Robin Hood’dan Almak

“Dinleyin ve kulak verin beyler. Bu özgür doğmuş kan olabilir. Sana iyi bir çiftçiden bahsedeceğim, Adı Robin Hood idi Robin gururlu bir haydut idi. Yere basarken bile, Öyle nazikti ki onun gibi bir başkası olmadı.”

Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde mevcut olan bir hayduttur. Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, onu en çok Fulk Fitzwarin isimli bir Norman soylusunun Kral John’a karşı çıkarak haydut olmasıyla bağdaştırır.

II. Henry, II. Richard ve I. Edward dönemlerinde geçen Robin Hood
baladları sayesinde Orta Çağ İngiltere’sindeki insanların yaşantılarına, ülkede görülen siyasi sorunlara
ve bu sorunların halka yansımalarına dair de birçok bilgi edinildiğini söyleyebiliriz. Hatta Fransız
İhtilali’ne kadar pek önem verilmeyen özgürlük kavramı bir kez daha farklı bir toplumsal olayla
karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte Robin Hood’un kahramanlıkları ışığında İngiltere’de özgürlük
kavramının yayılımı ve gelişimini de anlamak mümkündür. Ayrıca anlatılan her balad, İngiliz
insanının hayatından kesitler taşımaktadır. Feodal anlayış, kırsal kesimde bir nevi yoksunlukla bolluk
arasında bir çelişkiye sebep olmuştur. Buna bağlı olarak insanların özgürleşme istekleri, serflerin azat
edilmeleri ve onların yeniden topluma kazandırılmaları sırasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır.

Bu nedenle Robin Hood baladları aynı zamanda feodal beylerle imparatorlar arasındaki çekişmeleri ve bu
çekişmelerin halka yansımasını da anlatmaktadır. Özgür okçuların ortaya çıkma sebebi köylülerin
zarar görmesini engellemek ve onları gelebilecek tehlikelerden korumaya yöneliktir.

Aktarmış
olduğumuz balad kesitlerinden de bunlar açıkça hissedilmektedir. Çünkü bu baladlarda acı, sevinç ve
kahramanlık duyguları iç içe olarak verilmiştir. Robin Hood, bunların lideri olarak karşımıza çıkan ve
çeşitli efsanelere konu olan tarihi bir karakterdir.

Köroğlu ve Robin Hood

Ahmet Kutsi Tecer’in halk hikâyelerinden derlediği, Koçyiğit Köroğlu eserindeki kahraman ile Howard Pyle’in derlediği Robin Hood adlı eserinde geçen kahramanın benzer özellikleri şunlardır:

1. Köroğlu, Bolu Beyi’nin babasının gözlerini kör etmesi ve halka zulüm yapması üzerine onunla mücadele etmeye başlar. Robin Hood da Nottingham Baronunun önce annesini daha sonra babası ve dayısını öldürmesi üzerine onunla mücadele etmeye başlar.

2. Köroğlu, 16. yüzyılda Anadolu’da haksız kazanç elde etmeye çalışan Bolu Beyi’ne karşı, halkın çıkarlarını savunur, Robin Hood da İngiltere’de Nottingham Baronu’na karşı aynı mücadeleyi verir. Her iki kahraman da aynı nedenlerden ötürü eşkıya olmuştur. Fakat Köroğlu da Robin Hood da bütün savaşlarında halkı, masum çocuk ve kadınları korurlar. Bu yönüyle her ikisi de değerleri olan birer soylu eşkıyadır.

3. Köroğlu ve Robin Hood hikâyelerinde lirizmi sağlayan kadınlar vardır. Köroğlu hikâyesinde, saz ustasının kızı ve Köroğlu’nun sevgilisi, Bolu Beyinin kızı Benli Nigar ve Köroğlu’nun oğlu Arslan’ın sevgilisi vardır. Robin Hood’un da Anna isimli bir sevgilisi vardır. Köroğlu, saz ustasının kızına âşıktır, onunla evlenmek ister. Fakat ormanda evli barklı olmanın mümkün olamayacağını düşünür. Robin Hood da Anna’ya âşıktır fakat onu ormanda yaşamaya razı edemeyeceğini düşünür.

4. Her iki hikâyede kahramanların birlikte mücadele verdikleri yoldaşları vardır. Köroğlu’unun en yakın arkadaşı Ayvaz’dır. Bununla birlikte Demircioğlu, Dağdeviren, Yarımese, Tabutagirmez gibi 40 yoldaşı daha vardır. Robin Hood’un en yakın arkadaşı Küçük John’dur. David, Willy ve Sakson gençlerden oluşan yoldaşları vardır.

5. Köroğlu hikâyesinde, yoldaşlar arasında bağlılık ve dayanışma sözü için kılıç, topuz, ok ve yay üstüne yemin edilir. Robin Hood hikâyesinde de aynı savaş aletleri üstüne yemin edip bağlılık sözü verme vardır.

6. Köroğlu’nun savaşları kazanmasını sağlayan atıdır. Bu at sıradan bir hayvan değildir, Burak dölünden bir ‘kır attır’. Robin Hood’un ise her attığını vuran kutsal bir ‘ok’u vardır. Her ikisi de savaşları bunlar sayesinde kazanır.

7. Köroğlu ve arkadaşlarının savaşta düşmanı korkutma ve kendi aralarında haberleşme çalgıları mehterdir. Robin Hood ve arkadaşlarının da haberleşme araçları ve çalgıları geyik boynuzudur.

8. Köroğlu Bolu Beyine karşı savaşmak için Çamlı Bel’de yüksek ve ormanlık bir alanda Robin Hood, Nottingham Baronuna karşı savaşmak için de benzer özelliklere sahip Sherwood Ormanı’nda gizlenir..

9. Köroğlu, Kaman Ata adında ruhani bir kişinin yönlendirmesi ile kendini hak, adalet ve güçsüzleri korumak gibi ulvi değerler için mücadele etmeye adar; Robin Hood’un zor zamanlarında kendisine Rahip Gilles rehberlik ve yardım eder.

10. Bolu Beyi, Köroğlu’ndan arkadaşı Ayvaz’a karşılık kır atı almak için babasını tanımayan Köroğlu’nun oğlu Arslan’ı, gönderir. Bolu Beyi, kır atı getirmesi karşılığında Arslan’a kızı Benli Nigar’la evlenme sözü verir. Robin Hood’a tutuklama emrini bildirip onu tutuklamak için Tenekeci’yi gönderirler. Bunun için çok güçlü bir kahraman olan Tenekeci’ye 80 altın ödül sözü verilir. Her iki anlatıda ana kahramanları tutuklamak için onları tanımayan başka kahramanlar gönderilmesi ve bu iş için değerli ödüller verilmesi benzer özelliklerdir.

11. Köroğlu hikâyeleri konusunu İç ve Dış Oğuz Beyleri arasındaki mücadelelerden alır; Robin Hood hikâyelerinin konusu ise Sakson ve Norman Baronları arasındaki mücadelelerdir.

12. Köroğlu’nda Bolu Beyi öldürülmek yerine herkese ibret olsun diye eşeğe ters bindirilip teşhir edilir; Robin Hood’da haksız mal edinen zalim Baron veya uyanık tüccarlar her olaydan sonra kurdukları tuzaklara kendileri düşürülerek bir ders almaları sağlanır veya onlara doğrudan bir öğüt verilir.

13. Köroğlu, hikâyenin sonunda en yakın arkadaşı Ayvaz’a görevini devreder ve kır atına binerek kaybolur. Robin Hood ise Londra’da Hundington kontluğuna getirilir, Anna ile evlenir. Bu yönüyle Köroğlu, Robin Hood gibi sıradan bir hayat sürmek yerine, daha önce Kaman Ata’dan aldığı öğütle kendini daha ulvi görevlere adadığından kayıplara karışır.

Kaynak:
1 , 2, Orta Çağ İngiltere’sinde Özgür bir Okçu: Robin Hood


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

dokuntu

Dünyanızdan dökülenler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir