Etiket: Seküler İnançlar

İnancın Ötesindeki Arayış: Humanizm ve İnsan Merkezli Dünya Görüşü

Humanizm, dini inançlara dayalı olmayan bir felsefi yaklaşımı temsil eder. Bu dünya görüşü, insanın değerini, ahlaki sorumluluklarını ve insan haklarını merkeze koyarak toplumun gelişimini ve bireysel mutluluğu amaçlar. Bu yazıda, humanizmin temel prensiplerini inceleyerek, insan merkezli dünya görüşünün nasıl şekillendiğini anlamaya çalışacağız.

Devamını Dök

İnsan Merkezli Ahlakın Yolculuğu: Ateizm ve Seküler Etik

Ateizm ve seküler düşünceler, geleneksel dini inançlardan farklı olarak tanrı veya doğaüstü varlıklara dayalı değil, insanın ahlaki değerleri, bilimi ve akıl yürütmeyi merkeze alan bir yaklaşımı temsil eder. Bu yazıda, ateizm ve seküler etiğin temel prensiplerini inceleyerek, insan merkezli ahlakın nasıl şekillendiğini anlamaya çalışacağız.

Devamını Dök