranın karanlığında, erkekler çocukluktan beri zincirlenir ve arka duvara bakar. Arkalarında, arkasında erkeklerin her türlü eşyayı omuzlarına taşıdıkları bir duvarla mağara girişi. Adamlar izleyenleri zincirlemedi, gölgeleri mağaranın arkasına yansıdı ve seslerinin mağaranın bozuk yankısını duyduğunu. 

Esirlerden biri serbest bırakılacak, mağarayı terk edecek ve önce ışıktan kör olacak … Sonunda daha önce gördüklerinin gerçek olmadığını anlayacak. Mağaraya geri dönmek, diğer mahkumlara gözlerini açmak ve onları serbest bırakmak için ikna etmek istiyor. Teorilerine açık olduklarını göstermiyorlar. Bu sistemde büyüyerek sonuna kadar savunacaklar ve mağaradan kaçanları öldürecekler. Diğer adamları illüzyon dünyasından kurtarmaya çalışan bu kaçan adam, filozofu temsil ediyor. 

Matrix’te dualist bir metafizik vardır, yani dünyanın iki seviyesi: matrixin dışında gerçeklik, içeride yanılsama dünyası. Bu düalizm, Platon’un felsefesinin tipik bir örneğidir .

Neo ve Socrates

MATRIX FELSEFESİ
MATRİX: FELSEFİ BİR ANALİZ

Filozof figürü (arkadaşını aydınlatmaya çalışan), özellikle Sokrates figürü ile bu kaçan adamın metaforunu takip edebiliriz. Gerçekten, Platon burada zamanında efendisinin (Sokrates) hayatını anlatmaya çalışır, Atinalı dostlarına mantıklı düşünmeye çalışır (Delphi’deki Pythia Kahini bu görevi kehanet etti), sonunda içmeye mahkum arkadaşı tarafından öldürüldü. baldıran. In Matrix , Neo olarak Sokrates’in asimilasyon uygun görünüyor. Neo aynı zamanda bir Kahin görecek (Platon’un yaşlı hanımından alıntıya dikkat edin, “kendini tanı “), Sokrates gibi, o da Seçilmiş ve halkını kurtarmalı ve kendisi gibi, serbest bırakıldıktan sonra ışıktan gözleri kamaşacak.

İşte Matrix’in bir diyalog özeti:

“ Morpheus: O (matriks) Gerçeği görmenizi engelliyorsa için göz superimposes dünya.

Neo: Ne gerçeği?

Morpheus: Sen bir köleysin. Diğerleri gibi sen de zincirlerle doğdun. Dünya (matrix), ne ümidin ne tadın ne de kokunun olduğu bir hapishanedir, zihniniz için bir hapishane “

Matrix ve Sokratik Yöntem

Ayrıca, Morpheus / Neo’ya (ve İsa / = Simon Peter’a) benzer şekilde Socrates / Plato’daki öğrenci-öğretmen ilişkisini de dahil edin. Ayrıca, hain figürüne dikkat edin, muhalif düşmanın müridi davaya toplandı: Sokrates / Platon’a karşı bu rolü üstlenen Aristo’dur. Nitekim Aristoteles, orijinal Sokratik düşüncesinden ayrılır, aslında dünyanın duyularla, hassas deneyimle kavrandığını düşünür (Daha sonra bilinecek olanın, deneyciliğin habercisidir.). 

Başka bir deyişle, Aristoteles saf Fikirler üzerinde düşünmek yerine mağaraya geri dönmek ister. “The Matrix’te, Cypher aynı eğilimi izliyor:” matrixin bu gerçeklikten çok daha gerçek olduğunu “öne sürüyor ve mağaraya dönmeyi umarak, Yahuda İsa’yı Romalılara teslim ederken kendi mekanizmasını teslim ediyor (Aristoteles = Cypher = Yahuda). Mesih bariz bir karşılaştırma ise, bu aynı zamanda İsa’nın karakterinin Sokrates’inkine çok şey borçlu olmasından kaynaklanıyor, 2 kendi halkı Kurtarıcılar, Seçilmişler, kurtarıcılar iken mahkum edilirken öldü. Hristiyan dininin inşası ve düşüncesiyle Platon’un fikirlerine (ve diğer dinlere) çok yakın olmasının yanı sıra, onun hegemonik fikirlerinin yayılmasına da yardımcı oldu.

Neo sonuç olarak ikili bir metafordur: hem Sokrates hem de İsa.

Son olarak, bir diğer önemli karakter olan Trinity’nin, Mesih metaforunu doğrulayan Neo-Trinity-Morpheus üçgenlemesini tamamladığına dikkat edin.

Sonuç Olarak: Matrix felsefi bir film olarak

Bu nedenle, insanın durumu, tüketim toplumu tarafından zincirlenmiş ve işletilmiş, insan ırkını evcilleştirmek isteyen makineler tarafından somutlaştırılmış (nesnelleştirilmiş) olarak tanımlanmaktadır. Böylece matrix, devasa bir toplama kampı haline gelir.

Nihayetinde, Matrix a priori düşünüldüğü gibi daha derin bir film. Matrix bize Platon Mağarası Alegorisinin bir güncellemesini gösteriyor, Hristiyanlığı ve sınıf mücadelesini renklendiriyor!

Kaynak: https://www.the-philosophy.com/matrix-philosophical-analysis , https://tr.wikipedia.org/wiki/Matrix_(seri)


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.
.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir