Türklerin bilinen en eski atası “Metehan”

Çin kaynaklarında bilinen adıyla “Mao – Tun” yani “MeteHan” Türklerin bilinen en eski atasıdır. Bilinen en eski yazılı kaynaklar dahilinde Türklerin bilinen ilk hükümdarı “Tu man” yani “Teoman” idi. Teoman Şanyu hükümdarı idi. Teoman’ın hakiki Türk bir anneden dünyaya gelen bir oğlu vardı.

Adı “Mete” olan bu çocuk daha çok küçük yaşlardan itibaren büyük bir silahsor olarak yetişmiş idi. Çok iyi At binen Mete, Kılıç kullanmadaki ustalığının yanısıra keskin bir siyasi zekaya da sahipti. Teoman’in ikinci eşi Çin diyarınin en güzel prenseslerinden bir tanesi idi.

Teoman Çinli karısına o kadar bağlıydı ki, kendisinden sonra törelere göre tahta geçme hakkına sahip olan büyük oğlu Mete yerine Çinli Prenses’ten doğan çocuğunu karısının da çabalarıyla “Kağan” yapma gayretinde idi. Bunun için Mete’den kurtulması gerekiyordu. Yueci kabilesi ile gerçekleşen bir savaş sırasında oğlu Mete’yi öldüreceklerini bile bile onlara esir olarak vermişti. Mete daha sonra bir yolunu bulup Yueçiler’in elinden kaçmıştır.

Bunu gören Baba Teoman, bu defa oğlunun şüphelenmemesi için bu kaçışı bir başarı olarak görüp oğlunun emrine 10.000 kişilik askeri birlik vermiştir. Mete bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş ve bu orduyu onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı gibi rütbelere ayırarak disiplinli bir ordu tayin etmiştir. Ordusunun sadakatini ölçmek adına zaman zaman onları çeşitli imtihanlara tabi tutan Mete, birgün okunu en sevdiği atına çevirdi.

Türklerin bilinen en eski atası “Metehan”

Törelere göre liderin silah doğrulttuğu cisim ne olursa olsun katledilmeliydi. Bazı subaylar bu noktada tereddütte kalınca Mete bu subayların tamamını aklayarak öldürttü. Mete yine bürgün bir av sırasında okunu babası Teoman’a, ve Çinli üvey annesi ile ondan doğan üvey kardeşine çevirdi. Subaylar bu defa tereddüt etmediler. Mete ile beraber tamamını aklayarak ortadan kaldırdılar.

Mete Han artık büyük bir Kağan idi.

Mete Han’ın en önemli politikası Çin diyarını fethetmek yerine onları baskı altında tutmak ve onlardan vergi almak olmuştur. Bunu ki maksadı ise Türk geleneklerinin Çin kültürünün derinliği altında yok olmasını engellemek olmuştur. Mete Han kadim Türk taktiği olan Hilal taktiği ‘nin mucididir. Bu sayede pek çok zafer elde etmiş, koca Çin ülkesini egemenliği altına almayı başarmıştır. Mete Han aynı zamanda kırmızı tüylü, ıslıklı Türk oklarının da mucidi idi.

Bu sayede savaş sırasında okların çıkardığı uğultu düşman ordularının psikolojisini bozmakta ve onları etkisiz hale hale getirmeye yardımcı olmakta idi. Bu asil Türk atasının soyundan 24 Türk boyu türemiştir. Türk kelimesi içerdiği anlamı itibariyle de Türeyen manasına gelmektedir. Mete Han’ın soyundan olan Oğuzların, Kınık boyundan Selçuklular, Kayı boyundan ise Osmanlılar türemiştir. Diğer Türk boyları ile beraber tüm bu boylar büyük devletler meydana getirmiş ve asırlar boyu çağ açıp , çağ kapatmışlardır…


Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.
YOUTUBE

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

İsmail Türkay

İstanbul'da yaşıyorum. Turizm Otelcilik lisesi ve Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 10 sene havacılık sektöründe görev yaptım. Çok fazla gezip gördüğüm yer var. Gezdiğim yerlerle alakalı yazılar yazıyorum. Ayrıca tarihi makaleler de kaleme alıyorum.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir