Etiket: Felsefe

Sokrates ve Platon Aralarında Ne Konuştu?

Antik Yunan felsefesi, düşüncenin temellerini atmış ve batı felsefesinin oluşumuna büyük katkılarda bulunmuş bir dönemdir. Bu dönemde, özellikle Sokrates ve Platon gibi filozoflar, felsefi düşüncenin evriminde önemli roller üstlenmişlerdir. Hem felsefi yaklaşımları hem de öğrenci-öğretmen ilişkileriyle tanınan bu iki büyük isim, antik düşünce dünyasına derinlemesine etkiler bırakmıştır.

Devamını Dök

Özgürlüğün ve Varoluşun Derinliklerinde: Jean-Paul Sartre’ın Düşünceleri

Jean-Paul Sartre, 20. yüzyılın önde gelen varoluşçuluk filozoflarından biri olarak, insanın özgürlüğünü, varoluşun anlamını ve bireysel sorumluluğu mercek altına almıştır. Felsefesinde, özgürlük, seçim ve insanın dünya ile ilişkisi üzerine derinlemesine düşünceler geliştirmiştir. Onun görüşleri, varoluşçu düşüncenin temel taşlarından birini oluşturur.

Devamını Dök